Közel 200 millióra pályázhatnak a vállalkozások a KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programban

Számos vállalkozás, többek között a feldolgozóipari kis-és középvállalkozások is küzdenek a megnövekedett energiaárakkal. Sajnos sok esetben korszerűtlen technológiai körülmények állnak fenn, ami még inkább megnöveli a költségeket. Ezért a KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programban (korábban) Feldolgozóipari Energiatámogatás Programban a KKV-k vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a megemelkedett energiaköltségek fedezésére, valamint egy energiahatékonysági beruházás elvégzésére.

A Gordius írta meg a részleteket ezek szerint, a támogatás összege a megnövekedett energiaköltség 50%-a, de maximum 500.000 euró.

A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program támogatást ad a megemelkedett energiaköltségek fedezésére is - Fotó: Magro.hu, CSZS, Hódmezővásárhely
A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program támogatást ad a megemelkedett energiaköltségek fedezésére is – Fotó: Magro.hu, CSZS, Hódmezővásárhely

Akik kaphatják a támogatást

A program A részét, azaz a megnövekedett energiaköltségek fedezésére nyújtott támogatást kizárólag olyan KKV vállalkozások igényelhetik, amelyek:

  • 2021. december 31-től a feldolgozóiparban működnek vagy a 2021. évi nettó árbevételük nagyrésze feldolgozóipari tevékenységből származik és
  • TEÁOR száma 10-33-al vagy 55-56-al kezdődik; vagy
  • 2021. december 31-től fő tevékenységük szálláshely-szolgáltatás vagy vendéglátás, vagy a 2021. évi nettó árbevétel nagyrésze szálláshely-szolgáltatás vagy vendéglátás tevékenységekből származik,
  • a vállalkozásnak rendelkeznie kell 2021. évi lezárt üzleti évvel;
  • a 2021. évi adatok alapján a vállalkozás energiaköltségének el kell érnie a nettó árbevétel 2 százalékát.

A támogatásban vállalni kell egy energiaköltség csökkentő beruházás végrehajtását is, a támogatás B része ebben nyújt segítséget a pályázóknak. A vállalkozásnak olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását kell vállalnia, amelyre a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukcióban támogatást igényelhet.

A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023 (korábban Feldolgozóipari Energiatámogatás Program a KKV-k részére) segíti a hazai cégek műküdését – Fotó: Magro.hu, CSZS

A pályázat benyújtásának határideje

A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program A részére 2022. október 20. – 2023. június 30. között lehet támogatást igényelni. A „B” komponens esetében 2023. december 15-ig lehet támogatást igényelni. A pályázat benyújtásához előzetesen regisztrálni kell a pályázati felületen 2022. október 20. – 2023. április 30. között.

Az energiahatékonysági beruházásra biztosított önerőt kiegészítő támogatást (azaz a B részt) azon KKV-k igényelhetik, amelyek:

  • részesülnek a megnövekedett energiaköltségek fedezésére nyújtott támogatásban;
  • megfelelnek a hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában előírtaknak.

A támogatás jellege, mértéke

A megnövekedett energiaköltségek fedezésére vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni. Ennek összegét a következőképp számítják ki:

A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz és/vagy villamosenergia havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással. A pályázat kibővítésének köszönhetően a 2022. első negyedévének, valamint 2023. első negyedévének összevetése is hasonlóképpen történik.

Eszerint tehát a támogatás mértéke a 2021. 4. negyedév, valamint 2022. 1. negyedév és a 2022. 4. negyedévre, valamint 2023. 1. negyedévére számolt energiaköltség növekedésének 50%-a, de maximum 500.000 eurónak megfelelő forint összeg.

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba (TEÁOR 55-56) tartozó vállalkozások kizárólag a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia-, illetve távhőköltségek esetében igényelhetnek támogatást. A támogatás egy összegben vagy több részletben kerül folyósításra a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.

Az energiahatékonysági beruházásra biztosított önerőt kiegészítő támogatás esetében a vállalatok hitelt vehetnek fel a Széchenyi Kártya Programban, amelyhez vissza nem térítendő 15%-os önerő támogatást igényelhetnek a pályázat által. A hitelszerződés megkötéséről és hatályba lépéséről kiállításra kerül egy igazolás, eszerint pedig hatályos lesz a Támogatói Okirat is. A Támogatói Okiratot követő 10 munkanapon belül folyósítják a támogatást – írták.

A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programban támogatható tevékenységek

Megnövekedett energiaköltségek fedezésére nyújtott támogatás

A támogatás A részében egy vissza nem térítendő közvetlen támogatást lehet igényelni a 2022. október, november, december havi, valamint 2023. január, február, március havi megnövekedett energiaköltségek fedezésére.

Energiahatékonysági beruházásra biztosított önerőt kiegészítő támogatás

A támogatás B részében egy energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatást lehet igényelni. A vállalatok hitelt vehetnek fel a Széchenyi Kártya Programban, amelyhez vissza nem térítendő 15%-os önerő támogatást igényelhetnek a pályázat által.

Kötelező vállalások

A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programban kötelező vállalásokat is szükséges tenni. A nyertes pályázó köteles:

  • a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására;
  • egy energiaköltség csökkentő beruházás végrehajtására, legkésőbb 2024. december 31-ig;
  • vállalni, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken a 2023. III. negyedév végére.

Kizáró tényezők

A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló eljárás alatt áll, illetve egyéni vállalkozásnál a rá vonatkozó jogszabályi nyilvántartásból törölték, vagy a tevékenység szünetel.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján nem minősül átlátható szervezetnek.

Lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó-vagy egyéb köztartozása van, kivéve ha az illetékes hatóság engedélyezte a fizetési halasztást vagy a részletfizetést.

A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a vállalkozással szemben a NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban.

A pályázó vállalkozás az Áht. 48/B. § (1) bekezdés d) pontja szerinti gazdasági társaság.

A vállalkozás az Áht.-ben foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely az ideiglenes válságkezelési keret 8-14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a Válságközlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megjelölt jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.

Továbbá nem nyújtható támogatás az előbb felsorolt szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységekhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.

A vállalkozás nem felel meg az Áht. 48/B. § (1) bekezdés e) pontja és az 50. § (1) és (4) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A vállalkozás vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A vállalkozással szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség áll fenn, valamint a 8. §-a szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget.

Nem nyújtható támogatás az energiahatékonysági beruházás megvalósítására (tehát a pályázat B részére), amennyiben a pályázó nem rendelkezik Támogatói Okirattal az energiaköltség-növekmény támogatására vonatkozóan (a pályázat A része) és a hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg – írták.

A pályázat részleteit itt lehet megnézni.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...