Most igényelhetőek a 2012. évi fiatal gazda támogatás kifizetési kérelmei

A kifizetési kérelem benyújtására évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség. A támogatási összeg  fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetés igénylés feltételeit és a szükséges formanyomtatványokat a 24/2018. (IV. 19.) kincstári közlemény tartalmazza. A fiatal gazda támogatás kifizetési kérelmei többféleképpen is benyújthatók.

Az igénylést kizárólag a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon szükséges benyújtani elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához. Kivételt képez Csongrád megye, ahol a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához kell beadni az igénylést – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A fiatal gazda támogatás kifizetési kérelmei többféleképpen is benyújthatók, azonban fontos, hogy csak májusban!
A fiatal gazda támogatás kifizetési kérelmei többféleképpen is benyújthatók, azonban fontos, hogy csak májusban!

Az Agrárkamara munkatársai kérik, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy azokban az esetekben, amikor nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be (képviseleti jog nincs megfelelően igazolva), vagy a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette, akkor a Kincstár a kérelmet visszautasíthatja. A részletes információk ebben a közleményben olvashatók.

Postai benyújtás esetén a benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasolják, hogy az érintettek a küldeményt tértivevényes küldemény formájában adják postára.

Elektronikus benyújtás esetén a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül érhető el ügyfélkapus bejelentkezést követően. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmének nyomtatványai:
  • – Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1039-04)
  • – Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
  • – Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
  • – Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)

Amennyiben az ügyfél vadfajok, lófélék, sertés, nyúl, és/vagy baromfi állatállomány tartója, akkor az Állatállomány betétlaphoz mellékelnie kell a 2017. évre vonatkozó (január 1. és december 31. közötti), ügyfél által naprakészen vezetett állatállomány-nyilvántartásának a másolati példányát.

Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalta, hogy fenntartja életvitelszerű tartózkodási helyét tanyán vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településen, vagy vállalta, hogy tanyára vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik a működtetési időszak első évének végére, és ezen szempontra pontot kapott, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Tavaly a kertészet a mezőgazdasági kibocsátás 15,8... A kertészeti ágazat adta a magyar mezőgazdasági kibocsátás 15,8 százalékát a múlt évben, a növénytermesztésen belük pedig 26,9 százalékot tett ki - kö...
Információs börzék fiatal gazdáknak! – Csalá... Az október 30-i Fiatal Kertész Konferenciával elkezdődött a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA őszi-téli rendezvény szezonja. A következő ...
Kifizetés a fiatal mezőgazdasági termelőknek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ezen a héten megkezdte a támogatások kifizetését azoknak a fiatal gazdálkodóknak, akik a támogatási összeg...
Fiatal gazda pályázat 2015-2020 között… Mit lehet tudni a 2015. évi fiatal gazda pályázatról? 70.000 vagy 40.000 euróra számíthatnak a pályázók? Mi az, ami már biztos, és mi az, amit csak tá...
Válaszút előtt a gazdák A jövő évben is lehet mezőgazdasági támogatásokat igényelni, viszont az igénylés menete változhat, lehetőség lesz az egyszerűsítésre. Magyarországon...
Több a nyertes fiatal gazda! + Előminősítés a Magr... Óriási meglepetésben volt részük a májusban pályázott, de a magas ponthatár miatt elutasított fiatal gazdáknak! Néhány napja ugyanis módosították a pá...