magro.hu Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a MagroPontHu Kft. (1136 Budapest, Pannónia utca 43. II/1.; Cg. 01-09-982048, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Üzemeltető, avagy Magro) által üzemeltetett http://www.magro.hu oldalon elérhető online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve az előfizetés során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a MagroPontHu Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.) rendelkezéseinek megfelelően, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

A MagroPontHu Kft, mint a Magro.hu online piactér üzemeltetője jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Magro rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, a Magro által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Regisztráció

1.1. A Magro által működtetett online piactér szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – a piactérre, és/vagy a Magro.hu által szervezett valamely eseményre regisztrálnak, és/vagy az extra szolgáltatásokra előfizetnek, és/vagy a Magro.hu által szervezett felmérésben részt vesznek valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője és
 • minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

1.2. A regisztráció és az esetleges előfizetés során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a Magro tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket (is) tartalmaznak, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Magro online piacterének használatából kizárni.

1.3. A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Magro jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozni a Felhasználó hozzáférését a szolgáltatáshoz.

1.4. A Felhasználó a regisztrálással hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadásra kerülő email címre a Magro időközönként üzleti ajánlatot és ajánlatfigyelést küldjön.

1.5. A Magro.hu online piactér által nyújtott szolgáltatások igénybevétele két adatkezelési illetve felhasználói szint alapján lehetséges:

1.5.1. A regisztráció során a Magro ellenőrzi, hogy a felhasználó által megadott (a kapcsolatfelvételhez elengedhetetlen) adatok valósak-e. Ezt a Magro akként ellenőrzi, hogy a Felhasználó által megadott email címre küld egy linket, amire a regisztráció folytatásához rá kell kattintani, illetve a megadott mobil telefonszámra küld egy SMS-t, ami egy biztonsági kódot tartalmaz. Ezt a kódot a Felhasználónak az e célra szolgáló webes felületen kell megadnia. A regisztrációt követően a szolgáltatást igénybe vevő alap felhasználói, „regisztrált” státuszba kerül. Ez alapján rendelkezik korlátlan ajánlat feltöltési jogosultsággal, de a jelen ÁSZF-ben foglalt korlátok között nem ismerheti meg a regisztrált és/vagy előfizető felek és ajánlataik bizonyos adatait.

1.5.2. Amennyiben a Felhasználó, az előző pontban meghatározott korlátozás nélküli ajánlatot kíván tenni, eladni, vagy vásárolni szeretne, akkor az előfizetést kell választania, amelynek során a Magro ellenőrzi, hogy a felhasználó által a regisztráció során megadott (a Felhasználó beazonosításához elengedhetetlen) adatok valósak-e. Ezt a Magro akként ellenőrzi, hogy a Felhasználó által megadott adatokat összeveti az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium adatbázisával

1.6. Az 1.5.2. pontban meghatározott teljes jogú felhasználóvá akkor válik a Felhasználó, ha a Magro a szolgáltatást igénybe vevő által megadott adatokat leellenőrizte.

1.7. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai Az én magrom menüben kerülnek rögzítésre. Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, abban az esetben a Felhasználó e változásokat köteles rögzíteni, illetve jelezni a Magro ügyfélszolgálatának, ennek elmaradásából eredő kárért a Magro felelősséget nem vállal.

1.8. A Felhasználó a Magro ügyfélszolgálati telefonszámán, vagy email címén kezdeményezheti regisztráció során létrehozott adatlapja törlését, mely így a Magroval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését is eredményezi, feltéve, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt (felmondási idő) a Magro ügyfélszolgálatán nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Magro akkor teljesíti, amennyiben a Felhasználónak nincs tartozása a Magro felé, illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatait a Magro köteles megőrizni, a Magro adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata alapján.

 

2. Díjak és számlázás, személyes menü megszüntetése

2.1. Az előfizetés során a Felhasználó csomagot (Alap, Prémium) választ. A Felhasználó ezen döntését a későbbiekben módosíthatja. Az online piactér korlátozásmentes használata csak csomagválasztás, illetve az előző pontban meghatározott feltételek teljesülését követően lehetséges.

2.2. A Magro az általa üzemeltetett piactér egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számol fel. Az ilyen típusú szolgáltatások aktuális listája, a csomagok tartalma és a szolgáltatások díjtételei valamint az egyes díjtételek külön szabályai a Magro aktuális díjszabásában tekinthetőek meg, ami „Az én magrom” menüpontban olvasható.

A Magro.hu piactéren az ajánlatfeltöltés ingyenes.

