Fontos, milyen a magágykészítés a tavaszi vetésű növények alá

A tavaszi vetésű növényeket a szántóföldi növénytermesztésben az ország különböző termőtájain, jelentős területen, összességében mintegy 1,8-1,9 millió hektáron termesztik. A tavaszi vetésű növények közül a kukorica és napraforgó termőterülete a legnagyobb, a többi növényé ennél nagyságrendileg kevesebb. A hazai ellátás biztosítása és az import kiváltása az élelmiszeripar és a takarmánybázis biztosítása szempontjából lényeges, a termelésükhöz fontos gazdasági érdek fűződik.

A tavaszi növények termesztése nagy termőterületen, az ország különböző termőtájain, ebből adódóan különböző ökológiai adottságok mellett történik. A változó tulajdonságú, állapotú talajok mellett az éghajlati és időjárási viszonyok is nagyon különbözőek lehetnek termőtalajonként és még évjáratonként is. Dr. Kelemen Zsolt műszaki szakértő írását szemléztük, ami a Mezőhír hasábjain jelent meg.

A magágykészítés a szántóföldi növénytermesztésben a vetést megelőző legfontosabb és egyben a legigényesebb munkaművelet - írta Dr. Kelemen Zsolt műszaki szakértő
A magágykészítés a szántóföldi növénytermesztésben a vetést megelőző legfontosabb és egyben a legigényesebb munkaművelet – írta Dr. Kelemen Zsolt műszaki szakértő

A termesztett tavaszi vetésű növények esetében az előzőekben említett időjárási anomáliák, a szélsőséges csapadékviszonyok hatásának csökkentésére különösen fontos a megfelelő, az ökológiai adottságokhoz igazodó talajművelési technológiák, műszaki eszközök alkalmazása. A tavaszi talajmunkák elvégzésére – a vetési hőmérsékleti igények mellett – elég rövid a rendelkezésre álló agrotechnikailag optimális időszak. Az eltérő ökológiai adottságok, termesztési körülmények és ezen túlmenően a termesztett növények biológiai, agrotechnikai, technológiai igényei a talajműveléssel és a magágykészítéssel kapcsolatban is különböző műszaki, gépesítési megoldások alkalmazását teszik szükségessé. 

A magágykészítés a szántóföldi növénytermesztésben a vetést megelőző legfontosabb és egyben a legigényesebb munkaművelet. A készített magágy vagy vetőágy minősége, az így előkészített talaj fizikai állapota biztosítja a vetőmagok keléséhez, csírázásához szükséges optimális feltételeket, vagyis az egyöntetű, egyenletes, robbanásszerű kelést, ami a potenciálisan elérhető maximális terméshozam elérését eredményezheti.

Ilyen legyen a jó magágy

Ennek a célnak megfelelően a jó magágy felszíne és mélysége egyenletes, a fizikai jellemzői alapján nem porosított, aprómorzsás, a pórus (szilárdfázis ∼55/45°) kellően ülepedett, nyirkos és gyommentes. A megfelelő fizikai paraméterekkel rendelkező vetőágyban egyenletes nedvességtartalom és vetési mélység biztosítja az említett egyenletes kelés feltételeit. Mindezek mellett a magágykészítés munkaműveletének fontosabb követelményei a következők: a lehető legkevesebb talajbolygatással, nedvességvesztéssel járjon és ne porosítson, javítsa a különböző kijuttatott tápanyagok– starter műtrágyák, gyomirtók – hasznosulását, segítse a csírázást és kelést. Fontos, hogy a magágykészítési hibák okozta problémák a vegetációs időszakban már nem javíthatók ki.

Az egyszerűtől az összetettig

A tavaszi növények alá a magágy elkészítésére – az eltérő ökológiai adottságok és különböző talajjellemzők miatt – a legegyszerűbb eszközöktől a nagy munkaszélességű, kombinált gépekig számos konstrukció áll rendelkezésre, illetve használható. Az említett követelményeknek megfelelő magágy könnyű talajokon számos egyszerű, különböző kiegészítőkkel felszerelt eszközzel, gépkapcsolattal is kialakítható. Ilyenek a fogasboronák, a rugós szárú kultivátorok, de például a nedves talajokon az ásóboronák vagy a forgókéses kultivátorok, nehezebb talajokon pedig a forgóboronák.

A felszínalakításra alkalmas fogasboronák – az alkalmazott különböző munkaszélességnek megfelelően – több tagból épülnek fel. A könnyű szerkezeti kivitelük miatt még a nagyobb munkaszélességű változatok is függesztett – szállítási helyzetben felhajtható – vázkerettel vagy ugyanilyen konstrukcióban vontatott kivitelben készülnek – írta a cikk szerzője.

