Februári pályázati aktualitások: figyeljen a dátumokra és a megváltozott feltételekre!

Tavaly ősszel hirdették meg a LEADER helyi pályázati felhívásokat, január elejétől már lehetőség nyílt a pályázatok beadására. Ezek különböző ideig lesznek elérhetők a rendelkezésre álló források és a pályázati igények függvényében. Az első körben kiadott pályázatok már módosultak, ezért fontos, hogy a végleges konstrukciót vegye alapul! Összefoglaltuk a pályázati aktualitások tudnivalóit.

Magyarországon a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban 103 db LEADER helyi akciócsoportot ismertek el. A programozási időszak előtt az ernyőszervezetként működő egyesületeknek lehetőségük volt felmérni, hogy milyen fejlesztési igényeket tartanak fontosnak a vonzáskörzetükhöz tartozók. A beérkező projektjavaslatokat összesítették és ezt követően az akciócsoportok egy Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát alkottak meg.

A pályázati aktualitások figyelembe vételével a támogatások intenzitása a hátrányos besorolású településeken felmehet egészen 80-100 százalékig
A pályázati aktualitások figyelembe vételével a támogatások intenzitása a hátrányos besorolású településeken felmehet egészen 80-100 százalékig
A stratégiában rögzítették:
 • a pályázati lehetőségeket,
 • a hozzájuk tartozó felhasználható keretösszegeket,
 • a várható nyertesek darabszámát,
 • a támogatásban részesíthetők körét,
 • a részvételhez kötött jogosultsági feltételeket,
 • a támogatható beruházásokat,
 • a támogatás mértékét és intenzitását,
 • a vállalandó kötelezettségeket,
 • a benyújtási időszakokat
 • és a kiválasztási elvek szempontjait.

A pályázatok feldolgozását, helyszíni ellenőrzését, kifizetési kérelmek kezelését is helyben végzik el a munkaszervezetnél. Év végéig több mint 600 HVS-en alapuló vidékfejlesztési pályázatot jelentettek meg a LEADER Helyi Akciócsoportok. A helyi kezdeményezések támogatására a Miniszterelnökség 41,3 milliárd forintot különített el a Vidékfejlesztési Program keretében.

Ki lehet támogatásra jogosult?

A pályázati felhívások általában jól különválaszthatók a fejlesztési célok meghatározása szerint. Így ezek a nem profitorientált és a profitorientált csoportokra oszthatók. A vállalkozási szférán belül különválasztják a részvételi lehetőségeknél a mezőgazdasági termelőket, a mezőgazdasági terméket feldolgozókat és a nem mezőgazdaságból származó bevétellel rendelkezőket. Ezek alapján kérelmet nyújthat be

Első célcsoport:
 • magánszemély,
 • őstermelő,
 • egyéni vállalkozó,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet,
 • erdőbirtokossági társulat.
Második célcsoport:
 • önkormányzat,
 • egyesület,
 • alapítvány,
 • egyház,
 • nonprofit gazdasági társaság.
Pályázati aktualitások: a támogatást igénylők kritériumai

Támogatásban kizárólag olyan projekt részesülhet, ami az akciócsoport illetékességi területéhez tartozó vidéki térségben valósul meg. 10.000 fő alatti lakosságú települések jogosultak a pályázaton való részvételre, továbbá a 10.000 fő feletti települések külterületén végrehajtott projektek is megfelelnek az irányelveknek. Általában egy munkaszervezet működési területe 10 és 30 közötti települést foglal magába. Sokszor előfordul, hogy az egyik akciócsoport a másiktól eltérő paraméterű felhívásokat határozott meg. Ezért elég gyakran részvételi feltételként kötik ki, hogy 2017. január 1-től az érintett településen lakhellyel, életvitelszerű tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, fiókteleppel kell rendelkeznie a támogatásért folyamodónak. Hasonló kívánalom, hogy a kérelmező a pályázat beadásának pillanatában már az akciócsoport tagja legyen. Sok esetben vizsgálják a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év meglétét, de korlátozott számban azért előfordul induló vállalkozások részére igénybe vehető lehetőség is. Az egyik legfőbb vizsgálati szempont az árbevételi arány, itt az 50 százalékot meghaladó, illetve meg nem haladó mezőgazdasági árbevételi arány a vízválasztó. Az Agrárágazat cikke alapján elmondható, hogy a vállalkozói körben inkább nem a mezőgazdasági szektor van megcélozva fő szegmensként. A mezőgazdasági termelőknél és feldolgozóknál is a kisebb üzemméretű pályázók vehetnek részt a felhívásokon. A teljes támogatási rendszert jellemzi, hogy a legtöbb elérhető forrás ebben a kategóriában a mikrovállalkozás méretű kérelmezők részére van.

