Kukorica Termésverseny – 2013-ban már az ötödik!

Ha visszatekintek arra, hogyan is indult, nem mondhatom azt, hogy az ötlet kipattanásától a megvalósulásig minden magától értetődő volt. Még akkor sem, ha nem valami vadonat újat, eddig sohasem voltat kellett feltalálni!

Az eredetileg amerikai kezdeményezést a ’70-es évek elején ugyancsak amerikai mintára szervezett termelési rendszerek egyszer már próbálták magyarítani, s a verseny eredeti hazájában azóta is töretlenül zajló és fejlődő összevetés tapasztalatait nyomon követhettük.

A „magyar változatban” igazán újszerűnek és nehezen megvalósíthatónak az egész folyamat mozgatásához szükséges anyagi háttér előteremtése számított. Mind az amerikai, mind a korábbi magyar rendszerben ugyanis erős gazdasági hátteret jelentett a gazdák szervezettsége. Amerikában ehhez jött még a fejlett marketing tevékenyég. Az általunk elindított verseny a gazdák belső mozgató rugóira, sokszor baráti megértésére, fellelkesült szponzorok közreműködésére és nem kis mértékben önkéntes munkára épít. Ebben minden korábban és jelenleg létező termésversenytől különbözik. Az amerikai versenyhez a tekintetben áll közel, hogy a célkitűzések és a szabályozottság hasonlóak – kipróbálni, mit lehet, s mit lehet még azon túl is tenni a kukoricaföldeken a fenntartható termésnövelés érdekében; a versenybe vetett bizalmat és a verseny iránti érdeklődést megőrizni világos szabályokkal és szigorú ellenőrzéssel; minden, a köztermesztésben előremutató tapasztalatot, adatot és eredményt közreadni.

Az elmúlt 4 versenyévben 199 eredményes mérést végeztünk, 83 helyezési díjat osztottunk ki, kiterjesztettük a versenyt a határokon túlra, s nem utolsó sorban bizonyítottuk, hogy a hazai kukoricatermesztésben jelentős kiaknázható tartalékok rejtőznek. Ezek a tartalékok az ágazat jobb szervezettségével, a gazdák szemléletének megváltoztatásával, tudásának és önbizalmának növelésével kiaknázhatók. Ezen az úton haladva a jelenlegi ráfordítások jelentős növelése nélkül is 2-3 tonnával növelhető az országos termésátlag! Az öntözés, s a ma még „szélsőségesen jónak” ítélt, de a Kukorica Termésversenyben már kipróbált technológiai eljárások elterjesztésével a kukoricatermesztés naturális és gazdasági mutatóinak javítása előtt további távlatok nyithatók.

Személyes élményeimet és tapasztalataimat összefoglalva azt is hozzátehetem, hogy a Kukorica Termésverseny olyan kovásza lehet a hazai agrártársadalomnak, amelyben egymásra találnak kicsik és nagyok, amelyben egy célért és közösen léphetnek fel gazdák, ellátók, kereskedők és feldolgozók, s amelyben megtapasztalhatjuk, hogyan érnek a közeledő személyi kapcsolatok egymást segítő gazdasági erővé.

Dr. Szieberth Dénes, Elnök

Magyar Kukorica Klub

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Gabonapiaci információk a Magro.hu online mezőgazd... A kukorica átlagárának az idei év januárja óta tartó esése, bár lassuló ütemben, de tovább folytatódott: az elmúlt 4 hét alatt további 3%-ot csökkent....
Gabonapiaci információk a Magro.hu online mezőgazd... A kukorica átlagárának esése, egy kis megtorpanás után, a 23. héten tovább folytatódott: február közepe óta 9%-ot csökkent. Úgy tűnik, a gazdák eltöké...
Gabonapiaci információk a Magro.hu online mezőgazd... A piacon már nagyon érződik, hogy közeleg az aratás. Egymás után lépnek piacra azok a termelők, akik még rendelkeznek tavalyi kukoricával, hogy „kisöp...
Gabonapiaci információk a Magro.hu online mezőgazd... A piacot továbbra is a sok eladó és kevesebb vevő jellemzi. Az árak a 23. hét óta egy szűk sávban mozognak a 60 500 Ft környékén. Mintha az elmúlt het...
GMO: Áldás vagy csapás? Kb. 2 hete adtunk hírt azokról a szerencsétlen indiai eseményekről, tragédiákról melyek hátterében a GMO ( genetikailag módosított növények) ipari alk...
Vételi lendület a Magro.hu-n! A világ más tájaihoz hasonlóan, összességében hazánkban is kedvezőek a terméskilátások a gabonák tekintetében. Csak búzából 1 millió tonnával többet a...