Felválthatná a műtrágyát a szennyvíziszap, ha kevesebb méreganyag lenne benne

A rossz mezőgazdasági gyakorlatok és a klímaváltozás miatt világszerte gyorsuló ütemben romlik a termőtalaj, amit a természetes folyamatok nem tudnak ellensúlyozni. A nagyobb terméshozamot főleg műtrágyázással próbálják elérni: 2020-ban a világ műtrágya-felhasználása meghaladta a 200 millió tonnát, ez azonban rontja a talaj állapotát és a talajvíz szennyezettségét is növeli. A szennyvíziszap, amiből hazánkban is évi 250 ezer tonna keletkezik, részben helyettesíthetné a műtrágyákat, ám európai viszonylatban is nagy a szórás, hogy a helyi szabályozások milyen felhasználást engedélyeznek. 

A Másfélfok írta meg, hogy a jelenlegi magyar szabályozás szerint a szennyvíziszap használata a mezőgazdaságban csak olyan növény esetén engedélyezett, amelynek termése az iszappal nem érintkezik. A szennyvíziszapban a felhalmozódó nehézfémek, valamint az antibiotikum- és gyógyszermaradványok jelentik a legnagyobb kockázatot. Emiatt nem lehet felhasználni a benne található többi értékes nyersanyagot. Megoldást jelenthetne, ha a nehézfémeket az iszapkezelés során eltávolítanák a szennyvíziszapból, de az EU is célul tűzte ki, hogy 2030-ra 50 százalékkal csökkenti a mezőgazdaságban használt vegyszerek mennyiségét.

A szennyvíziszap, amiből hazánkban is évi 250 ezer tonna keletkezik, részben helyettesíthetné a műtrágyákat - Fotó: Magro.hu, CSZS, Somogyszob, Vervaet precíziós hígtrágya kijuttató rendszer
A szennyvíziszap, amiből hazánkban is évi 250 ezer tonna keletkezik, részben helyettesíthetné a műtrágyákat – Fotó: Magro.hu, CSZS, Somogyszob, Vervaet precíziós hígtrágya kijuttató rendszer

Az alap a talaj, a romlása pedig gyors

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének (FAO) jelentése szerint a globális talajerózió mértéke évente átlagosan közel 1 centiméter. Ha figyelembe vesszük, hogy egy 25 centiméter vastagságú termékeny talajréteg a vizsgálatok szerint 200-1000 év alatt képződik, akkor megállapítható, hogy a gyors ütemű eróziót a természetes talajképződés nem képes ellensúlyozni. A világ talajainak egyharmada közepesen, vagy erősen erodálódott. A témában Jurecska Laura Környezetkémikus, a környezettudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének oktatója írt részletes cikket, ezt az anyagot szemléztük.

Nem csak a talaj vastagsága, hanem a szerkezetének romlása, a vízmegtartó-képesség csökkenése, a tápanyag-egyensúly felborulása, a humusztartalom csökkentése, valamint a felsoroltakból következő termőképesség-csökkenés is általános probléma.

A nagyobb terméshozam elérését jellemzően műtrágyázással próbálják megoldani: 2020-ban a világ műtrágya-felhasználása meghaladta a 200 millió tonnát. A műtrágyák hasznosulása azonban nem teljes (nitrogénműtrágyák esetében – ha a talajban nincs elég szerves anyag – a veszteség akár a 70 százalékot is elérheti), a talajban nem hasznosuló műtrágya pedig a talajvíz szennyezettségét növeli.

A szennyvíziszap hozhat megoldást a tápanyagutánpótlásra

A műtrágyák helyett alternatívát jelenthet a szennyvíziszap kijuttatása a talajra, amely segíti a humusz megőrzését, véd az eróziós hatások ellen, javítja a talaj szerkezetét, vízgazdálkodását, valamint biztosítja, hogy a tápanyagok fokozatosan váljanak hozzáférhetővé a növények számára.

Sokan hulladékként kezelik, pedig értékes nyersanyag is lehet

A Földön évente 45 millió tonna szárazanyag-tartalmú szennyvíziszap keletkezik, hazánkban évi 250 ezer tonna. Míg korábban az iszapot hulladékként kezelték, addig mára a lerakás mellett a hőkezelés, a komposztálás és a közvetlen mezőgazdasági felhasználás is lehetséges alternatívák. Közvetlen hasznosítás esetén a szennyvíziszapot a szántóföldi művelés során meghatározott időszakban (általában a termés betakarítását követően), injektálással juttatják be a talajba.

