Hibák és javítások: mit láttak a műholdak a Területi Monitoring Rendszer képein?

A Magyar Államkincstár 2023 júliusában kezdte el a Sentinel műholdfelvételek elemzésével végzett ellenőrzéseket, melyek során a gazdálkodók háromféle esetben kaptak értesítést a lehetséges meg nem felelésekről. Akkor, ha a termesztett növénykultúra eltér az igényléstől; akkor, ha a mezőgazdasági táblán inhomogén növényi felszínborítás jeleit találják; és akkor, ha nem támogatható terület jelenlétére derült fény. Jönnek a Területi Monitoring Rendszer képeiről szóló visszajelzések.

Az első ellenőrzési kör július közepén kezdődött, összesen 12.742 ügyfél 18.753 táblája esetén adtak a műholdfelvételek meg nem felelésre utaló jelzéseket – írta meg a Magyar Államkincstár. Ezekben az esetekben olyan táblákra vonatkozóan tett a Területi Monitoring Rendszer (TMR) megállapításokat, amelyeken korai betakarításúnak számító kultúrát találtak a műholdak. Repcét, őszi kalászosokat, tavaszi kalászosokat, vagy olyan területen csupasz földfelszínt, ahol az igényelt hasznosítás alapján nem annak kellene jelen lennie a területen.

A Magyar Államkincstár 2023 júliusában kezdte el a Sentinel műholdfelvételek elemzésével végzett ellenőrzéseket, jönnek a Területi Monitoring Rendszer képeiről szóló visszajelzések - Fotó: Magro.hu, CSZS, Diósjenő
A Magyar Államkincstár 2023 júliusában kezdte el a Sentinel műholdfelvételek elemzésével végzett ellenőrzéseket, jönnek a Területi Monitoring Rendszer képeiről szóló visszajelzések – Fotó: Magro.hu, CSZS, Diósjenő

Az érintett táblák ezután egyedileg vizsgálatra kerültek; ahol rendelkezésre állt korábban beküldött georeferált fénykép, amely alapján a termesztett növénykultúra egyértelműen beazonosítható volt, ott az eljárást a hivatal lezárta, a tábla az adott ellenőrzés keretében megfelelőnek minősült, így a gazdálkodót sem kellett kiértesíteni. Hasonlóan záródtak a már megvalósult helyszíni ellenőrzéssel érintett táblákra vonatkozó eljárások is.

Előfordultak olyan esetek is, amikor ugyan rendelkezésre állt korábban beküldött fénykép, azonban az nem olyan helyről készült, ahol a műholdak a problémát detektálták a táblán. Ebben az esetben irányalapú fényképfeladatok kerültek kiküldésre, ahol egy előre meghatározott térbeli ponton állva kellett a gazdálkodóknak lefotózniuk a táblát. Hasonlóan irányalapú fényképfeladatok kerültek kiküldésre azokban az esetekben is, amikor a tábla felszínborítása a műholdfelvételek alapján nem volt homogén, egybefüggő.

Összesen 12.184 gazdálkodót értesítettek potenciális meg nem felelésekről, akiket arról tájékoztatott a hivatal, hogy az egységes kérelem adatváltozás benyújtó felületen ellenőrizzék a Sentinel műholdfelvételeket az érintett táblák esetében. Amennyiben ezek alapján úgy látják, hogy valóban hibát vétettek az egységes kérelem benyújtása során, akkor javítsák kérelmüket; ha viszont úgy vélik, hogy a kérelem a valóságnak megfelelően került benyújtásra, akkor készítsék el a mobilGAZDA alkalmazáson keresztül kiadott fényképkészítési feladatokat, ezzel bizonyítva igazukat – kérte a MÁK.

Milyen eredmények születtek a TMR rendszerben?

A válaszok részleges visszaérkezése alapján Egységes Kérelem adattartalmának módosításai, illetve az eddig beérkezett több mint 5000 georeferált fénykép azt mutatja, hogy a gazdálkodók magas arányban javítják a kérelmeiket, vagy használják a mobilGAZDA alkalmazást arra, hogy a területükön lévő mezőgazdasági állapotról adatot szolgáltassanak.

Növénykultúra beazonosítás

Mintegy 16.000 tábla esetében vetődött fel kétség a területen fellelhető növénykultúrával kapcsolatban. Egyes esetekben ezt a kétséget a korábban már beküldött fényképek alapján, azonnal el lehetett oszlatni. Olyan esetek is előfordultak, hogy a gazdálkodók – vélhetően a korábban kiküldött egyeztetésre felszólító végzések hatására – megváltoztatták az érintett táblákra vonatkozó kérelemadatokat már azelőtt, hogy értesíthették volna őket.

