A gazdaságban végzett fajtavizsgálatok nem tükrözik a rendelkezésre álló fajtadiverzitást, és nagyon költségesek. Egyrészt az eredmények aligha összehasonlíthatók vagy átvihetőek más helyszínekre, másrészt a mezőgazdasági vezetők általában nem hajlandók megosztani eredményeiket másokkal. A mezőgazdasági kis- és középvállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy saját üzemi fajtavizsgálatokat végezzenek.

A gazdaságban végzett fajtavizsgálatok nem tükrözik a rendelkezésre álló fajtadiverzitást, és nagyon költségesek. (Fotó: Pixabay)

Információforrások

A kelet-európai gazdálkodók alapvetően három információforrást használnak a fajtaválasztás során:

 • Állami fajtavizsgálatok 
 • Vetőmaggyártó cégek fajtavizsgálatai
 • Saját szervezésű farmon végzett fajtavizsgálatok

Ez a három forrás nem elegendő az adott országokban elérhető fajták minőségi és független összehasonlításának biztosításához. Az állami fajtavizsgáló hatóságok gyakran alulfinanszírozottak, technikai és üzemi input-felszereltségük nem optimális. Mindez azt jelenti, hogy a termesztéstechnológia nem mindig igazítható a gazdaságok szintjéhez. E tényezők mellett a vizsgálati eredmények és a jóváhagyási kritériumok átláthatósága növelné a növényfajta-hivatalok döntéseibe vetett bizalmat. A vetőmaggyártó cégek fajtavizsgálatait elsősorban saját fajtáik leírására végzik, és nem adnak semleges és nem vállalati elfogultságú áttekintést a fajtákról.

A gazdaságban végzett fajtavizsgálatok nem tükrözik a rendelkezésre álló fajtadiverzitást, és nagyon költségesek. Egyrészt az eredmények aligha összehasonlíthatók vagy átvihetőek más helyszínekre, másrészt a mezőgazdasági vezetők általában nem hajlandók megosztani eredményeiket másokkal. A mezőgazdasági kis- és középvállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy saját üzemi fajtavizsgálatokat végezzenek.

Azonban a minden esetben rendelkezésre álló fajtaanyag semleges összehasonlítása és a nemesítéshez való gyors hozzáférés a termőhelyhez igazodó, nagy teljesítményű fajták formájában fontos és különösen hatékony intézkedés a sikeres növénytermesztésben, és versenyelőnyt jelent a mezőgazdasági tevékenység számára.  

Ennek eredményeként a DLG Kelet-Európa Regionális Munkacsoportja a DLG Növénynemesítési, Fajta- és Vetőmag Bizottsággal együttműködve foglalkozott ezzel a témával, és megfogalmazta a fajtavizsgálatokra és az országos fajtalistára vonatkozó követelményeket, valamint a lehetséges megoldásokat.

A fajtavizsgálatok és az országos fajtajegyzék követelményei

 • A fajtaválasztás szabadsága a gazdálkodók számára.
 • Átláthatóság: a fajtavizsgálatoknak átláthatóaknak, eredményeknek érthetőeknek kell lenniük. Figyelembe kell venni az adott régiók és gazdaságok igényeit.
 • Megbízható fajtakísérlet: megbízható fajtakísérletre van szükség. 
  Nem mindegy, hogy ezt magánszemély, vállalkozás vagy állam vállalja-e.
 • Hatékony átfogó rendszer: Az egyéni teszteken túlmenően egy hatékony átfogó rendszert kell kialakítani, amit minél többen elfogadnak. A jó központi rendszer minden fél számára előnyös. Függetlennek, tárgyilagosnak és semlegesnek kell lennie.
 • Időelőny: a vizsgálati eredményeket gyorsan elérhetővé kell tenni. Ez különösen vonatkozik az időalapú optimalizálási lehetőségek kiaknázására, amelyek célja a nemzetközi genetika gyors elérése és ezáltal a versenyelőnyök biztosítása.
 • A nemesítés előrehaladása: a termés előrehaladása, a rezisztencia terén elért előrehaladás és a nemesítés általános előrehaladása nemcsak a fajták vizsgálatának módjától függ, hanem attól is, hogy a tenyésztőnek sikerül-e megtérítenie a tenyésztési ráfordításait.
 • Az új fajták kötelező nemzeti jegyzékbe vétele a vetőmagpiac ellenőrzésének és nyomon követésének fontos eszköze.
 • A kifejezett abiotikus és biotikus stressztényezők különösen Kelet-Európában teszik szükségessé a termőhelyhez igazodó fajtákat. A kezdeti negatív tapasztalatok nyomán a behozott fajták akadálytalan beáramlása elkerülhetetlenül először genetikai káoszhoz, végül pedig megújult, fokozott helyszíni előválogatáshoz vezetne.
 • A nemzeti fajtajegyzék (USA) nélküli példák azt mutatják, hogy ez következésképpen a szellemi tulajdonjogok nem hatékony védelméhez és a nemesítési ráfordítások alacsony újrafinanszírozásához vezet, különösen a gazdaságban megtakarított vetőmagok esetében, és így végső soron a gazdálkodó nemesítési előrehaladásának csökkenéséhez vezet. Ugyanakkor megerősíti a hibrid növények termesztését, csak néhány vetőmagvállalat fajtájával.

