Huminisz-technológia nagyító alatt kertészeti kultúrákban

A fokozott környezetvédelmi, élelmiszerminőségi és élelmiszerbiztonsági feltételeknek való megfelelés miatt hazánk mezőgazdaságában is egyre nagyobb szerepet kapnak a fenntartható, környezetkímélő megoldások. Az évjárat és a biológiai alapok mellett adott termőhelyre adaptált termesztéstechnológiai elemek – elővetemény, öntözés, talajművelés, növényvédelem és nem utolsó sorban az okszerű tápanyag-utánpótlás, – nagymértékben meghatározzák a fenntartható gazdaságos termesztést.

A talajban jelentkező tápanyaghiányt hagyományos módon, azaz a talajon keresztül jól tudjuk pótolni, addig a relatív tápanyaghiány esetében megoldást jelenthet a levélen keresztüli tápanyag-adagolás, vagyis a lombtrágyázás. A levélen keresztüli tápanyag-utánpótlás szerepe vitathatatlan a fenntartható mezőgazdasági termelésben. Évszázadokkal ezelőtt felismerték, hogy a növények a levélen keresztül is képesek tápanyag-felvételre, azaz lombtrágyázás régen alkalmazott tápanyag-ellátási módszer a növénytermesztésben.

A köztudatba a növényi fejlődést támogató és termés mennyiséget növelő készítmények növénykondicionáló, illetve biostimuláns termékekként kerültek be. Használatukkal a kedvezőtlen talaj fizikai kémia tulajdonságaiból eredő problémák leküzdésén túl növeljük a növények biotikus- és abiotikus stresszel szembeni ellenállóságát. Valamennyi tápanyag pótolható a levélzeten keresztül, de gyakorlati jelentősége a lombtrágyázásnak a mikro- és mezoelemeknél (vas, magnézium, cink, bór, és réz) van. Közismert tény, hogy lombtrágyázás hatására fokozódik a fotoszintézis, a légzés intenzitása, az enzimrendszer működése, javul a növények általános kondíciója. További pozitív hatásként jelentkezik a megnövekedett pollentermelés, a jobb terméskötődés, fokozottabb téltűrés és javulnak a beltartalmi mutatók.

A növénykondicionálók egyik táborát a humuszanyagokat tartalmazó termékek adják. A huminsav/fulosav hatóanyagú készítmények egyrészről hormonszerű aktivitással rendelkeznek, fokozzák a növényi növekedést és javítják a stressz tűrést, összességében stimulálják és támogatják a növényi életfolyamatokat, javítják a velük együtt kijuttatott tápanyagok hasznosulását.

A 2018-as évben a Huminisz Kft. termékeit vizsgáltuk üzemi körülmények között. Fenometriai méréseket végeztünk a vegetáció különböző időszakaiban a célkultúra érzékenyebb fenológiai stádiumaihoz igazítva, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a növények a tápláltsági állapotát jellemző mutatók időben változnak.

A mintavétel módja kísérlet-típustól függően változott, minden esetben a nemzetközileg elfogadott módszereknek megfelelően. Az értékelések/mintavételek a terület bejárásával kezdődtek, mely során meggyőződtünk arról, hogy megfelelő kondícióban voltak a növények, valamilyen hiányosságra vagy talaj tulajtulajdonságra visszavezethető hibát nem véltünk felfedezni, az ettől eltérő területeket automatikusan kizártuk az értékelésből. Szabadföldi feltételek között jellemzően üzemi technológiával kezelt és kezeletlen kontroll blokkok lettek beállítva. Ilyen körülmények mellett kezelésenként 50-100 növény/növényi részből álló mintákkal dolgoztunk.

Csemegekukorica

A tavalyi évben a feldolgozóipar részéről fokozott figyelem irányult a csemegekukoricára. A feldolgozott mennyiség elérte a közel félmillió tonnát. Magyarország az Egyesült Államok után a második helyen áll csemegekukorica-termelésben, és Európában meghatározó szerepet tölt be. A termesztés elsősorban a feldolgozó üzemek, és a külföldi vevők igényei szerint, úgynevezett termeltetési rendszerek keretében történik. A megfelelő áruminőség és mennyiség biztosítására, a mérleg szemléletű tápanyag-utánpótlási rendszer terjedt el. Csemegekukoricában is a megnövekedett lombtrágya használat tapasztalható, kijuttatásának optimális időpontjai a 6-8 leveles állapot és a címerhányás.

