Fontos tudnivalók a Közös Agrárpolitika újdonságairól

A Közös Agrárpolitika reformjának tárgyalásai során 2021. május 25. és 26. tartottak egy szupertrilógust, amellyel párhuzamosan 26-án és 27-én a Mezőgazdasági és Halászati Tanács (MHT) is ülésezett. A társjogalkotók pozíciója viszont akkor olyannyira eltért egymástól, hogy nem született megállapodás. A június 24-25-i trilóguson végül sikerült előzetes megállapodást elérnie a Tanácsnak és az EP-nek a KAP reform politikailag kiemelt kérdéseiben.  Ezután a Mezőgazdasági és Halászati Tanács június 28-i ülésén a miniszterek támogatásukról biztosították a reformcsomag kompromisszumait.

Az előzetes politikai megállapodás részletei

Az agrár-ökológiai alapprogram (eco-scheme): a közvetlen kifizetések minimum 25 százalékát kell a gazdák által egyébként önkéntesen választható, az alap jövedelemtámogatás környezeti feltételeinek teljesítésén túlmutató „zöld” intézkedések megvalósítására fordítani. A kétéves tanuló időszakban egy 20 százalékos, úgynevezett „floor” mechanizmust vezetnek be (külön százalékos arány meghatározása, ami alatt nincs lehetőség a tervezett, de fel nem használt források más közvetlen kifizetésekre történő átcsoportosítására), így a maradék 5 százalék esetében a fel nem használt források szabadon átcsoportosíthatók lesznek más közvetlen kifizetési jogcímre. A NAK foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Fontos új tudnivalók érkeztek a NAK-tól a Közös Agrárpolitika újdonságaival kapcsolatban - Fotó: Magro.hu, CSZS, Érsekvadkert
Fontos új tudnivalók érkeztek a NAK-tól a Közös Agrárpolitika újdonságaival kapcsolatban – Fotó: Magro.hu, CSZS, Érsekvadkert

Nem veszik el a 2 százalék

Amennyiben az első két évben az alulköltés több mint 5 százalék, akkor az 5 százalék feletti részt a későbbi években az agroökológiai alapprogramra kell fordítani. Ezt követően 2025-ben és 2026-ban 2 százalékos rugalmasságot alkalmaznának, ami azt jelenti, hogy a 2 százalékot meg nem haladó alulköltés nem vész el, ha azt a tagállam az agroökológiai programra használja fel a programozási időszak végéig. Emellett a vidékfejlesztési források környezeti ráfordításai esetében kötelezően előírt 30/35 százalékot meghaladó költései beszámíthatóak lennének az agroökológiai alapprogram kiadásaiba.

  • kondicionalitás: a HMKÁ (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot) 8 (vetésforgó) kapcsán lehetőség nyílik a terménydiverzifikációra, valamint a másodvetések elismerésére is. A HMKÁ 9 (nem termő területek és tájképi elemek) esetében nem került sor egységes százalékos küszöb meghatározására tagállami szinten. Üzemi szinten a szántóterület legalább 4 százalékát kell parlagon hagyni. A nem termő területek és tájképi elemek mértéke 7 százalék kell, hogy legyen abban az esetben, ha a nitrogén-megkötő növények és köztes kultúrák – növényvédőszerek alkalmazása nélkül – is beszámításra kerülnek. Ez esetben ebből 3 százalékot kell parlagon hagyni. Mind a HMKÁ 8, mind a HMKÁ 9 esetében a 10 hektár alatti szántóterületek mentesülnek ezen előírások alkalmazása alól.
  • redisztributív támogatás: a tagállam számára kötelező bevezetni a közvetlen támogatások 10 százalékának megfelelő mértékben. Ettől akkor lehet eltérni, ha a tagállam bizonyítani tudja, hogy az újraelosztási célt más intézkedésekkel teljesíti.

Capping, degresszió, zöld költés

  • capping: alkalmazása önkéntes és csak az alap jövedelemtámogatásra vonatkozik, amennyiben viszont egy tagállam annak bevezetése mellett dönt, akkor azt kötelezően 100 ezer euró fölött 100 százalékos mértékben kell alkalmaznia.
  • degresszió: maximum 85 százalék vonható el, 60 ezer eurós összeghatár felett. Ha a tagállam úgy határoz – mind a capping, mind a degresszió esetében – lehetőség van a valódi munkabér költségek teljes levonására.
  • termeléshez kötött támogatások: megmaradt a jelenleg is alkalmazott a 13+2 százalékos mérték, azonban a támogatható termékek közül kikerült az étkezési burgonya, illetve beillesztették a víz keretirányelvre történő hivatkozást.
  • szociális kondicionalitás: 2023-től még csak önkéntes alapon kerül bevezetésre, azonban 2025-től kötelező lesz alkalmazni.
  • II. pilléres (EMVA) kötelező zöld költési arány: a vidékfejlesztési források 35 százalékát kell környezet- és éghajlatvédelmi intézkedésekre fordítani, a természeti hátránnyal érintett területek támogatására fordított kifizetéseknek viszont csak 50 százaléka számítható bele. A többi beavatkozás – beleértve az állatjóléti kifizetéseket és zöld beruházásokat – 100 százalékos mértékben kerül beszámításra.

