Együttműködésért kínál 50 és 100 millió forint közötti támogatást az Európai Innovációs Partnerség

A Közös Agrárpolitika 2023-2027. közötti időszakára szóló Nemzeti Stratégiai Tervének vidékfejlesztési intézkedései között szerepel az Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködések támogatása. A támogatott innovációs együttműködések révén a különféle agrárágazatok gyakorlati szereplői és az ágazati kutatói műhelyek közösen, partnerségben – úgy nevezett EIP operatív csoportok keretei között – kereshetnek megoldásokat egy-egy aktuális gyakorlati problémára, kihívásra. Egy-egy projektre jelentős, akár 50-100 millió forint összegű támogatást lehet elnyerni. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számolt be róla, hogy az eredményeket a projektekben egyrészt a közreműködésben résztvevő gazdálkodók, vállalkozások maguk alkalmazzák, másrészt tudásátadás keretében megosztják más ágazati szereplőkkel. Így a saját technológiai előrelépésük és a költséghatékonyságuk növelésén túl a magyar mezőgazdaság fejlődését is segítik. 

Együttműködésért kínál 50 és 100 millió forint közötti támogatást az Európai Innovációs Partnerség. A részt vevő gazdálkodók saját technológiai előrelépésük és a költséghatékonyságuk növelésén túl a magyar mezőgazdaság fejlődését is segítik. Fotó: Magro.hu, CSZS, Tápióbicske
Együttműködésért kínál 50 és 100 millió forint közötti támogatást az Európai Innovációs Partnerség. A részt vevő gazdálkodók saját technológiai előrelépésük és a költséghatékonyságuk növelésén túl a magyar mezőgazdaság fejlődését is segítik. Fotó: Magro.hu, CSZS, Tápióbicske

Ezekre lehet fejleszteni az Európai Innovációs Partnerség támogatásával:

Az innovációs megoldásokat igénylő kihívások, szükségletek jellemzően a gyakorlatban, a gazdálkodás során kerülnek elő. Lehet az például 

 • szakmai, 
 • erdővédelmi, 
 • technológiai, 
 • adminisztrációs, 
 • szervezetfejlesztési, vagy 
 • termékfeldolgozási, termékértékesítési tartalmú. 

A kisebb kihívásokat az érintett gazdálkodó, illetve vállalkozás – adott esetben egy szaktanácsadó vagy más szakértő bevonásával – maga is meg tudja oldani (a gazdálkodási tevékenység jelentős arányban a feladatok megoldásából áll). Amikor viszont a megoldás ennél nagyobb felkészültséget, tapasztalatot, illetve vizsgálódást igényel, akkor szélesebb körű együtt gondolkodásra, illetve jelentősebb költségigényű fejlesztésre van szükség. 

Ebben az esetben lehet hasznos a KAP támogatási intézkedés, a

Közös Agrárpolitika 2023-2027. közötti időszakára szóló Nemzeti Stratégiai Tervének vidékfejlesztési intézkedésein belül az Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködések támogatása. 

Az Agrárminisztérium erdészeti fejlesztéspolitikáért felelős főosztálya azzal kereste meg a NAK-ot, hogy az erdőgazdálkodás gyakorlati szereplői képviseletében tegyen javaslatot 

 • innovációs együttműködést igénylő gyakorlati kihívásokra, 
 • formálódó, de még további csiszolást igénylő fejlesztési elképzelésekre, illetve 
 • innovációs együttműködésre vállalkozó partnerekre a gyakorlati erdőgazdálkodásból.

Együttműködés a NAK-kal a közös fejlesztéshez

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – más információs csatornák mellett – arra kéri az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységet (is) végző tagjait, hogyha rendelkeznek innovációs programra, együttműködésre vonatkozó javaslattal, azt küldjék meg részükre, első körben röviden, maximum 10 mondatban kifejtve. Abban az esetben is várják az innovációs javaslatokat, amennyiben az még csak a megoldandó problémát nevezi meg, és annak megoldásban az azt felvető esetleg nem is kíván részt venni – írták. További részletek itt jönnek.

