A koronavírussal bővült a vis maior lehetőségek köre

A gazdálkodók immár hivatalosan is hivatkozhatnak a koronavírus-járvány miatti elháríthatatlan külső okra. Minden termelő vis maiort jelenthet, ha igazolni tudja, hogy a számára előírt támogatási feltételt – például értékesítési problémák miatti bevétel-elmaradás, építéshez kapcsolódó határidő teljesítésének ellehetetlenülése – a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszély miatt vagy a veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozásra visszavezethetően nem tudta teljesíteni.

A NAK írta meg, hogy az egyes támogatásokban vállalt kötelezettségek teljesítéseihez kapcsolódó, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása révén bővült a vis maior-események köre a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet alapján.

A gazdálkodók immár hivatalosan is hivatkozhatnak a koronavírus-járvány miatti elháríthatatlan külső okra - képünk illusztráció
A gazdálkodók immár hivatalosan is hivatkozhatnak a koronavírus-járvány miatti elháríthatatlan külső okra – képünk illusztráció

Amennyiben jogszabály nem zárja ki, a Magyar Államkincstár vis maiorként ismer el olyan, a rendelet szerint igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt (a továbbiakban együtt: esemény), amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

A vis maior bejelentés benyújtása

Az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az erre szolgáló elektronikus felületen.

A bejelentés tartalmazza:
  • az ügyfél-azonosítási adatokat,
  • az eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, az esemény leírását és következményeinek megjelölését -, és
  • az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy
  • a bejelentés minden érintett támogatási intézkedés tekintetében érvényesítendő legyen.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a bejelentést
  • az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül,
  • az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított huszonegy napon belül, vagy
  • az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon belül, amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell megtenni, amely határidő jogvesztő.
Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Árvíz okozta mezőgazdasági károk bejelentése ̵... Több mint 10 ezer hektár mezőgazdasági területen (nagy részük szántó, kisebb részük legelő) okozott károkat az idei árvíz; ebből mintegy 3 ezer hektár...
Egész évben lehet vis maior bejelentést tenni az M... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis ma...
Mindenki az őszi munkákkal van elfoglalva A belvíz miatt csúsznak az őszi munkák; több mint 2000 kárbejelentés érkezett; 9 millió tonna kukoricánál is többet takaríthatunk be; már javában zajl...
Változik a belvizes területek bejelentésének módja... A belvízzel érintett mezőgazdasági területeken bekövetkezett kártételeket az új kárenyhítési rendszerben elektronikus úton lehet bejelenteni.  Az új ...
Hárommiliárdos forrás az agrárbiztosítások támogat... Az idei, igazolásokkal tanúsított agrárkárokra kötött biztosítások támogatására 3 milliárd forint támogatást különített el a szaktárca - egyebek melle...
Május 31-ig kérhető támogatás az agrárbiztosítások... A korábbi május 15. helyett, 2015-től a hónap utolsó napjáig lehet beadni a mezőgazdasági károkra kötött biztosítások támogatásához a kérelmet. Erre h...