6,33 milliárdra növelték, és ismét megnyitották az erdészeti gépberuházások támogatását

A Széchenyi 2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint 2019. december 2-án módosult a VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások elnevezésű felhívás. A támogatási kérelmeket jövő év végéig lehet benyújtani. A rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 4 milliárdról 6,33 milliárd forintra nőtt. A módosított felhívásban térinformatikai szoftverek megvásárlásához is igényelhető támogatás.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara foglalta össze a korábbi kiíráshoz képest történt módosításokat az erdészeti gépberuházások támogatásról. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2020. december 31-re változott. Értékelési határnapoknak a következő dátumokat határozták meg: 2019. december 31., 2020. március 2., 2020.április 2., 2020. június 30., 2020. szeptember 30.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 4,00 milliárd forinthoz képest 6,33 milliárd forintra emelkedett.

6,33 milliárd forint jut az erdészeti gépberuházások támogatására - képünk illusztráció
6,33 milliárd forint jut az erdészeti gépberuházások támogatására – képünk illusztráció

A pályázat keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek az alábbiak:

  1. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
  2. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
  3. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

A módosított erdészeti gépberuházások felhívás érelmében most már a felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlásához is igényelhető támogatás. A nem támogatható tevékenységek listájába bekerültek az „N1” járműkategóriába, tehát a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikat tartalmazó csoportba sorolt terepjárók valamint a quad járművek. A projekt megvalósításával kapcsolatban tett előírás, miszerint a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni illetve lecserélni szükséges, kiegészül azzal, hogy a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető formanyomtatványon kell bejelenteni az eltulajdonítás, megrongálódás, elromlás, stb. tényét, mellékelve hozzá az igazoló dokumentumokat.

Kizárólag a legalább 15 kW teljesítményű traktorok beszerzése támogatható, ez az alsó határ új elemként került bele a felhívásba.

A „Támogatásban nem részesíthetők köre” fejezetében találhatóak azok a felhívások, kritériumok, amelyek megvalósulása esetén – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – nem ítélhető oda a támogatás. Tehát akik támogatást kaptak az adott megvalósítási hely tekintetében a pályázati dokumentációban felsorolt felhívások keretében ugyanazon tevékenységre, azok az Erdőgép támogatásra nem jogosultak.

Ezt a listát két további felhívással kiegészítették:

  1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című, VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázat keretén belül,
  2. A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása című, GINOP-1.2.10-19 kódszámú felhívás keretén belül.

Az elszámolható költségek köréből törölték a saját teljesítés támogatását. Ezzel összefüggésben a „Nem elszámolható költségek köre” fejezetben a saját teljesítés keretében felmerült költségek is a nem elszámolhatóak közé kerültek. Az 5.6 számú „Az elszámolhatóság további feltételei” fejezetet kiegészítették egy további ponttal, ami a nem közbeszerzés köteles beszerzések összeférhetetlenségi követelményeit tartalmazza. Ebben meghatározásra került, hogy mely esetekben nem független az ajánlattevő (lsd. 272/2017 ( XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja). A 7. számú „További Információk” fejezetben az általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos előírások kerültek átvezetésre. (GDPR: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet).

Bekerült a traktor fogalmának meghatározása is

A fogalomtárat tartalmazó 1. számú melléklet kiegészült a traktor definíciójával, amely ennek értelmében tehát nem más, mint: „olyan gépi meghajtású, kerekes, gumihevederes vagy lánctalpas mezőgazdasági és erdészeti haszongépjármű, amelynek legalább két tengelye van, legnagyobb tervezési sebessége legalább 6 km/óra, minimális teljesítménye: 15 KW, fő funkciója pedig a vonóerejének felhasználása, s kifejezetten arra tervezték, hogy bizonyos, mezőgazdasági és erdészeti munkálatok elvégzésére tervezett cserélhető berendezéseket vontasson, toljon, szállítson és működtessen illetve, hogy mezőgazdasági és erdészeti pótkocsikat vontasson, a mezőgazdasági és erdészeti munkálatok keretében teherszállításra is átalakítható, és/vagy utas ülésekkel szerelhető fel.” Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges gépek, eszközök listáját tartalmazó 4. számú mellékletből kivették az intenzív csemetetermesztés gépeit (hidegágyas csemetetermesztés gépei, burkolt gyökérzetű csemetetermesztés gépei, termesztő berendezések). A felhívással összhangban módosításra került a Támogatói Okirat is. A módosított pályázati dokumentáció itt található.

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...