A fajtavédelem nagyon fontos a megtérülő nemesítési költségek növelésében, különösen a gazdaságban mentett vetőmagok esetében, így végső soron a növénynemesítési és fajtafejlesztési beruházások, valamint a gazdálkodó nemesítési előmenetelhez való hozzáférése szempontjából.

Megoldások

A lehetséges megoldási módok közé tartoznak az időlegesen és műszakilag optimalizált állami fajtavizsgálatok, amelyeket műszakilag megfelelő üzemi fajtavizsgálatok, valamint speciális képzési és továbbképzési programok egészítenek ki.

 • Időben és műszakilag optimalizált állami fajtavizsgálatok és országos fajtajegyzék
 • Világos, átlátható, semleges folyamatok és döntések – lehetőleg digitálisan nyomon követhetően.
 • A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tiszteletben tartása, beleértve gyakorlatilag megvalósítható lehetőséget a minősített vetőmag díjain felül a gazdaságban mentett vetőmagok díjának beszedésére.
 • Szabványos és átlátható irányelvek a fajtavizsgálatok elvégzéséhez, beleértve a nyitottságot az UPOV iránymutatásaira a műszakilag helyes tesztek elvégzésére.
 • Kevesebb bürokrácia, digitális adatbázis (angol), elegendő személyzet, pénzügyek és technikai kapacitások.
 • Optimalizált időalapú folyamatok a nemesítő által (ahol lehetséges, regisztráció pl. EU-s jegyzékbe vételi kérelemmel egyidejűleg, nem utólag – a próbamag mennyisége kihívást jelent, de lehetséges) és az előírásokon keresztül (pl. szaporodási import) a vetőmagként elismerés jelenleg csak az országos jegyzékbe vételt követően lehetséges, ami legalább egyéves késést eredményez).
 • Állami fajtakísérletezés, műszaki és tudományos know-how korszerűsítése a precíziós vizsgálatok tervezésében és elemzésében.
 • A folyamatok és a keretfeltételek optimalizálása révén a hatékonyan adaptált anyagok nemesítési előrehaladását legfeljebb egy éves késéssel lehetne bevezetni pl.

Professzionalizálás és szabványosítás

2. A gazdaságban végzett fajtavizsgálatok professzionalizálása és szabványosítása

 • A rendelkezésre álló nagy mezőgazdasági üzemi gépek a gazdaságon belüli fajtavizsgálatok elvégzésére használhatók. A kisparcellák megműveléséhez szükséges speciális gépekbe való beruházás nem feltétlenül szükséges. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságok nem függenek a megfelelő gépek rendelkezésre állásától és a nem elhanyagolható szolgáltatástól, amelyet a gyakran távol található tesztgép-beszállítók nyújtanak.
 • A vetés- és betakarítástechnikai fejlesztések, valamint a digitalizáció által kínált bővülő lehetőségek lehetővé teszik a kelet-európai struktúrák szerinti műszakilag korrekt nagyparcellás vizsgálatok végrehajtását a meglévő gazdálkodási technológia segítségével.
 • Fontos a teszteredmények összehasonlíthatósága. Ideális az egységes vizsgálati terv alkalmazása. Ennek előfeltétele az egységes értékelési módszerek megléte. 
 • Az olyan módszerek alkalmazása, mint a Hohenheim-Gülzow módszer, az éghajlati övezetek szerint differenciált nemzetközi adatok összehasonlítását is lehetővé tenné.
 • Szabványok kidolgozása és kialakítása a műszakilag helyes, gyakorlatilag megvalósítható farmon végzett fajtavizsgálatokhoz a főbb struktúrákban, valamint vizsgálati útmutató kidolgozása a helyes vizsgálati terv leírásával, a megfelelő térképezéssel és a megfelelő táblaléptékkel, valamint véletlenszerű pontokkal a statisztikai ellentételezés jó tájékozódást biztosítana a gazdálkodóknak.
 • A tesztszemélyzet képzése további feltétele a sikeres helyszíni fajtavizsgálatok lefolytatásának.
 • Magán jelleggel szervezett platform/érdekcsoport létrehozása a fajtavizsgálati eredmények cseréjére azon gazdálkodók között, akik maguk is tesztelik a fajtákat.
 • A gazdaságon belüli fajtavizsgálati rendszer megbízhatóságának növelése érdekében figyelembe kell venni a tanúsítás kíséretét.
 • A cél a műszakilag elfogadható vizsgálati eredményekkel rendelkező gazdaságon belüli, kivitelezhető fajtavizsgálatok legyenek a tipikusak.