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működési programjainak zöld költési aránya: 15 százalék.

Green Deal, öntözés, kistermelők, fiatal gazdák

A Zöld Megállapodásban foglaltaknak történő megfelelés: a Közös Agrárpolitika stratégiai tervek jóváhagyása során csak alap jogi aktusban rögzített követelmények kérhetők számon a tagállamokon. Ugyanakkor az EP kérésére egy preambulum bekezdés rendelkezik arról, hogy a Bizottság a stratégiai tervek értékelése során figyelembe veszi, hogy azok mennyiben járulnak hozzá a Termőföldtől az Asztalig és a Biodiverzitás stratégiákban szereplő célokhoz.

öntözési beruházások: a megállapodás szerinti szövegjavaslat nem biztosít derogációt a víztestek vizsgálata alól.

kistermelői támogatás: az EP által javasolt 1250 eurós felső korlát lett a megállapodás része (de az összeg még nem teljesen egyértelmű).

fiatal gazda támogatás: a közvetlen támogatási boríték 3 százalékának megfelelő összeget kell a fiatal gazdák támogatására támogatásra fordítani az I., II. vagy mindkét pillérből. A vidékfejlesztési források esetében a fiatal gazda beruházási támogatások csak 50 százalékos mértékig számíthatók be és csak abban az esetben, ha ezeknél a beruházásoknál a tagállam az alap 65 százalékos társfinanszírozásnál magasabb arányt alkalmaz.

mezőgazdasági tartalékalap: minden év elején 450 millió eurót különítenek el erre a célra, azonban ez kiigazítható, módosítható. A 2022-ben fel nem használt összegek még átkerülnének a 2023. évi költségvetésbe, ezt követően azonban a tartalék induló összege feletti részt vissza kell téríteni a kedvezményezetteknek. A pénzügyi fegyelmet végső megoldásként alkalmaznák a 2000 eurós küszöb megtartásával.

Szabályok, kötelezettségek, kereskedelem

kötelezettségvállalások automatikus visszavonása: a vonatkozó határidő N+2 lesz a 2023., 2024., és 2025. évben.

támogatások terén felvetődő szabálytalanságok: az ezek feltárását is szolgáló ARACHNE adatbányászati eszköz használata önkéntes lenne.

nemzetközi kereskedelem: az EP nyomására erre vonatkozóan három külön nyilatkozat elfogadásáról döntöttek: az EU egészségügyi és környezetvédelmi normáinak importált mezőgazdasági termékekre történő alkalmazásával kapcsolatos proaktív multilaterális szintű részvételéről, az arról készítendő jelentésről, valamint az említett normák alkalmazásáról, illetve a harmadik országokból származó mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari termékek behozatalával kapcsolatos teendőkről, különös tekintettel az aktív hatóanyagokra és a szermaradvány határértékek behozatalra vonatkozó tolerancia értékének felülvizsgálatára.

Az állami intervencióra jogosult termékek közé a cukor végül nem került be. Közös nyilatkozatban szerepel azonban a cukorpiac helyzetével kapcsolatos tanulmány eredményeinek 2021 végéig történő nyilvánosságra hozatala és egy magas szintű szakértői munkacsoport létrehozása.

A következő lépések

Fontos megjegyezni, hogy megállapodásban foglaltak konkrét jogszabályi szövegbe foglalására a július 1-től induló szlovén elnökség alatt kerül sor, tehát az előzetes megállapodásban szereplő szabályok csak később fognak biztossá válni.

Ezután következik majd a KAP reformcsomag részét képező három jogszabály (KAP Stratégiai Terv rendelet, Horizontális rendelet és az Egységes közös piacszervezésről szóló rendelet módosítása) formális elfogadása mind a Tanácsban, mind az Európai Parlamentben.

A tagállami Közös Agrárpolitika Stratégiai terveket 2021. december 31-ig kell benyújtani az Európai Bizottság felé. Az új KAP szabályozást – a kétéves átmeneti időszak után – 2023. január 1-jétől kell majd alkalmazni.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...