Változtak a gyümölcstelepítés szabályai – összefoglaltuk, mire figyeljen

Több helyen változtak január elsejétől a gyümölcsültetvények telepítési és engedélyezési szabályai. Díjmentes a földminősítési eljárás gyümölcsös telepítésekor, és módosult néhány helyen a gyümölcsültetvény-telepítés engedélyezési eljárása is. Anyagunkban összefoglaltuk, mit kell tudni a szabályokról az ültetvényes gazdáknak.

A gyümölcsültetvények engedélyezésének feltételeit és a gyümölcsültetvény-kataszter vezetésének követelményeit a termőföld védelméről szóló törvény határozza meg. A jogszabály január 1-i hatállyal több ponton módosult, és a módosítások érintik az ültetvényekkel kapcsolatos szabályokat is.

A gyümölcstelepítés szabályai január elsejével több helyen megváltoztak
A gyümölcstelepítés szabályai január elsejével több helyen megváltoztak
Díjmentes a földminősítési eljárás

Gyümölcsös telepítésekor a földminősítési eljárás díjmentes, ha a gazdálkodók olyan földrészleten telepítenek, amelyet szántó művelési ágban tartanak nyilván, de ezt megelőzően igazolhatóan gyümölcsös besorolású volt. A földminősítési eljárás díjmentességének további feltétele, hogy az engedélykérelem benyújtásától számított három éven belül meg kell valósítani a telepítést, illetve a művelési ág váltást.

A gyümölcsültetvény kataszter szabályai

A gyümölcsültetvény-katasztert a megyeszékhely szerinti járási kormányhivatal vezeti, és abba a telepítési engedélyben szereplő adatokat rögzíti. Ha a telepítés valamilyen ok miatt nem valósítható meg az engedélyben szereplő adatok szerint, és a fajtaösszetétel vagy a térállás 10 százaléknál nagyobb mértékben eltér, az engedély előzetes módosítására van szükség. Ezt a telepítőnek kell kérelmeznie. Ha az eltérés 10 százaléknál kisebb, azt elég csak a megvalósulás bejelentésekor jelezni a hatóságnak. A telepítés megvalósítását az engedélyes köteles a telepítési hatóságnál bejelenteni.

A gyümölcsültetvény kataszterbe bejelentett adatok valódiságáért az engedélyes felel, de azokat a telepítési hatóság a földmérési és államigazgatási szerv közreműködésével ellenőrzi. 20.000 forinttól 50.000 forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki valótlan adatokat jelent be, vagy adatszolgáltatási kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget. Továbbá 50.000 forinttól 200.000 forintig terjedő bírságot kaphat, aki gyümölcsültetvényt bejelentés vagy engedély nélkül telepít, illetve azt az engedélyben foglaltaktól eltérően hajtja végre.

A gyümölcstelepítés szabályai megkövetelik, hogy az ültetvény termőre fordulását is jelezze a hatóságnak. A bejelentés után helyszíni szemlén rögzítik a megvalósított ültetvény adatait, amelyek bekerülnek a gyümölcsültetvény kataszterbe. Ültetvény kivágáshoz nem kell engedély, de a kivágás tényét harminc napon belül jelenteni kell a telepítési hatóságnak, amely rögzíti az ültetvény megszűnését a kataszterben.

Engedély nélkül telepített gyümölcsültetvények

A 2017. december 31-e előtt termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon telepített 3000 négyzetméternél kisebb, de 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvénynél a módosítás hatályba lépését követő tizenkét hónapon belül be kell jelenteni a terület azonosítására alkalmas alapadatokat, az ültetvény használójának adatait és az ültetvény jellemzőit. A törvény értelmében a gyümölcsültetvény használója tizenkét hónapig jelentheti be az adatokat.