Az egyéb szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó csomagok bruttó díjai a következők:

 

Alap csomagÁraÁr/napMegtakarítás
3 hónapos (90 napos) csomag 5 700 Ft 63 Ft  
6 hónapos (180 napos) csomag 9 150 Ft 51 Ft 20%
12 hónapos (360 napos) csomag 15 250 Ft 42 Ft 33%
Prémium csomagÁraÁr/napMegtakarítás
3 hónapos (90 napos) csomag 17 800 Ft 198 Ft  
6 hónapos (180 napos) csomag 28 600 Ft 159 Ft 20%
12 hónapos (360 napos) csomag 47 650 Ft 131 Ft 33%
Prémium PluszÁraÁr/napMegtakarítás
3 hónapos (90 napos) csomag 159 000 Ft 1 767 Ft  
6 hónapos (180 napos) csomag 254 000 Ft 1 411 Ft 20%
12 hónapos (360 napos) csomag 425 000 Ft 1 164 Ft 33%
Szállítói csomagÁraÁr/napMegtakarítás
3 hónapos (90 napos) csomag 1 900 Ft 21 Ft  
6 hónapos (180 napos) csomag 3 050 Ft 17 Ft 20%
12 hónapos (360 napos) csomag 5 100 Ft 14 Ft 33%

 

A Magro fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes akciók keretében a jelen pontban meghatározott díjtételektől – a 2.6. pontban meghatározott rendelkezés figyelembevételével - részben vagy egészben eltérjen.

2.3. Csomagot váltani, illetve az előfizetést lemondani bármikor lehetséges.

2.4. Az előfizetés lemondása esetén a már befizetett előfizetési díjat a Felhasználó elveszíti.

2.5. Magasabb csomagra váltáskor a már befizetett előfizetési díj az új csomag díjába beleszámít. Nagyobb csomagra váltáskor egy új előfizetési szakasz indul az aktuális dátumtól.

2.6. A Magro fenntartja magának a jogot, hogy az aktuálisan közölt díjtáblázat díjtételeit egyoldalúan módosítsa, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővítse. Amennyiben ez a módosítás a Felhasználókat hátrányosan érinti, abban az esetben a Magro köteles erről a felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően, a felhasználó által megadott email-címen keresztül.

2.7. A Felhasználók az online piactér segítségével lebonyolított ügyletek után kötelesek értékelni egymást aktuális üzleti partnerével. A Felhasználóknak a leütéstől számított 14 (tizennégy) naptári nap áll rendelkezésére a visszajelzés megadására.

2.8. Aki az online piactér segítségével lebonyolított ügyletre vonatkozó értékelést 14 napja elmulasztotta, vagyis a leütés dátuma utáni 14 napot, annak az „Az én magrom” menübe való belépés után azonnal az értékelések készítése menüpont jelenik meg. Innen be lehet lépni az „Az én magrom” egyéb menüibe, de az értékelésre vonatkozó figyelmeztetés továbbra is megjelenik.

2.9. Aki az online piactér segítségével lebonyolított ügyletre vonatkozó értékelést 28 napja elmulasztotta, vagyis a leütés befejezési dátuma meghaladta a 28 napot, annak az „Az én magrom” menübe való belépés után azonnal az értékelések készítése menüpont jelenik meg. Annak a Felhasználónak a jogosultságát, akinek 28 napja elmaradt értékelése van, az Üzemeltető korlátozhatja.

2.11. A Magro online adminisztrációs rendszere (Az én magrom/Eladnék, vagy Vennék) folyamatos nyilvántartást vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról.

2.12. Folyamatos szolgáltatás igénybe vétele esetén a rendszer folyamatosan összegzi és nyilvántartja a feltöltött terményeket/termékeket, a sikeres eladásokat. A számla kiküldésére az előfizetés után kerül sor. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus értesítést kap a számla kiállításának tényéről. Az értesítést a Magro elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott email címre küldi meg.

2.13. A Magro elektronikus számlát (díjbekérő és végleges) készít és állít ki. A digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított elektronikus számla a választott csomag adott időszakra vonatkozó díját tartalmazza. A Magro papíralapú, nyomtatott számlát csak a Felhasználó írásos kérésére, és külön térítés ellenében készít, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ennek értelmében a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött és digitálisan aláírt számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőriznie. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.

2.14. A Magro által kiállított díjbekérő számlák fizetési határideje nyolc (8) naptári nap. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amelyik napon a számlán szereplő összeg a Magro bankszámláján jóváírásra kerül.

2.15. Az előfizetési csomag az előfizetési díjnak a Magro bankszámláján történő megjelenésekor aktiválódik, a csomaghoz tartozó jogosultságok csak ettől az időponttól érvényesíthetőek. Online fizetés esetén a választott csomag tartalmának megfelelő szolgáltatásokat Felhasználó azonnal igénybe veheti.

