Már lehet pályázni a Bemutató üzemek támogatása kiírásra

A Bemutató üzemek támogatása című felhívásra 2023. szeptember 1-től adhatók be a kérelmek. A felhívás célja a bemutató üzemek létrehozása és az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése annak érdekében, hogy támogassa a tudásátadást és tájékoztatást a szolgáltatók számára. Agrárszakképzési centrumok, kutatóintézetek és -állomások, felsőoktatási intézmények és gazdasági társaságok pályázhatnak legkevesebb 50 millió, legfeljebb 1 milliárd forintra.

A Gordius foglalta össze a részleteket, ezt anyagot szemléztük. Magyarország kiemelkedő agro-ökológiai potenciállal rendelkezik, ezért az agrárszektorban különösen fontos, hogy a gazdák a helyi adottságokhoz igazodva a legjobb technológiákat hatékonyan tudják alkalmazni. Ennek érdekében szükség van olyan alternatív tudásra, ami elsősorban gyakorlati tapasztalatokra épül, és segít az aktuális termelési módszerek és gazdálkodási modellek hatékony alkalmazásában. Ezen tudás által az agrárszereplők innovatív technológiákat, növényfajtákat és fenntartható gazdálkodási megoldásokat sajátíthatnak el, amelyek optimalizálják a termelést, csökkentik a környezeti terhelést és hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez – írták.

A Bemutató üzemek támogatása felhívás keretein belül önállóan támogatható az agrárszektor résztvevőinek bemutató üzemi programjainak szervezése és megvalósítása, ideértve a hozzá kapcsolódó marketing tevékenységet (promóciós anyagok beszerzését/elkészítését) és kiadványok készítését is - Fotó: Magro.hu, CSZS, Mosonmagyaróvár, Széchenyi István Egyetem tangazdaság
A Bemutató üzemek támogatása felhívás keretein belül önállóan támogatható az agrárszektor résztvevőinek bemutató üzemi programjainak szervezése és megvalósítása, ideértve a hozzá kapcsolódó marketing tevékenységet (promóciós anyagok beszerzését/elkészítését) és kiadványok készítését is – Fotó: Magro.hu, CSZS, Mosonmagyaróvár, Széchenyi István Egyetem tangazdaság

Nekik szól a Bemutató üzemek támogatása című felhívás

Az alábbi szervezetek és intézmények jogosultak a felhívásra támogatási kérelmet benyújtani:

 • Agrárszakképzési centrumok
 • Kutatóintézetek és állomások, amelyek fajtakísérleteket vagy fajtakitermesztést végeznek, és 100%-ban állami tulajdonban vannak, illetve központi költségvetési szervként működnek
 • Felsőoktatási intézmények, amelyek rendelkeznek tangazdasággal, ideértve az állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemeket is
 • Gazdasági társaságok, amelyek a felsőoktatási intézmények 100%-os tulajdonában lévő tangazdaságot/tanüzemet működtetik
 • Erdészeti tudásközpontok

A támogatási kérelmet azon ügyfelek nyújthatják be, akik rendelkeznek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési és halászati támogatásokhoz, valamint egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokban szükséges ügyfél-azonosítóval.

Többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok és központi költségvetési szervek csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a kormány előzetesen jóváhagyta ezt, és ezt igazoló dokumentumot (például kormányhatározatot) mellékeltek a kérelemhez. A jelen felhívás keretében nincs lehetőség a támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtására.

Milyen tevékenységek támogathatók?

A Bemutató üzemek támogatása felhívás keretein belül önállóan támogatható az agrárszektor résztvevőinek bemutató üzemi programjainak szervezése és megvalósítása, ideértve a hozzá kapcsolódó marketing tevékenységet (promóciós anyagok beszerzését/elkészítését) és kiadványok készítését is.

A következő tevékenységek csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt kaphatnak támogatást ebben a felhívásban:

I. Bemutató üzemekhez (ideértve a gyakorlóhelyeket és tangazdaságokat is) közvetlenül kapcsolódó beruházások:
 • a) Agrár tevékenységekhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések és építéssel nem járó technológiák beszerzése a bemutató üzemben (beleértve az új öntözőberendezések beszerzését).
 • b) Évelő növényekből létrehozott ültetvény korszerűsítése, telepítése.
 • c) Infrastrukturális fejlesztések a bemutató üzem mezőgazdasági tevékenységéhez, például épületek, építmények építése, felújítása, kerítés, tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése.
 • d) Élelmiszeripari tevékenységekhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések és építéssel nem járó technológiák beszerzése a bemutató üzemben.
 • e) Élelmiszeripari tevékenységekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, például épületek, építmények építése, felújítása, kerítés, tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése.
 • f) Öntözőrendszerek vízhasználatának hatékonyságjavítása a bemutató üzemben, például öntözési infrastruktúra fejlesztése, vízi létesítmények rekonstrukciója, vízi létesítmények cseréje.
 • g) Erdészeti tevékenységekhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések és építéssel nem járó technológiák beszerzése a bemutató üzemben.
 • h) Erdészeti tevékenységekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, például épületek, építmények építése, felújítása, kerítés, tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése.
 • i) Megújuló energiaforrások hasznosítása a projekt által érintett épületekben vagy a bemutató üzem gazdasági-termelési folyamataiban, például napkollektorok, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia vagy napelemes rendszer kialakítása.
II. Projekt előkészítése, terület előkészítése, műszaki ellenőrzés igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele és projektmenedzsment.
III. Immateriális javak beszerzése: az előzetes célok eléréséhez szükséges számítógépes szoftverek beszerzése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek, vagy eljárások megszerzése.

Mekkora összegű támogatás igényelhető?

A támogatás maximális mértéke a teljes költségek 95%-a. Minimum összege 50 millió forint, maximálisan pedig 1 milliárd forint igényelhető.

A pályázóknak lehetőségük van előleg igénylésre, amennyiben a kérelem beruházási projektelemet is tartalmaz. Az előfinanszírozásra vonatkozóan a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50 százalékát lehet előlegként igénybe venni a beruházási projektelemekre és az ezekhez kapcsolódó általános költségekre.

A felhívás teljes keretösszege mintegy 15 milliárd forint.

A benyújtási határidő

A támogatási kérelmeket 2023. szeptember 1-től december 10-ig lehet benyújtani. Mivel a rendelkezésre álló forrás 15 milliárd forint, ezért várhatóan hamar elfogyhat, így érdemes minél előbb megtervezni a projektet. A Támogatói Okirat hatálybalépésétől számítva 24 hónap áll rendelkezésre a projektek végrehajtására – közölték.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyate... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal88/2013 (V.30.) számúKÖZLEMÉNYEA 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényl...
Június 17-től lehet LEADER támogatási kérelmeket b... Megjelent az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről sz...
Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Elindult a 2013 LEADER program, akár 50 millió Ft ... A LEADER 2013 pályázat a vidéki vállalkozásokat hivatott támogatni. Egyaránt érdekeltek lehetnek kezdő és már működő vállalkozások, akik nyereségeseb...
Gép támogatási pályázat hamarosan! Hamarosan induló pályázatra hívjuk fel a figyelmet. Környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések, traktorok beszerz...
Július 1-ig!!! Mezőgazdasági területek erdősítéséh... Nagyon közel már a határidő! Amennyiben szeretne EMVA-ból finanszírozott erdősítésre fordítandó támogatást igényelni, itt tájékozódhat ennek részletes...