Rendkívüli támogatást kaptak a hazai baromfi- és sertéskoca tartók

Az orosz-ukrán háború következményei által leginkább sújtott termelők támogatására – az európai uniós tagállamok, köztük Magyarország nyomására – 500 millió eurós rendkívüli EU-s mezőgazdasági válságkezelési csomag született tavasszal. Az Agrárminisztérium ezt követően azt a döntést hozta, hogy a kiemelkedően magas takarmányárak miatt különösen nehéz helyzetbe került, abrakfogyasztó sertés- és baromfiágazatok igényelhetnek támogatást a hazánknak jutó keretből, amit az érintett gazdálkodók júliusban meg is tettek.

Az Agrárminisztérium azzal kezdte a közleményét, hogy a hazai állattartóknak számos komoly kihívással kell szembenézniük. A gabonapiaci áremelkedés, az orosz-ukrán háború, majd az energiaválság és termelési költségnövekedés mind olyan nehézség, melyek jelentősen megnehezítik az ágazat szereplőinek helyzetét – fogalmaztak. A baromfitartók kivételes alkalmazkodási támogatása jogcímen a baromfitartók számára 4,2 milliárd forintot, a kocatartók számára pedig 2 milliárd forint értékű támogatást fizetett ki a Magyar Államkincstár.

A kiemelkedően magas takarmányárak miatt különösen nehéz helyzetbe került, abrakfogyasztó sertés- és baromfiágazatok igényelhetnek támogatást a hazánknak jutó keretből, amit a gazdálkodók meg is tettek
A kiemelkedően magas takarmányárak miatt különösen nehéz helyzetbe került, abrakfogyasztó sertés- és baromfiágazatok igényelhetnek támogatást a hazánknak jutó EU-s keretből, amit a gazdálkodók meg is tettek

Baromfitartók kivételes alkalmazkodási támogatása 

Az intézkedés célja, hogy a baromfiágazatot jelenleg sújtó kivételesen magas mértékű termelési költségek részbeni ellentételezésével hozzájáruljon a termelési feltételek biztosításához és ezen keresztül az élelmiszerbiztonság folyamatos fenntartásához és a piaci egyensúlyhiányok kezeléséhez.

A támogatás igénybevételére az a baromfitartó jogosult, aki vagy amely tekintetében a támogatás jogalapja az alábbi feltételek valamelyike alapján fennáll:

  1. 2021. év tekintetében zöldítés jogcímen támogatási összeget megállapító döntéssel rendelkezik és 2022. évi egységes kérelme kiterjed a zöldítés jogcímre, vagy
  2. baromfitartóként a baromfi állatjóléti támogatás intézkedés keretében a 2021/2022. támogatási évben csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata tevékenység vonatkozásában kifizetésben részesült és szintén a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használata tevékenységre a 2022/2023. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezikvagy
  3. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok- állatjóléti támogatása intézkedés vonatkozásában a 2021/2022. támogatási évre jóváhagyó támogatási döntéssel rendelkezikvagy
  4. baromfitartóként környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Támogatott állatfaj

Az intézkedés keretében baromfinak kell tekinteni, a házi lúd, a kacsa, a gyöngytyúk, a házityúk és a pulyka baromfifajokat.

A támogatás alapja

  1. A baromfi törzsállomány kivételével – a 2022. február 24. és 2022. június 30. közötti vágóhídi vagy export célú, a Baromfi Információs Rendszerbe (BIR) legkésőbb 2022. július 14-éig bejelentett és nyilvántartásba vett kiszállítás szerinti állatlétszám, vagy
  2. baromfi törzsállományok esetén, a BIR nyilvántartásban a kérelmező tenyészeteiben 2022. március 31-én élőként nyilvántartott, bennálló növendék vagy termelő állatlétszám.

Kocatartók kivételes alkalmazkodási támogatása 

Az intézkedés célja, hogy a baromfiágazatot jelenleg sújtó kivételesen magas mértékű termelési költségek részbeni ellentételezésével hozzájáruljon a termelési feltételek biztosításához és ezen keresztül az élelmiszerbiztonság folyamatos fenntartásához és a piaci egyensúlyhiányok kezeléséhez.

A támogatás igénybevételére az a kocatartó jogosult, aki vagy amely tekintetében a támogatás jogalapja az alábbi feltételek valamelyike alapján fennáll:

  1. a 2021. év tekintetében zöldítés jogcímen támogatási összeget megállapító döntéssel rendelkezik és 2022. évi egységes kérelme kiterjed a zöldítés jogcímre, vagy
  2. tenyészkoca állatjóléti támogatása intézkedés keretében a 2021/2022. támogatási évben az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely, vagy a szén-dioxid és az ammónia tartalomra ajánlott érték 5%-kal történő csökkentése tevékenység vonatkozásában kifizetésben részesült és ugyanezen tevékenységekre a 2022. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezik, vagy
  3. kocatartóként környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Támogatott állatfaj

Az intézkedés keretében kocának az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) szerinti, a tárgynegyedév záró napját megelőző 365 napon belül fialt tenyészkocát és a tárgynegyedév záró napját megelőző 150 napon belül termékenyített tenyészkoca süldőt kell tekinteni.

A támogatás az ENAR-ban 2022. március 31. napján élőként nyilvántartott tenyészkoca darabszám után igényelhető.

A gyors folyósítás az ágazatot jelenleg sújtó rendkívül magas termelési költségek részbeni ellentételezésével hozzájárul a termelési feltételek biztosításához. Ezen keresztül pedig a hazai eredetű élelmezésbiztonság folyamatos fenntartásához mind a baromfihús, mind pedig a sertéshús termékek tekintetében – írták.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...