2.16. A számla rendezése a Felhasználó választása alapján történhet átutalással, bankkártyás fizetéssel, illetve egyéb a Magro által biztosított elektronikus fizetés útján, ill. belföldi postautalvánnyal, amelynek a költségeit a Felhasználó fizeti. A banki átutalás költségei szintén a Felhasználót terhelik.

2.17. Amennyiben a Magro által megküldött díjbekérő számla az azon jelzett fizetési határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, abban az esetben a Magro, a fizetési határidő lejártát követő napon fizetési felszólítást küld a Felhasználónak.

2.18. Fizetési felszólítást a Magro a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott e-mail címre, vagy mobiltelefonszámra küldött SMS-ben tesz meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.

2.19. Felek az esetleges jogvitákat elsősorban peren kívül, egyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek hatáskörtől függően kikötik a Magro székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Szerződési Feltételekre és a Magro által működtetett online piactéren való kereskedés során a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki.

 

3. Ajánlat feltöltése, eladás, vásárlás

3.1. Magro által működtetett online piactéren ajánlat feltöltésére, illetve azok elfogadására a Felhasználó a regisztrációt követően jogosult.

3.2. Az ajánlat feltöltése során az ajánlati lapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, illetve szolgáltatás (a továbbiakban együttesen: Termék) pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

3.3. Saját elérhetőség (pl: telefonszám, e-mail cím, weblap címe) nem adható meg sem a Termék leírása, sem az Egyéb szállítási, fizetési, garanciális információk elnevezésű mezőben, valamint az ajánlathoz feltöltött fotón, és belső üzenetben sem. Pontos címet is kizárólag az Eladó helye, ahonnan a terméket szállítani/szállíttatni kívánja mezőben lehet feltüntetni. Egymás elérhetőségéhez előfizetési csomaggal rendelkező felek juthatnak hozzá. (Az ÁSZF ezen pontjának betartása a Felhasználó adatait is védi, ugyanis a regisztrációkor megadott adatokhoz így illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.) A piactér szabályainak megsértése az ajánlat törlését valamint a Felhasználó kizárását vonhatja maga után!

3.4. Az eladó a Termék feltöltésével (eladási ajánlat) kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlat leütése esetén a terméket az ajánlati lapon megjelölt minőségnek és feltételeknek megfelelően adja át a vevőnek. 

Kivételt képez, ha az ajánlat feltöltésekor vis major történik, azaz az eladó extrém piaci ár alatt jeleníti meg a termékét, terményét az ajánlati lapon.

3.5. A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött Termék ellenértékeként a leütési árat számíthatja fel. A leütési ár az ajánlati lapon nettó értékben feltüntetett árból, valamint a szintén feltüntetésre kerülő mindenkori ÁFA, vagy kompenzációs felár összegéből tevődik össze, és az ajánlaton kötelezően feltünteti, hogy az ár a szállítást is tartalmazza–e.

3.6. A Felhasználónak a Magro által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozatnak minősülnek.

3.7. A Felhasználó, mint eladó nem jogosult olyan költségeket követelni a vevőtől, amelyre vonatkozóan az ajánlatban nem tért ki. (pl. túlzott szállítási költség, rakodási költség, tárolási költség).

3.8. A Felhasználó a Termékfeltöltés során kizárólag a meghirdetni kívánt Termék legjellemzőbb kategóriájában indíthat tranzakciót.

3.9. A Magron kizárólag konkrét, valós Termékre vonatkozó ajánlat tölthető fel, illetve értékesíthető.

3.10. Tilos az ajánlati laphoz olyan fényképet mellékelni, amely nem a meghirdetett Terméket ábrázolja, és ezáltal megtévesztheti a többi Felhasználót. Amennyiben a mellékelt képet nem a Felhasználó készítette vagy katalógusból származik, a leírásban jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket a Magro jogosult eltávolítani.

3.11. Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online piactérre való ajánlat feltöltése a Ptk. 211. § szerinti ajánlattételnek minősül, amely ajánlathoz Felhasználó kötve van. Ennek értelmében az ajánlattevő az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát nem vonhatja vissza, attól érvényesen nem állhat el. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban rögzített kötelezettségnek nem tesz eleget, abban az esetben ezen magatartásával összefüggésben keletkező mindennemű kár megtérítésére köteles. Az ajánlati kötöttség érvényességi ideje: a termékfeltöltés, illetve az ajánlat tétel lezárását megelőzően az eladó által meghatározott nap vége.

