Figyeljen a határidőkre, segítünk!

Határidők, határidők hátán, néha nehéz kiigazodni köztük. Főleg olyankor, ha közben módosítják is azokat. Legyen naprakész, tájékozódjon rendszeresen a történésekről, pályázati- és támogatási lehetőségekről, benyújtási rendelkezésekről. Olvassa el cikkünket, segítünk!

Javasoljuk, hogy írja fel az Önt érintő intézkedések határidejét, mit szükséges hozzá beadni, hogy mindent időben tudjon beadni.

Július 31.
 • Mezei borsóval bevetett, nitrogénmegkötő ökológiai célterület esetén a hektáronkénti minimális vetőmag mennyiségéről szóló nyilatkozat benyújtása
 • Spárga, torma, mezei borsó termesztés esetén az egységes kérelem beadása után meg kell küldeni az MVH részére a gazdálkodási napló másolatát, mellyel igazolható a ténylegesen felhasznált szaporítóanyag mennyiség.
 • Baromfi, sertés, tenyészkoca állatjóléti támogatás igénylése
 • A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásának igénylése
 • Az óvoda- és iskolatej program támogatási kérelmeinek benyújtása a 2014/2015. tanévre vonatkozóan
 • A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igénylése
 • Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igénylése
 • A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatás kifizetésének igénylése
 • Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése (módosult)
Július 1 – 31. Október 1 – 31.
 • A LEADER Helyi Akciócsoportok feladatellátásához az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás keretében nyújtott támogatás és kifizetés igénylése
Augusztus 3.
 • Méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • Varroa atka elleni alternatív védekezéshez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • Kaptárok, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • Méhcsaládok számának szinten tartásához nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
Augusztus 5.
 • A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénylése
 • A kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénylése
Augusztus 14.
 • PÁLYÁZAT a tanyák, tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására
 • PÁLYÁZAT a tanyák, tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának mezőgazdasági csekély összegű támogatására
 • PÁLYÁZAT a tanyák, az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására
 • PÁLYÁZAT a tanyák, az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására
Augusztus 31. Módosultak a következők:

 • Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igénylése
 • A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • A technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • A LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli terültekkel való nemzetközi együttműködés jogcím keretében nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • A LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
 • A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylése
Szeptember 30.
 • EMVA Erdei közjóléti létesítmények megvalósításának támogatása esetén a jogerős használatba vételi engedély másolatának benyújtása
Adott borpiaci év október 5-e és a következő borpiaci év augusztus 30-a között
 • A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlása
A betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 1-jéig
 • A szemes fehérjetakarmány-növény esetében a hozam meglétét a betárolása esetén a tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal, a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel igazolni kell
November 1.
 • Mezei borsó termesztése esetén a minimális hozam meglétének igazolása a Gazdálkodási napló másolatának és a tárolási napló / a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentum másolatának vagy számla / felvásárlási jegy másolatának benyújtása a betakarítást követő két héten belül az MVH felé
 • A szemes fehérjetakarmány-növény esetében a hozam meglétét a betárolása esetén a tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal, a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel igazolni kell
December 15.
 • A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének
2015. február 1.
 • Termeléshez kötött cukorrépa termesztés támogatás igénylése esetén a cukorkvóta-jogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatának, illetve az integrátor által kiállított igazolás másolatának benyújtása.
2016. február 15.
 • A működési alapok támogatásának igénybevétele
Támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül
 • A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása
A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül
 • A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylése
Tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig
 • Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról
Havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig
 • Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása
Tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig
 • Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylése
A hitel futamideje alatt egy alkalommal, naptári negyedévente a kamat megfizetése szerinti tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig
 • Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet szerinti kamattámogatási és támogatás lehívási kérelem benyújtása
Az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve féléves időszakainak végétől számított három hónapon belül
 • A zöldség-gyümölcs termelői csoportok féléves és éves támogatási kérelmének benyújtása
Megvalósítást követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 180 napon belül
 • A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű 2014. évi támogatás kifizetésének igénybevétele
Megvalósítást követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül
 • A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás kifizetésének igénylése
Tárgyhót követő hónap 15. napja – összesített tejértékesítési jelentés esetén a támogatási évet követő év május 15. napja
 • A havi és összesített tejértékesítési jelentés beküldése (támogatási év: a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszak)

Készült a NAK hírlevele alapján.

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

MVH Közlemények – nov. 29 – dec. 2. Az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás igényléséről szóló 159/2013. (IX.25.) MVH Közlemény módosításáról itt olvashat: ...
Fiatal gazdák, szaktanácsadás, genetikai erőforrás... Az MVH március 21-e óta kiadott közleményei és mellékletei (pl: kitöltési útmutatók) az alábbiakban érhetőek el: A fiatal mezőgazdasági termelők indu...
2016-tól új hitel az agráriumban A Vidékfejlesztési Minisztérium 2016-tól új hiteltípus bevezetését tervezi, hogy a mezőgazdasági szereplők finanszírozási igényére segítséget nyújtson...
Méhészeket támogató kifizetések Folytatódik a méhész-gazdálkodókat segítő támogatások biztosítása is. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében a vándoroltatáshoz, mézkinyeréshez ...
Több mint 1 milliárd forint jut borászati géptámog... Az új borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatására a héten 48,9 millió forintot fizet ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési ...
Egész évben lehet vis maior bejelentést tenni az M... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis ma...