Sokat kínál és sokat hoz a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása

Több fontos pályázatot tartalmaznak a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedései, különösen a fejlesztéseket ösztönző támogatások. Ezek egyike a Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával elnevezésű kiírás. A gazdálkodók részére biztosított támogatások ugyan mérséklik a vidéki térségek népességfogyásának ütemét, azonban a gazdálkodói korstruktúra javulását eddig nem sikerült elérni, ezért is elengedhetetlen a 2023-2027 közötti időszakban a probléma kezelése.

A mezőgazdaságban tapasztalható elöregedés megállítása, az agrár-nemzedékváltás ösztönzése, valamint a fiatalok vidékről történő elvándorlásának csökkentése érdekében szükséges a Közös Agrárpolitika eszközeivel is olyan támogatásokat biztosítani, amelyek a mezőgazdasági termeléssel élethivatásszerűen foglalkozni kívánó gazdálkodók indulását segítik elő. A mezőgazdasági tevékenység megkezdése feltételezi az önálló üzleti tevékenység megkezdéséhez szükséges alapvető szakismeretek, valamint a termelési potenciál (földterület, állatállomány stb.) meglétét, amelyre az induló vállalkozás építheti az üzleti tervében megfogalmazott célok elérését – írta az EMVA.

Több fontos pályázatot tartalmaznak a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedései, különösen a fejlesztéseket ösztönző támogatások. Ezek egyike a Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával elnevezésű kiírás - Fotó: Magro.hu, CSZS, Mosonmagyaróvár
Több fontos pályázatot tartalmaznak a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedései, különösen a fejlesztéseket ösztönző támogatások. Ezek egyike a Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával elnevezésű kiírás – Fotó: Magro.hu, CSZS, Mosonmagyaróvár

A KAP I. pillérben a következő alapvetések kerültek rögzítésre: 

 • A 2023 előtt már támogatásban részesült induló fiatal gazdáknak lehetőségük van az ötéves támogatási időszak teljes kihasználására az új, kedvezőbb feltételek mellett. 
 • 2023-tól a korábbi 1% helyett a közvetlen támogatások 1,4%-a fordítható az I. pillérből a fiatal gazdák induló területalapú támogatására, ami évi 18 690 804 EUR/év összeget jelent;
 • Az emelt forráskeret egyaránt lehetőséget ad a fajlagos támogatás 67-ről 157 EUR/ ha összegre, valamint a területkorlát 90-ről 300 hektárra emelésére. A támogatás fajlagos értéke a jogosult területek függvényében 78 és 236 euró között mozoghat.
 • A szakképzettség terén mutatkozó hiányosságok kezelése érdekében az I. pillérben is van egy minimálisan elvárt mezőgazdasági képzettségi küszöb és/vagy mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó feltétel. 

Az I. pilléres fiatal gazda támogatás a fiatal mezőgazdasági termelők indulását könnyíti meg, tekintettel arra, hogy a gazdálkodás megkezdése jellemzően magas költségekkel jár, emellett az induló gazdaságok hitelképessége is csekély.

 A jogosultsági feltételek kiszélesítésével a beavatkozás erősebb ösztönző erővel bír a potenciális jogosultak körében, így javítva a generációváltás elősegítésére irányuló uniós célkitűzés megvalósulását. Az I. pillérben a pénzügyi források, a fajlagos támogatási összeg és a területi felső határ is érdemben emelkednek, ami kifejezi Magyarország eddiginél erőteljesebb elkötelezettségét – írta a témában a NAK.

Várható értékelési kritériumok

 • Üzleti terv minősége
 • Szakmai képzettség szintje
 • Korábban megszerzett szakmai gyakorlat
 • Magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység vagy gazdálkodási mód
 • Ökológiai gazdálkodás folytatása
 • Foglalkoztatási hatás
 • A támogatást igénylő nő

A jogosultsági feltételek

a) legalább 18 és legfeljebb 40 éves természetes személy, aki:

 • államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,
 • legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet,
 • legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezik.

b) mezőgazdasági tevékenységet a pályázat benyújtásától számított 5 évnél nem régebben főtevékenységként végző jogi személy esetén:

 • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa legalább 18 és legfeljebb 40 éves,
 • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,
 • a jogi személy legalább 10.000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa együttesen legfeljebb 50.000 STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik.
Jogosultsági kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termelők:
 • Természetes személyek
 • Jogi személyiségű vállalkozások

Kötelezettségvállalások:

 • a támogatási döntéstől számított legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását,
 • az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítése legkésőbb a 4. gazdálkodási év végére,
 • a kedvezményezett, illetve a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa az üzleti tervben vállalt időszak elteltével legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelme eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét, és köteles a gazdaságát személyes közreműködéssel vezetni,
 • évenkénti beszámoló benyújtása,
 • szaktanácsadóval való együttműködés
 •  minimum 10 000 EUR STÉ fenntartása az 5. év végéig.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Költség alapú elszámolás, kivéve ahol egyösszegű átalány elszámolás lesz. Az egy projekt maximális támogatási összege: 40.000 euró

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyate... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal88/2013 (V.30.) számúKÖZLEMÉNYEA 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényl...
Június 17-től lehet LEADER támogatási kérelmeket b... Megjelent az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről sz...
Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Elindult a 2013 LEADER program, akár 50 millió Ft ... A LEADER 2013 pályázat a vidéki vállalkozásokat hivatott támogatni. Egyaránt érdekeltek lehetnek kezdő és már működő vállalkozások, akik nyereségeseb...
Gép támogatási pályázat hamarosan! Hamarosan induló pályázatra hívjuk fel a figyelmet. Környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések, traktorok beszerz...
Július 1-ig!!! Mezőgazdasági területek erdősítéséh... Nagyon közel már a határidő! Amennyiben szeretne EMVA-ból finanszírozott erdősítésre fordítandó támogatást igényelni, itt tájékozódhat ennek részletes...