Eldőlt, több tízezer felnőttnek lesz kötelező visszaülni az iskolapadba

Megjelent az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében képzési kötelezettséggel rendelkező kedvezményezettek kötelező képzéséről szóló közlemény. Azaz lesznek olyanok, akiknek kötelező lesz visszaülni az iskolapadba.

A kötelező képzést a megyei kormányhivatalok végzik, amelynek végén vizsgát kell tenni. A képzések ingyenesen elvégezhetőek a lakóhely, illetve székhely szerint illetékes megyei kormányhivatalok által szervezett helyszíneken és időpontokban, amelyről az érintettek vagy az ügyfélkapujukra, vagy postán kapnak értesítést.

A kedvezményezettnek személyesen kell részt vennie, nem természetes személy esetén pedig a vezető tisztségviselő, vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazott, tag, családi gazdálkodó ügyfél esetén pedig a családi gazdaság vezetője, vagy általa meghatalmazott tagja vehet részt.

A képzéseket a következő témákban indítják el:

  • Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
  • Erdő-környezetvédelmi intézkedések
  • Kertészet korszerűsítése
  • Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP I. és ÉLIP III.)
  • Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
  • Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
  • Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzése
A kötelező képzést a megyei kormányhivatalok végzik, amelynek végén vizsgát kell tenni.
A kötelező képzést a megyei kormányhivatalok végzik, amelynek végén vizsgát kell tenni.

A képzésen történő részvételi szándékot a képzést szervező megyei kormányhivatalnál, az értesítő levélben megadott kapcsolattartónak kell jelezni, legkésőbb a képzés időpontját megelőzően 5 nappal.

Amennyiben a kedvezményezett elmulasztja a képzés teljesítését, vele szemben jogkövetkezmény alkalmazandó, vagy jogosulatlan igénybevétel jogcímén a kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. A közleményt és a képzéshez szükséges dokumentumok listáját itt találja és töltheti le.

Érdemes tehát figyelmesen átolvasni a közleményt, odafigyelni a határidőkre és felkészülni a megfelelő dokumentumokkal, hogy biztosan zökkenőmentes legyen a jelentkezés és a beiratkozás.

A könnyebbség kedvéért leírjuk, hogy milyen dokumentumokat szükséges bemutatni a képzés napján:

– személyazonosító igazolvány,

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány, és

– nem természetes személy képzésre kötelezett esetén:

o meghatalmazás – a kedvezményezettől, cégjegyzésre jogosulttól (IH közlemény 1. sz. melléklete szerint)
o hatályos cégkivonat (nem szükséges hiteles, letölthető: www.e-cegjegyzek.hu oldalról),
o cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya
o munkavégzésre irányuló jogviszonyt igazoló dokumentumok (pl. munkaviszonyt igazoló munkaszerződés),
o illetékes hatóság igazolása a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről (ha nem a családi gazdaság vezetője vesz részt a képzésen).

Share Button