Az aratást követően injektált szennyvíziszap a következő vegetációs időszakig stabilizálódni tud, a benne lévő szerves anyagok lebontása megindul, a kórokozó mikroorganizmusok száma, illetve a növényekre nézve mérgező anyagok mennyisége csökken. Közvetett hasznosítási mód a komposztálás, amelynek volumene az egyszerű kiskerti megoldásoktól egészen a nagyipari, gépesített és számítógép-vezérelt levegőztetéssel ellátott megoldásokig terjedhet. A komposztált szennyvíziszap az úgynevezett oltóanyag-hatás révén segítheti a talajmikrobióta kialakulását, illetve aktiválását.

Míg korábban az iszapot hulladékként kezelték, addig mára a lerakás mellett a hőkezelés, a komposztálás és a közvetlen mezőgazdasági felhasználás is lehetséges alternatívák - Fotó: Magro.hu, CSZS, Somogyszob, hígtrágya kijuttató rendszer
Míg korábban az iszapot hulladékként kezelték, addig mára a lerakás mellett a hőkezelés, a komposztálás és a közvetlen mezőgazdasági felhasználás is lehetséges alternatívák – Fotó: Magro.hu, CSZS, Somogyszob, hígtrágya kijuttató rendszer

Eltérő szabályozások és gyakorlatok

Az európai országok körében nagy változatosságot mutat a fenti felhasználási módok közötti megoszlás. Míg Bulgáriában, Írországban, Litvániában és Norvégiában 50 százalékos vagy ezt meghaladó a mezőgazdasági felhasználás mértéke, Észtországban és hazánkban pedig elsősorban komposztálják az iszapot, addig Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban az iszap nagy részét hőkezelik.

A német gyakorlat egyre nagyobb hangsúlyt helyez a foszfor visszanyerésére. Az égetés után visszamaradó anyagból a foszfort vissza kell nyerni, sőt 2029-től ezt már a szennyvíztelepen el kell végezni, ha a szennyvíziszap foszfortartalma eléri a 2 százalékot. A jelenlegi magyar szabályozás szerint a szennyvíziszap használata a mezőgazdaságban csak olyan növény esetén engedélyezett, amelynek termése az iszappal nem érintkezik. A hagyományos művelésű gyümölcsfák esetében a jogszabály hat hét várakozási időt ír elő a kijuttatás és a betakarítás között.

Európa nagyon kiszolgáltatott az orosz és afrikai importnak

A műtrágya-használat visszaszorítása mellett szól – a környezeti hatások mellett – az is, hogy az elmúlt időszakban az árak jelentősen megemelkedtek. Az orosz-ukrán háború kirobbanását követően az orosz kormány megtiltotta az ország műtrágya- és műtrágya-alapanyag gyártóinak, hogy külföldre szállítsanak. Európa kitettségét tovább növeli, hogy a műtrágyagyártáshoz az európai gyártók nagy arányban használnak orosz földgázt – írta a cikk.

Európa foszfát-importjának 40 százaléka már jelenleg is Marokkóból származik, ebből kiindulva egyesek az orosz import miatti kiesés problémájának megoldását a még több Afrikából történő behozatalban vélik megtalálni. Azonban ha Afrika nagyobb műtrágyatermelő államai (Dél-Afrikai Köztársaság, Egyiptom, Marokkó) úgy döntenek, hogy kiszolgálják a megnövekedett európai igényeket, az saját kontinensükön eredményez műtrágya-, és ezáltal élelmiszerhiányt. Ez csak megerősíti azt, hogy az EU-nak, amennyire csak lehet, önellátásra kellene berendezkednie – írta a cikk.

A nehézfém és antibiotikum maradványok teszik nehézzé a felhasználást

A szennyvíziszapban számos – a mezőgazdasági tevékenység szempontjából értékes – anyag megtalálható: szerves szén, nitrogén, foszfor, mikrotápanyagok (pl. nikkel és réz), de jelen lehetnek mind a termesztett növényekre nézve mérgező, mind az állatokra, illetve emberre nézve veszélyes anyagok is.

A szennyvíziszap tartalmazhat gyógyszermaradványokat és más nem, vagy nagyon lassan lebomló vegyületeket, mikroműanyag szemcséket (1 kilogramm iszapban akár több ezer mikroműanyag darabka), valamint nehézfémeket is. Bár a szennyvíziszapban patogén mikroorganizmusok is jelen lehetnek, ezek száma jelentősen csökkenthető az iszap komposztálásával.

