A minimumkövetelmények be nem tartása a támogatások elvesztésével jár

A jogszabályok szerint a területhez kötődő közvetlen és egyes vidékfejlesztési támogatásoknál is jogosultsági feltétel – azaz a támogatás nyújtásának alapja – a területeken a minimumkövetelmények betartása.

A szántóterületen, az állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett területen a gyomok – beleértve a nádat, valamint a veszélyes gyomnövényeket – és a hasznosítás szempontjából nem kívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben lehetnek jelen, hogy nem áll fenn a szántóterület, az állandó gyepterület vagy az állandó kultúrával fedett terület nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodása. A minimumkövetelmények betartása a 10/2015 (III.13.) FM rendelet 2. §-a alá tartozik. A gazdálkodóktól az érintett támogatásokért cserébe elvárt a minimumkövetelmények teljesítése. Ezekről az Agrion hírlevele adott tájékoztatást.

A minimumkövetelmények betartása a gyomosodásra és a túllegeltetésre is kiterjed
A minimumkövetelmények betartása a gyomosodásra és a túllegeltetésre is kiterjed
Nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás

Akkor áll fenn, ha a vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom vagy a földterület 50 százalékát meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található. (veszélyes gyom: pl.parlagfű, aranka, vaddohány)

Nagymértékű, súlyos, fás szárú gyomosodás

akkor valósul meg, ha a vizsgált parcella esetében a földterületen 100 db/hektárt meghaladó mértékben található olyan fás szárú növény, amely lombkorona alatti területe nem tartalmaz legeltethető vegetációt. Illetve a fás szárú gyomnövény eltávolítása az alapkultúra károsodása nélkül nem hajtható végre, és a terület a vegetációs idő alatt mezőgazdasági művelésre alkalmassá tehető.

A minimumkövetelmények betartása a túllegeltetést is kizárja

Gyepek esetében nem fordulhat elő túllegeltetés, amelynek során a gyep foltokban kiritkul, és a talajfelszín legalább 50 százalékban fedetlenné válik. Továbbá gyepek esetében a gyepalkotó fűfajok – nem beleértve a nádat – és takarmánynövények túlsúlyban legyenek. Továbbá ne legyen a területen az előző évről olyan növedék, amelynek szaporító képletei is elnyíltak.

Amennyiben a gazdálkodó fenti jogosultsági feltételeket nem tudja betartani, úgy nem lesz jogosult pl. a SAPS, a zöldítés, a termeléshez kötött támogatásokra az adott területen. Ugyanez vonatkozik az agrár-környezetgazdálkodás/ökológiai gazdálkodás Vidékfejlesztési Programjában található intézkedések esetében is. Amennyiben valamely vis maior ok következik be, s az bejelentésre és elfogadásra is kerül, úgy a gazdálkodó mentesül a kötelezettség alól a vis maior ok fennállásáig. Ha azonban a vis maior kérelemben a minimumkövetelmények be nem tartása is jelölésre kerül, de a vis maior nem kerül elfogadásra, úgy sajnos a minimumkövetelmény meglétének hiánya miatt meg nem felelés állapítható meg. Azaz a táblára jutó kifizetés elutasításra kerülhet. Vis maior ok hiányában az előzőekben leírtak szerint, a táblára adható támogatás adott évben lenullázódik. Sőt, még a túligénylés büntetését is magával hozhatja.

Arról pedig itt írtunk korábban, hogy tilos a túllegeltetés a NATURA 2000 gyepterületek hasznosításánál.

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Legeltetési tilalom lép érvénybe + térkép! Az ország jelentős részén április 2. és 16. között kerül sor a rókák veszettség elleni kezelésére. A kezdő időponttól számított három hétre az illeték...
Mire figyeljünk tarlóhántáskor? Az aratás tart még ugyan, de érdemes már kicsit tovább gondolkodni. Miután lekerülnek a növények a termőföldről, elérkezik a tarlóhántás ideje. Van né...
Ön szabályosan legelteti a marhát télen? A húshasznú szarvasmarhatartás egyik legfontosabb kérdése a takarmányozás. Az állatok élelmezését szálas takarmányokkal, valamint gabonafélékkel oldjá...
Tudósok kutatják a pásztoroló legeltetés titkát... Tyúkok szaladgálnak a patakparton, jól megférnek a kecskékkel. Kutyák csaholnak, jelezvén, hogy idegen közeledik a lovakhoz. A dermesztő hideg ellenér...
Ne ellessen a legelőre, ha nem akar sakálokkal tal... Jól megkapták a vadászok. Az állattartók ugyanis a vadászokat hibáztatják, azok nem tesznek meg mindent az aranysakál gyérítése ellen. Pedig nem csak ...
Bajban az állattartók, kevés a széna az aszály mia... Az országban sok helyen megkésett a lucerna első kaszálása az aszály miatt. A június végi esők hatására azonban kizöldültek a rétek, magukhoz tértek a...