3. Nemzetközi szakértői párbeszéd, képzés és továbbképzés a fajtakísérletek terén, mint a 
nemzeti listázási eljárások és vizsgálati módszerek előmozdításának eszköze

(Forrás: dlg.org

Megosztás

További híreink

Megkapták a Ramsari Egyezmény védelmét a Dunai Természetes és Természetszerű Szigetek

2024.07.18.

A Dunai Természetes és Természetszerű Szigetek (Danube Wild Islands) egy nyolc országra kiterjedő nemzetközi Regionális Ramsari Területi Kezdeményezésként a Ramsari Egyezmény védelme alá kerültek.

Nagyot nőtt az érdeklődés a MATE doktori képzései iránt

2024.07.18.

Kiemelkedő érdeklődés tapasztalható a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem doktori képzései iránt, az idei tanévben 137 pályázat érkezett a 110 fős állami keretre.

Nincs más út: július elsejétől csak online lehet jelenteni a fásításban tervezett fakitermeléseket

2024.07.17.

Változtattak a szabályon, 2024. július elsejétől a Nébih elektronikus felületén kell jelenteni a fásításban tervezett fakitermeléseket.

Elérhető a mobilGAZDA alkalmazás új változata 

2024.07.17.

A mobilGAZDA alkalmazás új verziójában több újdonság is megkönnyíti a felhasználók dolgát.

A zöldsor gépeit fejlesztette a CLAAS, sok újdonságot mutattak be a németek

2024.07.17.

Az eseményen a CLAAS 4 új VOLTO modellt mutatott be, amelyekkel a rendterítők munkaszélessége 4,5 métertől egészen 15,1 méterig terjed - Fotó: CLAAS

Kötelező lesz egészségügyi szűrővizsgálatokon részt venni és változnak a méltányossági támogatás szabályai

2024.07.16.

Az egészségügyi és az egészségbiztosítási törvényeket is módosítja a Magyar Közlöny 66. számában kihirdetett 2024. évi XXIX. törvény.

Partnerhírek
Partner

Kramer teleszkópos rakodók az állattenyésztésben

2024.07.16.

Az állattenyésztő telepek elengedhetetlen és meghatározó eszközei a rakodók. Legyen szó a bálák rakodásáról vagy akár almozásról, ezek gépek a munkafolyamatok elengedhetetlen eszközei. A KITE Zrt. a Kramer rakodók széles portfóliójával áll a felhasználók rendelkezésére. A széles méret- és teljesítménykínálatból bárki megtalálhatja az üzemméretének megfelelő rakodót.

Partner

Újra érték a minőség a búzatermesztésben

2024.07.14.

Újra érték a minőség, ezt vallja és nyomós érvekkel alá is tudja támasztani a Karintia Kft., amely a megalapítása óta, közel 30 éve abban hisz, hogy Magyarországon a kalászosoknál a minőségi búzatermesztés az egyik leginkább járható út. Az ukrán-orosz háború pedig csak felerősítette ezt az irányt és rávilágított, hogy kizárólag a bő termés hajszolása nem vezet sikerre. Bene Zoltánnal, a Karintia Kft. cégvezetőjével a Magro.hu beszélgetett.

Hirdessen a Magro.hu oldalon!

Válasszon prémium megjelenési megoldásaink közül!

Médiaajánlat
Kiemelt hirdetések a Piactéren
Kiemelt
30 db Solis eladó
Bács-Kiskun, Kecskemét

30 db Solis eladó

Hitelesített telefonszám

3 650 000 HUF

+ áfa
Kiemelt
10 db Talajmaró eladó
Bács-Kiskun, Kecskemét

10 db Talajmaró eladó

Hitelesített telefonszám

550 000 HUF

+ áfa

Magro.hu Piactér

Több mint 3.300 hirdetés 93 kategóriában!

Megnézem a hirdetéseket
Hirdetésfeladás