Európai Innovációs Partnerség 1. melléklet

A KAP Nemzeti Stratégiai Terv vonatkozó tartalmának részletesebb ismertetése:

Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés

A beavatkozással megvalósítandó cél:

– az innovatív gyakorlatok fejlesztését, átadását és megvalósítását segítő együttműködések támogatása és innovációs megoldások alkalmazásának ösztönzése,

– az mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, élelmiszeripari, ágazatok termelékenyebbé és fenntarthatóbbá váljanak, a versenyképesség javuljon, a vidékfejlesztési szektorban társadalmi innovációk segítsék a közösségeket,

– az egyes szektorok kedvezőbben alkalmazkodjanak olyan aktuális kihívásokhoz, mint az élesebb verseny, a változékony piaci árak, a klímaváltozás és a szigorúbb környezetvédelmi szabályok betartása.

 Tartalom:

Európai Innovációs Partnerség (EIP) innovációs együttműködéseinek támogatása, ahol a projektek innovációs tartalma lehet termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy technológiai fejlesztés, társadalmi-, vagy adaptív innováció a

– mezőgazdasági,

erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási,

– élelmiszeripari, takarmánygyártási,

– vidékfejlesztési szektorban, vagy a

– biomassza alapú gazdaságban (elmozdulva akár az ipari termelés irányába is),

a KAP Stratégiai terv legalább egy célkitűzésének elérése érdekében.

 Ezek a feltételek a támogatáshoz

A beavatkozás (pályázat) elbírálásánál szempont (többek között) az AKIS (Agrár Tudás és Innovációs Rendszer) rendszerben kialakított többszereplős partnerségek megléte (multiactor approach) és az EIP Operatív Csoport együttműködő partnereinek száma, a partnerek szakértelembeli összetettsége (szinergiák), az együttműködés hazai és külföldi oktatási, szaktanácsadási, kutatási intézményekkel, valamint a nemzetközi hálózatokban való részvétel.

A beavatkozás széles kedvezményezetti kört határoz meg:

mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók, erdőgazdálkodók, erdőtermék-feldolgozók, vidéki kkv-k, kutatók, kutatóhelyek, szaktanácsadók, szaktanácsadó szervezetek, innovációs brókerek, szakmai szervezetek, egyesületek, non-profit szervezetek, önkormányzatok, felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények, természetes személyek.

Feltéltel továbbá, hogy
 • az innovációs együttműködési projekt hidat képezzen a gyakorlati probléma és a kutatás között
 • egy EIP Operatív Csoportban legalább 2 együttműködő partner van, amelyek közül legalább 1 mezőgazdasági termelő, vagy élelmiszer-feldolgozó, vagy erdőgazdálkodó, vagy erdőtermék-feldolgozó, és legalább 1 kutató vagy kutatóhely

Az EIP együttműködésekbe legfeljebb 1 nemzetközi partner is bevonható.

A tervezett támogatható költségek:

Az operatív csoport megalakulásának, működésének, promóciójának és kutatási tevékenységének, beleértve a saját teljesítést is, egységköltség alapon történő elszámolása.

A KAP Nemzeti Stratégiai Terv teljes szövege elolvasható a Magyar Kormány hivatalos honlapján.

2. melléklet

A 2014-2020. közötti időszakra szóló Vidékfejlesztési Program keretében az alábbi erdészeti témák megoldása lehetséges EIP együttműködések keretében:

 • Akác iparifa célú bemutató ültetvények létesítése innovatív technológiákkal és új, nagy hozamú fajták termesztésbe vonásával
 • Kedvezőtlen termőhelyeken alkalmazható ígéretes Leuce-nyár klónok vegetatív szaporítási eljárásának kidolgozása
 • Nyár ültetvények ipari termesztés technológiájának fejlesztése
 • Inváziós fafajok visszaszorítása, különös tekintettel a bálványfára
 • Nyár ültetvények felújítás technológiájának fejlesztése
 • Integrált erdőtűz megelőzési rendszer fejlesztése
 • Erdővédelmi portál létrehozása
 • Környezetkímélő és költséghatékony agrárerdészeti termesztési rendszerek kialakítása, gyakorlati bevezetése
 • Méhészeti szempontú agrárerdészeti rendszer fejlesztése, különös tekintettel a különböző virágzási idejű akác fajtákra

Magán-erdőgazdálkodási információs hálózat létrehozása.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...