Újra lehet pályázni, módosult az ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása kiírás

Megjelent a módosítás a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása című felhívás tekintetében. Az új változat egyik legfontosabb eleme, hogy a korábban e felhívás keretében pályázatot benyújtók és támogatásban részesülők az adott területek vonatkozásában ismét adhatnak be támogatási kérelmet. Újdonság még, hogy a támogatható növények listájára felkerült a komló, a kezdeti egységköltségek között pedig jelentős változás történt, a szamóca ára darabonként 0,43 Euróra változott.

A Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása című felhívás benyújtási időszakai a következőképpen alakulnak:

 • Hetedik szakasz:         2022. február 28. – 2022. március 16.
 • Nyolcadik szakasz:     2022. március 17. – 2022. március 31.
 • Kilencedik szakasz:    2022. április 1. – 2022. április 14.
 • Tizedik szakasz:         2022. április 15. – 2022. április 30.

Ezen felül új, támogatható növényként listájára felkerült a komló. A telepítés során felhasználható szaporítóanyagra vonatkozó előírásoknál részletezésre is került, hogy komlótelepítés akkor támogatható, ha a telepítés certifikált szaporítóanyag felhasználásával történt – írta az EMVA.

Újra lehet pályázni, módosult az ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása kiírás - Fotó: Magro.hu, CSZS, Nagyrécse
Újra lehet pályázni, módosult az ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása kiírás – Fotó: Magro.hu, CSZS, Nagyrécse

Őstermelők családi gazdasága termelési közösségi keretben nem pályázhat

Fontos változás továbbá, hogy az Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség. Ugyanakkor felhívták azon pályázók figyelmét, akik korábban ŐCSG nevében nyújtottak be támogatási kérelmet, hogy ŐCSG esetében további kötelezettség, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem – vagy előleg igénylése esetén az arra vonatkozó kérelem – benyújtásakor mellékelni kell a projekt megvalósítására vonatkozó, Őstermelők Családi Gazdasága tagjainak együttműködési megállapodását. Megállapodás hiányában az arról szóló nyilatkozatot, hogy az ŐCSG mely tagja lesz a projekt – Felhívás jogosultsági feltételeinek megfelelő – egy személyes Kedvezményezettje. Ezen kötelezettség be nem tartásához külön jogkövetkezmény fűződik, amely a Felhívás 6. számú mellékletében található.

A telepítés során felhasználható szaporítóanyagra vonatkozó előírások:

 • a) Telepítéshez kizárólag ellenőrzött szaporítóanyag használható fel, a telepítendő fajtának szerepelni kell a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében.
 • b) Szilva, kajszi őszibarack, valamint nektarin esetében csak certifikált vagy licencdíjas kategóriájú szaporítóanyag használható fel.
 • c) Csemegeszőlő fajták esetében a telepítés legalább standard fokozatú oltvánnyal történhet.
 • d) A b) pontban felsorolt fajok kivételével az ültetvény telepítése jó minőségű, ellenőrzött
 • C.A.C kategóriájú vagy licencdíjas szaporítóanyaggal is történhet.
 • e) Spárgatelepítés akkor támogatható, ha a telepítés minősített vetőmagból előállított palántával vagy magonccal történik.
 • f) Komlótelepítés akkor támogatható, ha a telepítés certifikált szaporítóanyag felhasználásával történt.

Fontos, hogy a kezdeti egységköltségek között is jelentős változás történt, a szamóca ára 0,43 EUR/db-ra változott.

Új évelő gyógy-, aroma és fűszernövény ültetvény telepítéséhez kapcsolódó előírások 

 • 1. A Kedvezményezett köteles az ültetvényt annak termőre fordulásától a Felhívás 1. számú melléklet III. táblázat ’D’ vagy ’F’ oszlopában meghatározott ideig művelésben tartani. 
 • 2. A félcserje és lágyszárú típusú fajok (Felhívás I. számú melléklet III. táblázat 2-5. fajcsoport) esetén a felhasznált szaporítóanyag megfelelőségét a következő okiratok egyikével szükséges igazolni: 
 • a) a vetőmag minősítését a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004 FVM rendelet szerint igazoló okirat, 
 • b) a legalább a vetőmag fajazonosságát, tisztaságát és csíraképességét tartalmazó szállítói igazolás, 
 • c) a növénytermesztési hatóság által kiállított, a vetőmag fajazonosságára, tisztaságára és csíraképességére vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv, 
 • d) vásárolt lágyszárú, illetve félcserje palánták esetén zöldségpalánta vagy dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmány, 
 • e) saját nevelésű, magról vetett palánta esetén a kiindulási vetőmagra vonatkozóan az a)-c) pontokban leírtak egyike, 
 • f) vegetatív úton előállított szaporítóanyag esetén a területileg illetékes növényegészségügyi hatóság „mentes” minősítésű szemlejegyzőkönyve

