Információs szupersztráda a farzsebben

Az Agrostratega.blog.hu-n jelent meg ez az érdekes írás Varanka Mariann „tollából”, amit most kisebb rövidítéssel, de a lényegi dolgokon nem változtatva, adunk közre. Légkondicionált, műholdvezérelt betakarító gépek, párhuzamos nyomkövető rendszerrel ellátott, automata kormányzással működő traktorok, GPS alapú területmérés, precíziós tápanyag-gazdálkodás, automata növény-védelmi előrejelző rendszerek, távolról is elérhető adatok, automatikus gépbeállítás. A gazda okostelefonján hívja a szervizest, aki táblagéppel érkezik a gazdaságba. Ami néhány éve még utópisztikus álomnak tűnt, ma már egyre hétköznapibb valóság.

Sokáig tartotta magát az a vélemény, mely szerint az agrárium más ágazatokhoz képest lemaradásban van a modern technológiák alkalmazása terén, úgy a termelőeszközök, mint a szakmai információforrások tekintetében. Ez azonban nem így van. Nem csak a termelésben használt eszközök modernizálódtak, hanem a mindennapi kommunikáció során használt kellékek is. A közelmúltban például robbanásszerű fejlődést tapasztalhattunk a mobiltelefon-használatban: 1999 elején hazánkban mindösszesen 1,1 millió mobiltelefon-előfizetést tartottak nyilván – beleértve az üzleti célú előfizetéseket is –, addig  ez a szám 2012 év végére megtízszereződött 100 lakosra már 117 mobiltelefon-előfizetés jutott.  
Ennél is dinamikusabb fejlődést mutat az internet használata. Magyarországon 2,3 millió internet-előfizetés volt 2009 év elején, míg 2012 év végén ez a szám már megközelítette az 5,5 milliót, amely 26%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a vezeték nélküli internet használata egy év alatt közel 46%-kal növekedett, mely változás leginkább a mobilinternet közel 47%-os növekedésének köszönhető. Az összes internet-előfizetés 58%-a már a mobilkategóriába tartozott, így ennek részaránya egy év alatt 8 % lett nagyobb.

Agrostratéga - internet használat
Az internetezésre is alkalmas mobiltelefon térhódítása szintén új távlatokat nyitott meg. Míg

 • 2010-ben a hazai mobiltelefonoknak mindössze 5%-a volt okostelefon,
 • addig 2012-ben ez az arány 23%-ra emelkedett.

Ma már mindennapos látvány az okostelefonján internetező diák, háziasszony, üzletember. Miért lenne ez másként az agráriumban? A digitális eszközök használatában közel sincs olyan lemaradásban a mezőgazdasági ágazat, mint azt sokan még mindig gondolják. Lássunk hát erre néhány érdekes adatot!

A mezőgazdasági termelést jövedelemszerzés céljából folytató gazdálkodók információszerzési szokásait és jövőre vonatkozó elképzeléseit vizsgáló tavalyi felmérésünk 1.198 fő ágazati döntéshozó megkérdezésén alapult. A minta a mezőgazdaságilag hasznosított terület 90%-át művelő mintegy 175 ezer gazdálkodó egységet reprezentálja.

A válaszadók

 • négyötöde döntéshozó,
 • további 13-16%-uk döntés befolyásoló a különféle alapanyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédő szer) és gép, eszköz beszerzésében, továbbá a termény értékesítésében;
 • ugyanakkor a válaszadók mindegyike döntéshozó vagy döntés befolyásoló legalább egy szakterületen. Tehát az alapanyag és gép, alkatrész beszerzési illetve a terményértékesítési döntésben minden válaszadó részt vesz.
 • közel fele önállóan hozza meg a beszerzési és értékesítési döntéseket,
 • további egyharmaduk mások megkérdezése után dönt.

legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérő, hivatásszerűen gazdálkodó válaszadók (436 fő) eszközhasználatát elemezve elmondható,

 • hogy az országos átlagtól egyáltalán nem maradnak el.
 • Asztali számítógépet 75%-uk, hordozható számítógépet 65%-uk használ.
 • Közel egyharmaduk (32%) okostelefon-használó, és 45%-os körükben a GPS-használat aránya.
 • Sőt, 4%-os részarányban megjelentek már a táblagépek is

Agrostratéga - eszköz használat

Az internetet legalább hetente használja a válaszadók 99%-a, valamint 96%-uk legalább heti rendszerességgel küld és fogad e-mail üzeneteket.

Összességében tehát kijelenthetjük, hogy a gazdálkodók által tartalmasnak és hitelesnek minősített hagyományos információforrások továbbra is fontosak a szakmai döntések megalapozása során, ám ezek mellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kommunikáció új digitális eszközeit és csatornáit sem.

Források: nmhh.hu, ksh.hu, AgroStratéga piackutatás

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyate... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal88/2013 (V.30.) számúKÖZLEMÉNYEA 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényl...
Június 17-től lehet LEADER támogatási kérelmeket b... Megjelent az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről sz...
Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Gép támogatási pályázat hamarosan! Hamarosan induló pályázatra hívjuk fel a figyelmet. Környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések, traktorok beszerz...
Árvíz okozta mezőgazdasági károk bejelentése ̵... Több mint 10 ezer hektár mezőgazdasági területen (nagy részük szántó, kisebb részük legelő) okozott károkat az idei árvíz; ebből mintegy 3 ezer hektár...
Gabonapiaci információk a Magro.hu online mezőgazd... A piacon továbbra is erős eladói nyomás uralkodik. A gazdák igyekeznek túladni a tavalyi készleteken. Az intenzív verseny ellenére az árak esése a 2...