A gazda szemszögéből a legfontosabb értékmérők a csuhés/fosztott csőtömeg, csőátmérő, teljes csőhossz, illetve szemtömeg, igaz ezen tulajdonságok genetikailag behatároltak, viszont a termesztéstechnológia segítségével többé-kevésbé befolyásolni lehet. A piacosság szempontjából az abszolút csőhossz mellett ugyancsak fontos tulajdonság az ép, telt szemekkel berakódott csőhossz mértéke. A címerhányásban kijuttatásra került huminsav alapú növénykondicionáló kezelés hatására az említett tulajdonságoknál sikerült jelentősebb különbségeket detektálni (1. ábra).

1. ábra. Huminisz technológia hatása csemegekukorica mért tulajdonságaira (Esztár, 2018)

A méréseket követően a berakódott csőhossz mértékében jelentkezett a legnagyobb különbség. A kezeletlen növényekről származó csövek végén a rosszabb kötődés jeleit figyelhettük meg (2. ábra).

2. ábra. Fontos tulajdonság az ép, telt szemekkel berakódott csőhossz mértéke, az üres csővég, komoly terméskiesést jelent (Esztár, 2018)
2. ábra. Fontos tulajdonság az ép, telt szemekkel berakódott csőhossz mértéke, az üres csővég, komoly terméskiesést jelent (Esztár, 2018)

Zöldborsó

2018-as évben a várttól lényegesen elmaradt a zöldborsó termésmennyisége. Okok között szerepelt a márciusban jelentkező szokatlanul hideg időjárás, aminek következtében heteket csúsztak a gazdák a vetéssel. A májusban tapasztalt rendkívüli meleg és csapadékszegény időjárás sem kedvezett a növények felkészülésének. A csapadékhiány és légköri aszály következtében kevesebb hüvely fejlődik és hüvelyenként kevesebb magot tud kinevelni a növény.

Ilyen körülmények között került beállításra zöldborsóban a Huminisz technológia, és arra kerestük a választ, hogy a kezelések hatására növelni tudjuk a növények stressz tűrő képességét. Kettő menetben került kijuttatásra a lombtrágya. Először virágzás kezdetén, majd fővirágzásban. Betakarítás előtt mértük a fontosabb tulajdonságokat, az eredményeket a 3. ábrán tüntettük föl. Az eredmények önmagukért beszélnek, látványos különbség mutatkozott a növényenkénti hüvelyszámok tekintetében.

3. ábra. A zöldborsó hozamparamétereinek alakulása kontroll%-ában (Hajdúdorog, 2018)
3. ábra. A zöldborsó hozamparamétereinek alakulása kontroll%-ában (Hajdúdorog, 2018)

Ipari paradicsom

A paradicsom a világ legjelentősebb zöldségnövénye. Termesztése a mérsékelt övben meghatározó. Hazánkban az elmúlt évtizedben erős terület koncentráció zajlott le az ipari paradicsomtermelésben. Az utóbbi években a paradicsom tartalmú készítmények iránti kereslet dinamikusan növekedett, de sajnos az átlagfogyasztás még mindig nem éri el az EU-s fogyasztásnak a felét sem. Tavalyi évben az ipari paradicsom mennyisége 105 ezer tonna körül alakult. Termésben a nyári melegek mennyiségi és minőségi károkat okoztak.

A minták begyűjtése 2018. augusztus 28-án történt közvetlenül a betakarítást megelőzően. A paradicsom termésének tömegmérése, illetve oldható szárazanyag-tartalmának (Brix°) mérése friss állapotban, a szedést követően azonnal a helyszínen történt. A felvételezés alkalmával kezelésenként 50-50 db növényt vizsgáltunk meg. Vizsgáltuk az egyöntetűséget, ehhez külön mértük a már érett és még éretlen termések darabszámát és tömegét.

A magas technológiai szinten az elvárható 80t/ha termésátlagot kell elérni a nyereséges termesztéshez. A technológia alkalmazásával közel 10%-al növekedett a növényenkénti összes terméstömeg, valamint a bogyók átlagtömege. A feldolgozóipar szigorúan meghatározott értékeket ír elő a szín és szárazanyag tekintetében. A feldolgozásra szánt paradicsomnak egyformán kell érniük, és betakarításkor legalább a 75%-uknak érettnek kell lennie. Kezelések hatására látványos különbség volt az egyöntetűségben. A kezeletlen kontroll növényeken mért összes termés darabszám 26%-a még éretlen volt a mérés időpontjában, szemben a kezelt növényeken mért 20%-hoz képest (5. ábra).