A támogatás igénybevételének feltételei

Pályázat benyújtására kizárólag a Kormányhivatal (korábbiakban MVH) ügyfél nyilvántartási rendszerében regisztrált pályázónak van lehetősége saját ügyfélkapuján vagy meghatalmazás keretében. A kettős finanszírozás elkerülésének érdekében a pályázati felhívás keretében nem támogatható az a projekt, amely más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A fejlesztés megvalósításának helyet biztosító ingatlannak rendezett tulajdoni és használati viszonyokkal kell rendelkeznie már a pályázat benyújtásakor. Eszerint per- és igénymentesnek kell lennie, továbbá az üzemeltetési időszak alatt a használatát nem korlátozhatja semmi. Sok felhívásban alapvető elvárás, hogy a pályázat benyújtását megelőző év alkalmazotti létszámát legalábbis szinten kell tartani. Míg bizonyos esetekben az igénybeveendő támogatási értékekhez a foglalkoztatotti létszámbővítés az előírás.

Megkezdés, megvalósítás, fenntartás

A megvalósítás pályázati felhívásonként eltérhet, de nagy arányban a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 12, 18 illetve 24 hónap áll rendelkezésre. A nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan 3 vagy 5 éves fenntartási kötelezettség van. Ez idő alatt a beruházás tárgya nem adható el és nem adható bérbe más részére, kizárólag a pályázó használhatja a megvalósítandó célok eléréséhez. A fejlesztés kivitelezését a támogatottnak a rendelkezésre álló határidőn belül minimum 1 és maximum 5 mérföldkő keretében van lehetősége megvalósítani.

A támogatás forrása, mértéke, összege

A korábbi 2013-ban meghirdetett LEADER támogatásokhoz képest összességében jóval kevesebb a helyi akciócsoportok rendelkezésére bocsátott felhasználható forrás. Esetenként csak harmada, negyede. Ezért a korábbi gyakorlattól eltérően, hogy minél több pályázatot tudjanak támogatni, a korábbi átlagosnak számító 15-30 millió Ft-os támogatási felső határt most 5-8 millió Ft-ban határozták meg. Az előzetes számítások szerint pályázati felhívásonként 10-30 db támogatható pályázattal kalkuláltak, ami nagyon leegyszerűsítve településenként 1-2 db kérelmet jelenthet. A támogatás iránti pályázói kedv nem csökkent. Ezért nagy versenyre és magas nyerési ponthatárra lehet számítani. Nem véletlen, hogy a kiírók az értékelési szempontrendszer kapcsán elég magas, akár 60 pontos benyújtási minimum ponthatárt állapítottak meg. Ez pedig még természetesen nem a nyerési szint, csak a részvételi lehetőség meghatározója. Fontos odafigyelni a támogathatóságon belül a különböző belső korlátokra is, mert a maximális támogatási összeghatáron felül az egyes tételekre, például eszközbeszerzésnél alacsonyabb felső korlát kerülhet megállapításra.

A támogatás mértéke:
 • A vállalkozói szférában nagy átlagban az elszámolható kiadások 50-60 százaléka az alaptámogatás, míg hátrányos helyzetű településeken ez akár 10-20 százalékkal is emelkedhet.
 • A nem profitorientált pályázói kör részére a felmerülő költségek 60-75 százaléka lehet a támogatás intenzitása, de ez hátrányos besorolású településeken felmehet egészen 80-100 százalékig is.
A pályázat benyújtása

A támogatási kérelem ügyfélkapun keresztüli elektronikus benyújtására a 2018. január elejétől 2019. december végéig van lehetőség. Az első szakaszzárás 2018. február elején volt. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, az IH a benyújtási határidő előtt a pályázat beadás lehetőségét felfüggesztheti.

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Belehúzott a növénytermesztés – Az 50. hét egyben... Beerősített idén a növénytermesztés, jó üzletnek tűnik a mezőgazdaság, fáradhatatlanul építjük az agrárkapcsolatokat, támogatások özönlik el az agrárs...
600 millió Ft LEADER támogatás! Mintegy 607 millió forint támogatás kifizetését hagyta jóvá a héten a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal LEADER jogcímekre 214 ügyfél esetében....
Agrártámogatási rendszer átalakítása – szeri... A mezőgazdaság ellen végrehajtott „terrortámadásnak” nevezte Horváth Gábor a MOSZ elnöke a területalapú támogatások rendszerének átalakítását. A Piac ...
Megérkezett az agrártámogatások átalakításáról szó... Már Ön is elolvashatja az új agrártámogatási rendszerről szóló rendeletet a Magyar Közlöny csütörtöki számában. Az egységes területalapú támogatás öss...
Támogatásokon innen és túl Nem rosszak a terméshozamok, de az eső még gondot okozhat; élen járunk agrárkutatásban; megmentik az almatermelőket; több támogatás kerül a mezőgazdas...
Elsősorban a munkahelyteremtő támogatások nőnek az... Úgy alakul át az agrártámogatási rendszer jövőre, hogy a forrásokat elsősorban a munkahelyeket teremtő mezőgazdasági ágazatok kapják - tartalmazza a j...