A FAO és az Európai Unió irányelvei meghatározzák a potenciálisan mérgező elemek legnagyobb megengedett koncentrációját a talajban a szennyvíziszapok kijuttatását követően, valamint a kijuttatható iszap éves mennyiségét is. Egyes szakemberek szerint azonban a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása még az irányelvek betartása mellett sem biztonságos hosszú távon, elsősorban a bennük található nehézfémek és az antibiotikumok miatt.

A szakértők szerint ugyanis az antibiotikum rezisztencia gének (ARG-k) a szennyvíziszap felhasználásával számos helyre eljuthatnak, hozzájárulva ezzel a rezisztencia gyorsabb terjedéséhez.

Véleményük szerint a szennyvíziszap talajra való kijuttatását csak akkor lenne szabad engedélyezni, ha vissza tudnák szorítani az antibiotikum használatot, ezáltal jelentősen csökkenne a ARG-k mennyisége az iszapban, vagy ha sikerülne eljárást kidolgozni az eltávolításukra. A nehézfémek talajban való felhalmozódása nem csak a növények szempontjából lehet aggályos, hanem hozzájárulhat a talaj mikrobiótájának pusztulásához is. A nehézfémek toxikus hatását a talaj pH-ja jelentősen befolyásolja: a semleges kémhatású talajokban például az ólom és a higany biológiai hozzáférhetősége alacsony.

A tisztítás jelenti a megoldást

Megoldást jelenthetne, ha a nehézfémeket az iszapkezelés során eltávolítanánk a szennyvíziszapból. Ilyen eljárásokat már jelenleg is alkalmaznak, elsősorban azzal a céllal, hogy az nehézfémek koncentrációját határérték alá csökkentsék, lehetővé téve ezzel a mezőgazdasági célú felhasználást. Számos nyitott kérdés van még azonban azzal kapcsolatban, hogy ezek az eljárások hogyan hatnak az iszap szerkezetére és tápanyagtartalmára, illetve mennyire érné meg őket üzemi léptékben alkalmazni.

A számos előnyös hatás mellett a szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosítása számos kérdést felvet, a potenciális kockázatoknak csak kis része mérsékelhető az iszap komposztálása révén. Az Európai Bizottság „Farm to Fork”, azaz „Termőföldtől az asztalig” stratégiája 2030-ra célul tűzte ki a mezőgazdaságban használt vegyszerek mennyiségének 50 százalékos csökkentését, ez a szándék egyértelműen a műtrágyák és növényvédő szerek használatának visszaszorítása irányába mutat. A szennyvíziszap talajjavítóként való alkalmazása azonban (még) nem jelent biztonságos alternatívát az egész közösségnek. Ahhoz, hogy nagyobb mennyiségben, és biztonságosan tudjuk hasznosítani, mint műtrágya helyettesítőt, először jóval kevesebb méreggel, nehézfémmel, antibiotikummal és műanyaggal kellene azt feltölteni – fogalmazott a szerző.

Kapcsolódó cikkünk:

Szennyvízből lesz műtrágya: riport Svédországból, Skåne megyéből

Svédországban, Skåne megyében példaértékű együttműködést láttunk a talajmegőrző gazdálkodásra, az új megközelítésű szennyvízkezelésre és az abból előállított műtrágya pellet gyártására.
Tovább…

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Nyerjen műtrágya csomagot! Nyereményjátékot hirdettünk, amelynek célja, hogy az agrárium szereplői értékes híreket kapjanak kézhez minden héten. Iratkozzon fel szakmai hírlevelü...
Helyzetjelentés – műtrágya nyereményjáték Nagyon népszerű a Magro.hu és a Fertilia Kft. közös nyereményjátéka. Még egy hete sincs, hogy útjára indítottuk hírlevélre feliratkozós játékunkat, de...
A mikrogranulált starter műtrágyákról… Mára a precíziós gazdálkodás egyik alap eleme a starter műtrágyák használata. Jelentősége már az évek során bizonyított. Fontos és szükséges növényein...
A kukorica és napaforgó tavaszi startertrágyázása... A mezőgazdasági termelők részére egyre fontosabb az olyan korszerű termékek használata, amelyek biztonsággal garantálják az elérhető legnagyobb termés...
Az első teendők a mezőn Beköszöntött a tavasz, megkezdődnek a munkák a szántóföldeken. Az enyhe tél és a sok helyen még most is pangó belvíz a szokásosnál is több munkával lá...
8 gyakorlati tipp a műtrágyázáshoz! Egy gyakorlott, sokat látott gazda számára nem lesz minden tanács újdonság, de mégis hasznos útmutató, amit érdemes megfogadni. Nem csak kifejezetten ...