5. ábra. A szín különösen fontos a feldolgozásra szánt paradicsomok esetében, a termésnek egységes, erősen piros színűnek kell lennie (Kamut, 2018)
5. ábra. A szín különösen fontos a feldolgozásra szánt paradicsomok esetében, a termésnek egységes, erősen piros színűnek kell lennie (Kamut, 2018)

A Huminisz technológia hatására igazolható mértékben javult a szárazanyag-tartalom, a kezeletlen kontrollhoz képest több mint 7%-al (4. ábra).

4. ábra. A paradicsom hozamparamétereinek alakulása kontroll%-ában (Kamut, 2018)
4. ábra. A paradicsom hozamparamétereinek alakulása kontroll%-ában (Kamut, 2018)

Szőlő

A tavalyi év a szőlőtermesztésben is mély nyomokat hagyott. A rendkívüli időjárás próbára tette a gazdákat. Március végén sok helyen még hó borította a szőlőtőkéket, pár hétre rá pedig beköszöntött a hosszantartó nyárias meleg idő. A csapadék a korábbi évek tapasztalatának megfelelően egyenlőtlen eloszlású volt, tovább nehezítve a gazdák helyzetét. A szüret időpontja is több héttel korábbra tevődött a megszokottól, ami minőségbeli problémákkal fenyegetett. Bodrogkeresztúron Sárga muskotályban állítottuk be kísérletünket. Felvételezésre közvetlenül szüret előtt, szedési érettségben került sor. A vételezett fürtök [g/fürt] és a bogyók tömegét [g/bogyó] 0,05 g pontosságú Kern GAB 15K2DNM digitális mérleggel határoztuk meg. Kezelések cukortartalmának összehasonlító értékelését (Brix%-ban megadva) 3 skálás Refraktométerrel végeztük (6. ábra).

6. ábra. Huminisz technológiával kezelt ’Sárga muskotály’ szőlő hozamparamétereinek alakulása kontroll%-ában (Bodrogkeresztúr, 2018)
6. ábra. Huminisz technológiával kezelt ’Sárga muskotály’ szőlő hozamparamétereinek alakulása kontroll%-ában (Bodrogkeresztúr, 2018)

A 2018-as év is bebizonyította, hogy az egyre gyakrabban jelentkező időjárási szélsőségek megviselik növényeinket. Ilyen körülmények között a több és jobb termés elérésének hatékony módja lehet a növénykondicionálás és lombtrágyázás. A lombtrágyázás csak akkor hozza a várt eredményt, ha jól választjuk ki a készítményt és azt megfelelő dózisban és időben juttatjuk ki. A stressz hatásoknak kitett növény a túlélésért küzd. Ekkor jöhetnek számításba a huminsav/fulvosav hatóanyagú Kondisol növénykondicionálók és a Solvitis  lombtrágyák, mint ahogy azt a 2018-as évben mért eredményeink is bizonyítják (www.huminisz.hu).

Oláh Richárd
Független értékelő szakember

(x)

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Feltörőben az azonnali üzletkötések Azonnali üzletkötések - Magro.hu Alig telt el egy hét azóta, hogy Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, a kelet felé való mezőgazdasági nyitásr...
Támogatás borászati gépek, technológiai berendezés... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 180/2013. (XI. 4.) MVH közleménye az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológia...
Itt a csemegekukorica szezonja A belföldi zöldségtermesztés egyik igen fontos alanya a csemegekukorica. Annál is inkább, mert Európa egyik legnagyobb termőterülete Magyarországon ta...
A csemegekukorica helyzete Magyarországon Európa legnagyobb kukorica termőterülete Magyarországon található. Évről évre egyre több csemegekukoricát termesztünk, idén például 3 ezer hektárral n...
Hogyan alakult a csemegekukoricát termesztők éve?... A mezőgazdaság nehéz terep: vagy a nagy szárazság miatt vannak bajban a gazdák, vagy a sok csapadék árt meg a növényeknek. Idén mindkét problémára vol...
Mik a feladatok április közepén a kertekben? Beköszöntött a jó idő, egyre többen vonulnak ki a szabadba és kezdik rendbe tenni kertjeiket. Van is munka bőséggel, amit ilyenkor el lehet és el is k...