Változtak az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok: egységes kérelem, beépítési arány és magasság

A Magyar Közlöny 2023. áprilisi számaiban több, az agrárgazdálkodást érintő jogszabály található. A 90/2023. számú, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendeletnek a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról szóló része is változott. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelem támogatás, a kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételének kérdéseiről szóló részleteket is érdemes megnézni.

Az összesen 8 agrárjogszabályi változást tartalmazó OTP Agrár összefoglalót ide kattintva lehet elolvasni.

A Magyar Közlöny 2023. áprilisi számaiban több, az agrárgazdálkodást érintő jogszabály található. A 90/2023. számú, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendeletnek a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról szóló része is változott- Fotó: Magro.hu, CSZS, Jászárokszállás, tanya
A Magyar Közlöny 2023. áprilisi számaiban több, az agrárgazdálkodást érintő jogszabály található. A 90/2023. számú, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendeletnek a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról szóló része is változott- Fotó: Magro.hu, CSZS, Jászárokszállás, tanya

A tanya fogalma és dimenziói

A 2023. március 30. napján életbe lépett az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról szóló Kormány 90/2023. (III. 22.) Korm. rendelet, ami alapján a tanya fogalma a következőképpen alakul: 

„Tanya a település külterületén, mezőgazdasági területen fekvő, legalább 1500 m2, legfeljebb 10 000 m2 nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás célját szolgáló lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik. A tanya területén vendéglátást szolgáló épület is elhelyezhető.” 

A fentieken túl az új szabályozás értelmében a megengedett beépítettség mértéke nem változik – az továbbra is legfeljebb 30% -, azonban ezentúl az épület beépítési magassága is szabályozásra került, az nem haladhatja meg a 4,5 métert. Továbbá a módosítás maximalizálja a tanyán elhelyezhető lakórendeletetésű épületek számát, valamint ezeknek nagyságát is. 

Támogatások változásai

Az agrárminiszter 13/2023. (IV. 19.) AM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról Kihirdetés napja: 2023.04.19. Hatályba lépés napja: 2023.04 20.

A rendelet a KAP I. és II. pillérének terület- és állatalapú beavatkozásaira vonatkozó egységes eljárási szabályokat tartalmazza. Ez a rendelet ernyőrendeletként funkcionálva tartalmaz egy széles körű fogalomtárat, valamint az egységes kérelem tartalmára, benyújtására, módosítására, valamint a termelő és a Magyar Államkincstár – mint Kifizető Ügynökség – közötti kapcsolattartásra vonatkozó eljárási szabályokat. Az európai uniós joganyag változásából adódóan a szabályozás 2023-tól új elemekkel bővül. Ennek oka, hogy a vonatkozó európai uniós jogszabályok 2023-tól főként általános keretszabályokra szorítkoznak, és több mozgásteret adnak a tagállamok számára a végrehajtási modelljük kialakításában.

A tagállami szubszidiaritás növekedésének egyik legfőbb megnyilvánulása, hogy az ellenőrzési és szankciórendszer részletszabályainak kidolgozása – amelyek eddig a közvetlenül hatályos európai uniós végrehajtási rendeletekben voltak rögzítve – tagállami hatáskörbe kerül. A hazai szabályok az auditkockázatok minimalizálása érdekében jórészt az eddig működő európai uniós szabályok mintájára kerültek kialakításra. 

Ezt támogatja és ellenőrzi a Területi Monitoring Rendszer

Szintén az ellenőrzésekhez tartozó új elem az úgynevezett Területi Monitoring Rendszer fokozatos bevezetése, amelynek célja a Kopernikusz-Sentinel műholdadatokra támaszkodva a mezőgazdasági gyakorlatok és tevékenységek vizsgálata és értékelése. Célja a kérelmek minőségének javítása, a termelők folyamatos segítése, az ellenőrzések hatékonyságának növelése, egyúttal pedig a szankciók lehetséges megelőzése.

Az egységes kérelem rendeletben kerül ezentúl rögzítésre emellett a Gazdálkodási Napló vezetési kötelezettség, több növénylista, a támogatások kiszámításának módja, valamint a közvetlen támogatási jogcímek pénzügyi borítékaihoz tartozó forráskezelési alapelvek. A kihirdetést követő napon történő hatálybalépés amellett, hogy a jogalkalmazók számára szükséges felkészülési időt biztosítja, elősegíti, hogy az érintettek számára mielőbb alkalmazhatóak legyenek a rendelet szerinti támogatási szabályok – közölték a Magyar Közlönyben.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...