A fennmaradó, több mint 12.000 táblán tapasztalt potenciális kérelmezési pontatlanságról a gazdálkodók hivatalos végzésben kaptak értesítést. A végzésre adott gazdálkodói reakciók feldolgozása során látszott, hogy a kérelmezők törekszenek a feltárt hibák javítására, illetve a tényállás tisztázására. Jól mutatja ezt például az a tény, hogy a végzések hatására beérkezett több, mint 3.000 georeferált fénykép alapján a hatóság a gazdálkodó állításának megfelelően tudta lezárni az ellenőrzési eljárást. Ahol a végzésre nem érkezik semmi reakció, ott a gazdálkodó a végzés ismételt kiküldésére, vagy helyszíni ellenőrzésre számíthat.

A tábla inhomogén felszínborításának azonosítása

Mintegy 2.500 tábla esetében került megállapításra a műholdfelvételek alapján, hogy a tábla felszínborítása nem egységes, többféle növénykultúra is megtalálható rajta. Az egyedi vizsgálat során a gazdálkodók több száz esetben készítettek georeferált fotót, és számos esetben módosították a kérelmüket. Ahol a gazdálkodó nem reagált a végzésre, ott a tényállás tisztázása helyszíni ellenőrzés keretében fog megtörténni.

Milyen képeket küldtek be?

A beküldött fényképek legnagyobb része a mobilGAZDA alkalmazásba beépített automatikus ellenőrzések miatt jó minőségű, értékelhető felvétel volt. Nagyon kevés volt az olyan fénykép, amit minősége miatt nem tudott a hivatal figyelembe venni, azonban sok esetben előfordult az, hogy a gazdálkodó nem onnan, és nem abba az irányba készítette el a fényképet, ami szükséges lett volna a feltárt potenciális meg nem felelés ellenbizonyításához. Ezekben az esetekben ismételt kiértesítésre, vagy helyszíni ellenőrzésre lesz szükség ahhoz, hogy a tényállás tisztázásra kerülhessen – írták.

Sok esetben előfordult az is, hogy a gazdálkodó beküldte a georeferált fényképet, ami egyértelműen a TMR megállapítását támasztotta alá, azonban az egységes kérelem nem került módosításra. Egy példában őszi búza főnövény, fehér mustár másodvetés került megadásra, a gazdálkodó pedig napraforgót fotózott a táblán, amit a fényképhez fűzött megjegyzés formájában írásban is megerősített, a kérelmet azonban nem módosította.

Éppen ezért a MÁK javasolta, hogy ha a terepi viszonyok a TMR állításait támasztják alá, akkor elsősorban a kérelmek pontosítása történjen meg ennek megfelelően. Fénykép csak abban az esetben készüljön, ha a TMR más hasznosítást detektál, mint ami a kérelemben és a valóságban is a termőföldön található. A kérelmek pontosítására – főszabály szerint – szeptember 29-ig van lehetőség.

A legtöbb felhasználói kérdés a gazdálkodó szervezetek részéről érkezett, sok esetben nem sikerült elsőre a fényképek benyújtása, mivel a cég nevében próbálták azokat elkészíteni. A mobilGAZDA alkalmazás azonban ugyanúgy működik, mint az egységes kérelem benyújtófelülete: a meghatalmazottnak kell belépnie, mivel ő tudja magát ügyfélkapun azonosítani, és ő tud a gazdálkodó szervezetnek georeferált fényképet benyújtani a Területi Monitoring Rendszer programjában történő megfeleléshez.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A mák története és rendszertani ismerete Manapság igen felkapott élelmiszer lett a mák Magyarországon, bár a világ más tájain és országaiban a miénktől nagyon eltérő lehet a szerepe. Ennek ap...
Mákkal kapcsolatos érdekességek Volt, ahol jóslásra használták a mákot, máshol termékenységi varázslatokhoz volt elengedhetetlen kellék. Cikksorozatunk mai részében néhány érdekesség...
Új korszakot hoz 2017 a támogatások kifizetésében... Az új esztendő sok újdonságot tartogat a mezőgazdaságban. Az egyik legnagyobb változás az MVH megszűnése, amivel a támogatások kifizetése is új kezekb...
Már csak bő 2 hét van a március 1-jei határidőig... A gazdálkodási napló használata nem önkéntes alapú. Vannak támogatások, melyeknél követelmény a gazdálkodási napló elkészítése és leadása. Idén a lead...
Bejelentés nélkül nincs támogatás a KKV-knak Fontos információ érkezett az őstermelőkhöz. Egy új rendelet szerint azoknak, akik a KKV törvény hatálya alá tartoznak, KKV minősítésüket be kell jele...
Már csak 2 napig igényelhetik az emelt összegű tám... 2017-től emelt összegű támogatás igényelhető a szőlészeknek a megelőző növényvédelmi kezelésekhez, így a szőlőkabóca elleni védekezéshez is. A határid...