Új gyümölcstermő ültetvény telepítéséhez kapcsolódó előírások 

 • 1. Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a telepítésre kerülő ültetvény telepítési szándék bejelentését és hatóság általi nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot – amennyiben az a támogatási kérelemmel együtt nem került benyújtásra. (ld. még előzményként a Felhívás 3.4.1.1 fejezet III. A), 1. pont első bekezdését.) 
 • 2. A Kedvezményezett köteles a telepített ültetvényt annak termőre fordulásától a Felhívás 1. számú melléklet I. táblázat ’E’ oszlopában meghatározott határidőig termesztésben tartani. 
 • 3. Ökológiai művelésmódú ültetvény esetében a Kedvezményezett köteles a támogatással létrehozott ültetvényt annak termőre fordulásától az 1. számú melléklet I. táblázat ’F’ oszlopában meghatározott ideig átállt ökológiai státuszban tartani. a) ökológiai művelésmódú ültetvény esetében a záró kifizetési kérelemhez be kell nyújtani a támogatással létrehozott ültetvény átállás alatti státuszának igazolását. 
 • 4. Az ültetvénytelepítéshez kapcsolódóan a Felhívás 14. számú melléklet I. pontjában rögzített minimális adattartalommal telepítési terv benyújtása kötelező. 
 • 5. A Felhívás 1. célterülete szerint telepített ültetvény kizárólag víztakarékos öntözőrendszer (csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer, kivéve a szamóca és a spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel) kiépítésével együtt támogatott. 
 • 6. A telepítés során felhasználható szaporítóanyagra vonatkozó előírások: a) Telepítéshez kizárólag ellenőrzött szaporítóanyag használható fel, a telepítendő fajtának szerepelni kell a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében. b) Szilva, kajszi őszibarack, valamint nektarin esetében csak certifikált vagy licencdíjas kategóriájú szaporítóanyag használható fel. c) Csemegeszőlő fajták esetében a telepítés legalább standard fokozatú oltvánnyal történhet. d) A b) pontban felsorolt fajok kivételével az ültetvény telepítése jó minőségű, ellenőrzött C.A.C kategóriájú vagy licencdíjas szaporítóanyaggal is történhet. e) Spárgatelepítés akkor támogatható, ha a telepítés minősített vetőmagból előállított palántával vagy magonccal történik. f) Komlótelepítés akkor támogatható, ha a telepítés certifikált szaporítóanyag felhasználásával történt. 
 • 7. Az első, a szaporítóanyag elszámolását is tartalmazó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a Kedvezményezett nevére kiállított származási igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a Kedvezményezett nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló dokumentumot (adás-vételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás). 
 • 8. A Kedvezményezettnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségének eleget kell tennie. Az ápolási kötelezettség teljesítéséről a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon elérhető gazdálkodási naplót naprakészen köteles vezetni. 
 • 9. A Kedvezményezettnek az ültetvénytelepítést a támogatási kérelméhez benyújtott telepítési terv szerint kell megvalósítania, amelyről legalább a Felhívás 3. számú melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező telepítési naplót köteles vezetni.
Share Button

Kapcsolódó cikkek

Már tart az eperszezon – mire kell figyelni? Legkorábbi szabadföldi gyümölcs Magyarországon a szamóca, közkeletű, de téves nevén az eper. Termesztése nem bonyolult, ha odafigyel rá a gondos gazda...
Olykor a sok eső is árthat Zamatos, nagy szemű, mutatós és édes, beérett a hazai szabadföldi eper. Kilóját e hét elején 900-1200 forint között kínálták Tolna megyében. A termelő...
Miről szól pontosan a gyógynövény-stratégia? A gyógynövényágazatban jelenleg több, mint 20 ezer ember dolgozik Magyarországon és nyújt nekik biztos megélhetést. A legutóbbi gyógynövény stratégia ...
Figyeljen a talaj pH-ra epreskert létesítésekor Az egyik legkorábban beérő és fogyasztható, egyúttal legfinomabb gyümölcsünk a szamóca. A gyümölcs telepítése nem nehéz és gondozása sem okoz komoly f...
Az otthon termett szamóca gyakran nem jut el a kon... Gyümölcseink (vagy zöldségeink) között a legkényesebb a szamóca. Szezonja most van. Sokkal többen kedvelik, mint ahányan termesztik. Kiskerti, szabadf...
Mi legyen a szamócával, ha már leérett? A szamóca szezonja szépen lassan lecseng, de ezek után se hanyagoljuk el a növényeket, hiszen - bizonyára - jövőre is szeretnénk termést. Annyit eláru...