3.12. Az eladási, vagy vételi ajánlatban kért, vagy kínált árat a Felek az online piactéren kívül történő tárgyalásaik függvényében szabadon módosíthatják, azonban a módosított árat, vagy árakat az online piactérre minden esetben vissza kell vezetni, azaz a feltöltött ajánlatot módosítani kell és valamelyik félnek a végső árat a piactéren le kell ütni.

3.13. Az 3492/90/EGK rendelet 4. cikkében előírt tűréshatárral összhangban végzett rendes tárolási tevékenységből eredő mennyiségi veszteségekre tűréshatár kerül meghatározásra minden egyes mezőgazdasági termék esetében. A tárolás során a rendes megengedett veszteség százalékarányának rögzítése a következő:

 • gabonafélék (0,2 %)
 • hántolatlan rizs, kukorica, cirok (0,4 %)
 • cukor (0,1 %)
 • olívaolaj (0,6 %)
 • repcemag (0,2 %)
 • napraforgómag (0,8 %)

3.14. Amennyiben a piactéren keresztül sem az eladó, sem a vevő nem vállalja a szállítást, abban az esetben a Feleknek lehetőségük van a piactéren regisztrált fuvarozók szolgáltatásainak az igénybevételére, melynek részletes elemeit a Felhasználók piactéren kívül egyeztethetik a fuvarozókkal.

3.15. Egy ajánlat leütését követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a kialakult leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket ezen a leütési áron megvenni és átvenni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át és ezt az eladó a Magro ügyfélszolgálatán jelzi, a Magro jogosult a vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket nem adja át a vevő részére, és ezt a vevő a Magro ügyfélszolgálatán jelzi, a Magro jogosult az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

3.16. Az eladónak és a vevőnek a leütést követően 5 (öt) munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem történik meg a jelen bekezdésben meghatározott határidőn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra értékesíteni, miután a meghiúsulás tényét emailben jelezte a Magronak, és a vevőnek egyaránt.

 

4. A Magro, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4.1. Az online piactér működtetését a Magro közvetítő szolgáltatóként, a hatályos Magyar jogszabályok rendelkezései alapján végzi. A Magro semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

4.2. A Magro nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, tekintettel arra, hogy nem vállal kötelezettséget a termékek ellenőrzéséért. A Magro nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, továbbá nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Magro azonban jogosult a tranzakciók technikai okokra visszavezethető esetleges elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a Magro ezzel összefüggésben kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

4.3. A Magro nem avatkozik bele a felhasználók közötti tranzakciókba, illetve az online piactér használatával összefüggésben a Felhasználók között esetlegesen kialakuló jogvitákba. Bármilyen vita kialakulásának esetére a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával mentesíti a Magrót mindennemű igénytől, követeléstől.

4.4. A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Magro jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Magro ezen jogosultsága kiterjed a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken feltüntetett tartalomra is.

4.5. A Felhasználót terheli minden felelősség az általa közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért. Tilos a Magro által működtetett online piactéren jogellenes tartalmat (úgymint harmadik személyek személyes vagy különleges adatait, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotásokat, különösen képeket), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő felhívást elhelyezni.

4.6. Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles viselni az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget. Ezen túlmenően a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy minden a Magro által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Magro jó hírnevének megóvása érdekében.

4.7. Amennyiben a Magro online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Magro az Ekrtv. alapján jár el, és az ajánlatot eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

4.8. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Magrotól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

 

5. Értékesíthető és tiltott termékek

5.1. A Magro által működtetett online piactéren mezőgazdasági áruk, termények (pl. eladó kukorica, eladó búza, eladó árpa, eladó napraforgó, eladó széna, eladó szalma, eladó burgonya) haszonállatok (pl. eladó szarvasmarha, eladó sertés, eladó kecske, eladó juh) és input anyagok (a továbbiakban mezőgazdasági termék) értékesíthetők.

5.2. Amennyiben a Felhasználó olyan mezőgazdasági terméket kíván értékesíteni, vagy megvásárolni, ami az online piactér adatbázisában nem megtalálható, ezt a Magro ügyfélszolgálatának telefonon, vagy emailben jelezheti.

5.3. A Magro a kérés beérkezését követő 24 órán belül dönt az értékesíteni, vagy megvásárolni kívánt mezőgazdasági termék piactérre való felvételéről. Pozitív döntés esetén a kívánt mezőgazdasági termék értékesíthetővé válik és arra ajánlat tehető.

5.4. A Magro fenntartja magának a jogot, hogy a kívánt mezőgazdasági terméknek a piactérre való felvételét indokolás nélkül megtagadja.

5.5. A Magro által működtetett online piactéren tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, állatok) értékesítése:

 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • sérült állatok.

