Szigorú feltételekkel lehet forrásokat igényelni az öntözéssel kapcsolatos beruházásokra

A gazdasági és környezeti hasznok biztosítása céljából az EMVA keretében támogathatóak az öntözéssel kapcsolatos beruházások. A VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése pályázat azzal a feltétellel nyerhető meg, hogy az érintett öntözés fenntarthatósága biztosított. Támogatás pedig kizárólag abban az esetben nyújtható, ha az érintett térség vonatkozásában a Víz Keretirányelv előírásainak megfelelően már létezik Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, és a beruházás szintjén már rendelkezésre áll vízfogyasztás-mérő rendszer, vagy azt a beruházás keretében üzembe helyezik.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap rendelet értelmében az új és a már meglévő öntözött területeken történő öntözés esetén kizárólag azok a beruházások minősülnek támogathatónak, amelyek megfelelnek a 46. cikk Öntözéssel kapcsolatos beruházások című cikkben foglalt feltételeknek – írta a NAK.

Az öntözéssel kapcsolatos beruházások igénybevételéhez a korábbinál hatékonyabb vízfelhasználásra van szükség - Fotó: Magro.hu - CSZS
Az öntözéssel kapcsolatos beruházások igénybevételéhez a korábbinál hatékonyabb vízfelhasználásra van szükség – Fotó: Magro.hu – CSZS

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásakor vállalta, hogy megfelel az uniós irányelveknek. Ilyen irányelv a Víz-Keretirányelv (VKI). A VKI előírásai szerint 2015-ig a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotát el kell érni, illetve a vizek állapot romlását meg kell előzni. Ehhez egy stratégiai tervet kellett készíteni, melyet Magyarország első alkalommal 2009-ben készített el, ez a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. A VGT meghatározza azokat a tevékenységeket és beavatkozásokat, amelyek hatással vannak a hazai vizek mennyiségi, minőségi és ökológiai állapotára, valamint azokat az intézkedéseket, melyek a jó állapotának eléréséhez szükségesek. A VGT-t 6 évente felül kell vizsgálni, az első felülvizsgálata 2015-ben történt meg, Ennek értelmében most a VGT2 –van hatályban. A következő felülvizsgálat eredményeit 2021-ben kell elfogadtatni az unióval.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap rendelet értelmében:

A meglévő öntözési infrastruktúrák vagy berendezések fejlesztését célzó beruházásoknak potenciális vízmegtakarításban kifejezhető, hatékonyabb vízfelhasználást kell eredményezniük. Amennyiben a beruházásban érintett víztest a VGT2 szerint a vízmennyiséggel összefüggő okokból stressz alatt (a jónál rosszabb, gyenge az állapota) van, a vízfelhasználás hatékonyabbá tétele terén elért teljesítmény felének ténylegesen a vízfelhasználás csökkenésében kell megnyilvánulnia a támogatott beruházás szintjén a támogatott beruházás révén. Ezáltal csökkentve az érintett víztestre nehezedő stresszt.

Jelenleg azonban nem nyújtható támogatás olyan új öntözőrendszerekhez, amelyek esetében az érintett víztest már eleve stressznek van kitéve (jónál rosszabb, gyenge állapotú). Tekintettel annak igen magas kockázatára, hogy az ilyen körülmények között nyújtott támogatás súlyosbítaná a már fennálló környezeti problémákat.

Az öntözött területek nettó növekedését eredményező és felszín alatti vízből vagy felszíni vizekből álló víztestet érintő beruházások kizárólag abban az esetben támogathatók, ha:
  • az érintett víztest a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt;
  • környezeti elemzés bizonyítja, hogy a beruházás nem jár majd jelentősebb kedvezőtlen hatással a környezetre nézve;
  • Az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából az olyan, aktuálisan nem öntözött – a programban megállapítandó és indokolandó – területek is, amelyeken a közelmúltban öntözőberendezés működött, öntözött területnek minősíthetők.

Az EMVA rendelet itt érhető el.

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...