Jogsértő egy magyar mezőgazdasági szabályozás az Európai Bíróság szerint

Ellentétes az uniós joggal azon emberek haszonélvezeti jogának megvonása, akik nem közeli hozzátartozói a magyarországi mezőgazdasági földterületek tulajdonosainak – közölte az Európai Unió Bírósága. Jogellenesen bontották fel a zsebszerződéseket, a mezőgazdasági szabályozás ügye további következményeket és pereket hozhat magával.

Jogellenesen bontották fel a zsebszerződéseket – mondta ki az Európai Bíróság. A testület két magyar ügyben hirdetett ítéletet. Ezeket a termőföld hasznosítására szóló haszonbérleti szerződések azonnali hatályú felbontása miatt indították. A luxembourgi székhelyű uniós törvényszék szerint a magyar intézkedés sérti a tőke szabad mozgásának elvét. Az ügy előzménye, hogy egy külföldiekből álló társaság – egy osztrák állampolgár, a többiek németországi lakhellyel rendelkeztek – magyarországi mezőgazdasági földterületek feletti haszonélvezeti jogát a magyar hatóságok a nemzeti jogszabályok új rendelkezéseire hivatkozva kártalanítás nélkül megszüntették. A magyar szabályozás előírja, hogy ilyen jog a továbbiakban csak az érintett mezőgazdasági földterület tulajdonosának közeli hozzátartozója javára létesíthető, illetve tartható fenn – írja a Jogászvilág oldal cikke.

A zsebszerződések elleni magyar mezőgazdasági szabályozás nem felel meg az uniós elveknek
A zsebszerződések elleni magyar mezőgazdasági szabályozás nem felel meg az uniós elveknek

A sértettek úgy gondolták, hogy ezen új rendelkezések ellentétesek a tőke szabad mozgásának elvével, ezért a határozat megszüntetését kérték a bíróságtól. Az uniós törvényszék döntése szerint vitatott szabályozás a tőke szabad mozgásának korlátozását jelenti. Függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a haszonélvezeti joguktól megfosztott emberek kártalanításáról, ugyanis a szabályozás megfosztja a más tagállamokból származókat attól, hogy továbbra is éljenek haszonélvezeti jogukkal vagy azt másokra átruházzák. Mint írták, hátrányos megkülönböztetésnek számít az a követelmény is, hogy közeli hozzátartozói viszonynak kell fennállnia a haszonélvezet jogosultja és a földterület tulajdonosa között.

A vitatott mezőgazdasági szabályozás a zsebszerződések ellen lép fel

A vitatott intézkedés, amellyel Magyarország arra törekszik, hogy a termőföldeket azok számára tartsa fent, akik azokat megművelik, valamint az, hogy meg akarja akadályozni a földek spekulatív célú megszerzését, a bíróság szerint nem mutat semmilyen kapcsolatot a célkitűzésekkel, és ennek megfelelően nem alkalmas azok elérésére. Magyarország azon szándékával kapcsolatban, amely meg szeretné akadályozni, hogy a mezőgazdasági földterületek tulajdonjogának megszerzését tiltó szabályozást külföldi állampolgárok és jogi személyek leplezett szerződésekkel – úgynevezett zsebszerződésekkel – megkerüljék, az uniós bíróság megállapította: a magyar szabályozás a “visszaélésszerű gyakorlat általános vélelmét” állítja fel. Ugyanis azt feltételezi, hogy mindenki, aki a tulajdonossal nem közeli hozzátartozói viszonyban áll, visszaélésszerűen jár el. Mivel a testület jogellenesnek ítélte a haszonbérleti szerződések megszüntetését eredményező magyar jogszabályt, a haszonbérletüktől megfosztott termelők kártérítési pert indíthatnak. A zsebszerződések felbontása miatt az Európai Bizottság is kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, ez az ügy szintén az Európai Bíróság előtt van.

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

FM: rendeződhet a zártkertek, hobbikertek helyzete... Rendeződhet a zártkertek, hobbikertek helyzete, miután a kormány megtárgyalta a tulajdonosi, valamint haszonbérleti problémákat orvosló törvényjavasla...
Vizsgálatok indulhatnak a haszonbérelt földek elle... Egy friss, módosító javaslat elfogadása értelmében az illetékes szervezetek felülvizsgálhatják a haszonbérbe adott termőföldek bérleti díját. Lényegi ...
Már hatályos a vadonatúj földforgalmi és a verseny... Még 2018. december 27-én kihirdették a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kezdeményezett, a földforgalmat és az agrárium versenyképességét érintő tör...