5.6. Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Állatok:
Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).

Élelmiszerek:
Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel a Magrora. A felhasználó köteles feltüntetni az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát.

Dohányipari termékek:

A terméket feltöltő felhasználó az ajánlat feltöltésével kijelenti, hogy a termék meghirdetésével nem sérti a dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalja a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel a Magro által alkalmazott, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglaltakra.

Szerzői jogvédelem alá eső termékek:

A terméket feltöltő felhasználó az ajánlat feltöltésével kijelenti, hogy a termék eredeti, nem másolt, szerzői jogot nem sért.

5.7. Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles az ajánlati lapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

 

6. Visszajelzések

6.1. A Magro felhasználói kötelesek visszajelzést adni egymásról és több szempontból értékelni egymást. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor egy Felhasználó mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, az megalapozhatja a polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősségét is. A Magro semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésekben mások által a Felhasználók vonatkozásában tett vélemények tartalmáért.

6.2. A Felhasználók egymást a következő szempontok alapján értékelik:

 • tárgyalás (adásvétel körülményeinek véglegesítése),
 • fizikai teljesítés (termék átadása, átvétele),
 • pénzügyi teljesítés

6.3. A Felhasználókat a Magro is értékelheti.

6.4. A Felhasználók egymásnak adott (és egyes esetekben a Magro) értékeléseiből a Magro úgynevezett Bizalmi indexet számol, ami minden a Felhasználóhoz köthető tranzakciónál feltüntetésre kerül és a Felhasználó adatlapján is megtalálható.

6.5. A Bizalmi index a 6.2. és 6.3. pontokban részletezett szempontokra adott értékelések pontszámának súlyozott átlaga, százalékos formában kifejezve.

 

7. Az online piactér használatának korlátozása

7.1. A Magro fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, amennyiben kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Magro jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig korlátozni, illetve felfüggeszteni.

7.2. A Magro fenntartja továbbá a jogát bármely felhasználó jogosultságainak korlátozására, illetve kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Magro értelmezése szerint ellenkezhet az online piactér rendeltetésszerű használatával vagy a Magro megítélése szerint ellentétes annak szabályzatával, illetve rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősíthetőek.

 

8. Személyes adatok védelme

8.1. A Felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelése prioritást képez, ezért a Magro a Felhasználók személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban meghatározott szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

8.2. A Magro részére megadott személyes adatok közül a Felhasználók hozzájárulása nélkül a Magro kizárólag azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek.

8.3. Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi, illetve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Magro az általa megadott adatokat marketing célra felhasználja, ebben a körben hasznosítsa, illetve harmadik félnek továbbadja. Azaz a Magro a Felhasználó részére hírlevelet, marketing anyagot vagy más harmadik személy megbízásából üzenetet továbbíthat és hasonlóan harmadik fél is közvetlenül a Felhasználó részére hírlevelet, marketing anyagot küldhet.

8.4. A Felhasználó a Magro online marketinganyagairól, illetve az Ajánlatfigyelő szolgáltatásáról bármikor leiratkozhat az ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail útján vagy az Ajánlatfigyelést tartalmazó emailekben az erre vonatkozó linkre kattintva.

8.5. A Felhasználóról a Magro által nyilvántartott adatok, illetve a rendelkezésre álló információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása érdekében. A regisztrálást követően a Felhasználó részlegesen megváltoztathatja az általa megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja az adatait, a Magro az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

8.6. A Magro a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a Magro köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni. A tranzakciókra vonatkozó információkat a Magro jogosult időközönként törölni az adatbázisból, ezzel is védve a Felhasználók jogait.

 

9. Reklamáció, kapcsolat

9.1. A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címen lehet írásban előterjeszteni: 1136 Budapest, Pannónia utca 43. II/1.

9.2. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználók az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezhetik.

 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.
 • A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf. 75.; info@nmhh.hu

 

10. További információk

10.1. További információkat a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletei tartalmaznak.

 • A Magro adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata

10.2. A webhelyen a Magro esetenként adatfájlokat (cookie-t) helyezhet el a felhasználó számítógépén. A cookie elhelyezésének célja az, hogy a Magro mérni tudja online hirdetéseinek hatékonyságát.

10.3A piactér folyamatos fejlődése miatt, használatának folyamatai némiképp eltérhetnek az oktató videóban bemutatott példáktól.

10.4. A jelen Felhasználási Szerződés a 2012. május 21. napján, vagy az azt követően regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztrációval egyidejűleg lép hatályba. A Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi, és elfogadja a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezéseket.

 

Utolsó frissítés: 2016. október 12.