Árutermő gyümölcsültetvények engedélyezési előfeltételei

Árutermő gyümölcsültetvényeket továbbra is csak engedéllyel lehet telepíteni. Az engedély kiadásának egyik előfeltétele, hogy az adott terület szerepeljen a gyümölcstermőhelyi kataszterben, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vezet. A gyümölcstelepítés szabályai a termőföld védelméről szóló törvényben szerepelnek, cikkünk az Agrárszektor anyaga alapján készült. A termőhelyi kataszterben nem szereplő terület kataszterbe vonását a terület használójának vagy tulajdonosának kell kezdeményeznie a Nébih-nél, még a telepítési engedély kérelmezése előtt. A hatóság a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének szakvéleménye alapján hoz döntést a kataszterbe vételről.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint lehetőség van arra, hogy a kérelmezők a szakvélemény elkészítését a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézettől még a kataszteri eljárás megkezdése előtt közvetlenül megrendeljék. De a kataszterbe sorolást szakvélemény benyújtása nélkül is kezdeményezhetik. Ebben az esetben a Nébih hivatalból felkéri a kutatóintézetet a szakvélemény elkészítésére. Az ökológiai alkalmasságról szóló szakvéleményt mindkét esetben térítés ellenében készítik el, tehát a költségek a kérelmezőket terhelik.

A gyümölcsültetvény telepítési engedély kiadásának másik előfeltétele, hogy külön jogszabályban meghatározott talajvédelmi terv készüljön. Ilyen dokumentumot csak regisztrált talajvédelmi szakértő készíthet el. A talajvédelmi tervet az engedélyezési eljárást lefolytató telepítési hatósághoz kell benyújtani, azt a talajvédelmi szakhatóságként közreműködő megyei kormányhivatal (különös illetékesség esetén a kijelölt járási hivatal) véleményezi. A megyei kormányhivatal igazgatási szolgáltatási díjat számol fel, amelynek megfizetését a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál igazolni kell.

A gyümölcsültetvény-telepítés engedélyezési eljárása

Az ültetvénytelepítési engedélyt csak gyümölcs termőhelyi kataszterben szereplő területre lehet kérni. Az engedélykérelmet a terület tulajdonosa vagy bejegyzett használója nyújthatja be. 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon telepíthető. Akkor, ha ezt a telepítési hatóságnál előzetesen bejelentik és a hatósági nyilvántartásba vétel is megtörtént. Néhány kivételtől eltekintve 2017. január 1-től a gyümölcsültetvények telepítési engedélyezési eljárását a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala folytatja le.

A kérelemben szerepelnie kell a telepítendő gyümölcsfaj mellett a fajtáknak, az alanyoknak, illetve idegentermékenyülő fajoknál a porzófajtáknak. Fel kell tüntetni az ültetvény tervezett térállását is. Amennyiben nem a teljes földrészleten telepítenek, vázrajzot kell készíteni. Ezen a telepítés földrészleten belüli elhelyezkedését kell feltüntetni. Vázrajz kell akkor is, ha több gyümölcsfajt telepítenek. Ilyenkor a fajok elhelyezkedését kell jelölni.

A telepítéshez a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében szereplő fajták minősítéssel rendelkező szaporítóanyaga használható fel. A telepítés a talajvédelmi terv érvényességi idejéig hajtható végre.

Ha a gyümölcstelepítés szabályai mellett az is érdekli, hogy mit tegyen, ha nem terem a gyümölcsfa, kattintson és olvassa el korábbi anyagunkat!

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Így gondozza gyümölcsfáit! Hasznos információkat tartalmazó cikkekre bukkantunk a Kapanyél blogján. Legyen kis, vagy nagy kertről, virágokról, vagy gyümölcsökről, ültetvényekről...
Hasznos tanácsok a kerti munkákhoz Elérkezett az igazi nyár, s ahogy az lenni szokott, a kertésznek viharokkal és rekkenő hőséggel kell számolnia. Ezekben a hetekben a betakarítás, vala...
Eljött a második nyári zöldmetszés ideje A téli, tavaszi nagy metszési munkát a nyári hajtásválogatással lehet csökkenteni. Ezzel kisebb sokk éri a növényt, mert nem kell annyi később eltávol...
Ha nem terem a gyümölcsfa… Szép, egészséges, életerős. Akkor meg mi a gond? Nem kell azonnal a kivágáson gondolkodni, ha egyáltalán nem, vagy csak kevés termést hoz a gyümölcsfa...
6 millió forintot nyert Békés zártkert revitalizác... Zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú újjáélesztését szolgáló program megvalósítására nyert támogatást Békés Város Önkormányzata a Tanyafejleszt...
Hányat ismer az év gyümölcsfája jelöltjei közül?... Idén először, hagyományteremtő szavazást indít a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. (MKSZN). Azt keresik melyik lesz az év gyümölcsfája. ...