Csak két hétig igényelhető a szőlőültetvények fejlesztésére szolgáló támogatás

Január 15. és 28. között igényelhető az úgynevezett szerkezetátalakítási, vagyis a szőlőültetvények modernizálását megcélzó támogatás – mondta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára. Brazsil Dávid szerint az igényeket már csak online lehet benyújtani; az elektronikus ügyintézést segíthetik a hegybírók, akiket felkészítenek a pontos eljárásra. Minden támogatás feltétele egy úgynevezett újratelepítési engedély, amelyet szintén a hegybírók állítanak ki.

Fontos, hogy az újratelepítési engedélyt a 2016. január 1-et követően, engedéllyel kivágott ültetvény területével megegyező vagy attól kisebb nagyságú területre lehet igényelni. Az újratelepítési jogosultság / Kivágás alapján kérelmezhető újratelepítés át nem ruházható, csak örökölhető. Az újratelepítési jogosultságot / Kivágás alapján kérelmezhető újratelepítést ugyanabban a mezőgazdasági üzemben kell felhasználni, amelyben a borszőlő ültetvényt kivágták. A mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem esetén a gazdálkodó család tagjainak gazdasági aktáit ugyanazon mezőgazdasági üzemhez tartozónak kell tekinteni.

Csak január végéig igényelhető a szerkezetátalakítási támogatás a szőlőültetvények modernizálására
Csak január végéig igényelhető a szerkezetátalakítási támogatás a szőlőültetvények modernizálására

Ezeket a mellékleteket kell csatolni:

  • Közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozata eredeti példányban.
  • Használatot biztosító jogviszony (pl.: haszonbérlet) fennállása esetén a használatba adónak az újratelepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozata eredeti példányban.
  • A talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának másolatát, amely – saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén – tartalmazza az érintett terület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is. Kivéve az ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlőültetvénnyel azonos nagyságú borszőlővel megvalósuló újratelepítést, valamint az ültetvény más fajtára történő cseréjét (átoltását).
  • Kísérleti ültetvény esetén a kérelemhez csatolni kell a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 56/2014. (IV.30.) VM rendelet 2.§ szerinti a NÉBIH által kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély másolatát.
  • Amennyiben ugyanazon földrészleten, a meglévő borszőlő ültetvényt csak részben kívánja újratelepíteni, abban az esetben mellékelni kell a kivágandó ültetvény részről készült vázrajzot. A vázrajznak – beazonosítható módon – tartalmaznia kell a kivágandó ültetvényrészt.

Az engedély iránti kérelem erről az oldalról letölthető.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...