A magágykészítésben azonban a már az előzőekben említett módon kell a felszín lezárásáról gondoskodni, a talaj adottságainak megfelelő hengerek használatával. Az egy menetes magágykészítésre szolgálnak a boronákkal egybeépített változatok. A nehezebben művelhető talajokon pedig a forgóboronákkal lehet megfelelő magágyat készíteni.

A függesztett forgóboronák tartógerendelye az üzemeltető traktor függesztőszerkezetéhez kapcsolódik, a munkavégző rotorok hajtásukat az üzemeltető traktor TLT-jéről kapják. A függőleges, késes rotorok a gerendelybe épített szöghajtóműbe vannak csapágyazva. A forgó rotorok mögött elhelyezett simító gondoskodik az egyenletes talajfelszínről, a tömörítést pedig ezt követően, a robusztus prizmás henger végzi. A forgóborona-tagok munkamélysége – a hengerhez képest –általában több fokozatban állítható.

Szántóföldi kultivátorok

A jól elmunkált könnyű talajokon a magágykészítés munkájának elvégzésére a különböző konstrukciójú rugós fogú vagy egyéb,például merev szárú munkaeszközökkel szerelt szántóföldi kultivátorok is jó munkaminőséggel használhatóak. A szántóföldi kultivátorok is változatos konstrukciós kialakításban, széles munkaszélességű skálán, függesztett és vontatott kivitelben készülnek.

Ezeknek a berendezéseknek a vázkialakítása hegesztett keretszerkezet, mely hosszirányú tartókból és kettő, három, négy – a munkaeszközöket tartó – gerendelyből áll. Az ék-, verő- vagy egyéb szárnyas művelőeszközök kapaszárai csavarkötéssel – a geometriai méreteinek megfelelő kereszt- és hosszirányú kiosztással – csatlakozhatnak az előzőekben említett gerendelyekhez. A sekély művelésben, magágykészítésben a rugós szárú munkaeszközökkel szerelt kultivátorok hatékony lazítást, gyomritkítást végeznek, és munkájuk után morzsalékos vetőágy keletkezik.

Egyes típusokon – forgatás nélküli talajművelésnél – a szármaradványok és gyomnövények által okozott eltömődések elkerülése céljából csipkés tárcsás aprítóelemeket használnak. Az alkalmazott tárcsák – nagy kerületi sebességüknél fogva – a szármaradványokat és a gyomokat is elmetszik, elvágják, és a művelőelemek ezután ezeket a talajba keverik. Természetesen ezek a szántóföldi kultivátorok is különböző lezáróhengerekkel szerelhetők fel. Ezeknek a szántóföldi kultivátoroknak a nagy munkaszélességű vontatott típusai hidraulikus munkahengerrel emelhetők ki szállítási helyzetbe, és süllyeszthetők – az ütköző gyűrűs mélységállításnak megfelelően – a beállított munkamélységbe.

A vetést a jó magágykészítés alapozza meg
A vetést a jó magágykészítés alapozza meg

Forgókapák és ásóboronák

A rotoros forgókapák – a különböző talajokon – forgatásos és forgatás nélküli talajművelési technológiákban egyaránt használhatók a magágykészítési munkák elvégzésére is. A hazai gyártású forgókapacsalád tagjai függesztett, 2,7–6,5 m, vontatott, 2,7–4,7 m könnyű, vontatott nehéz, 4,0–10,4 m és félbecsukható vontatott, 4,0–6,5 m munkaszélességű változatban, a munkaszélességtől függően pedig 8–14, 12–32, 12–20 és 8–20 rotorral készülnek. A munkamélység 4–12 cm között állítható. A gépcsalád tagjai hegesztett zártszelvényű keretszerkezetéhez kengyelcsavarokkal eltolhatóan, állíthatóan csatlakoznak a rotorokat tartó lengőkarok. Munkahelyzetben a haladási iránnyal párhuzamosan elhelyezett lengőkarokra a forgókapák szöget bezáróan vannak csapágyazással csatlakoztatva.

Száraz, rögös talajviszonyok mellett az ásóboronák is jól használhatók a magágykészítési munkák elvégzésére. Az ásóboronák nagy munkaszélességű gépek, ezeket szállítási és munkahelyzetben támkerekek támasztják alá. A zártszelvényű, hegesztett keretszerkezethez csapágyazással csatlakoznak a tengelyre felfűzött és fixen rögzített forgó ásóborona-eszközök, azaz boronatagok. A vázkeret két szélső szárnya a boronatagokkal szállítási helyzetben felcsukható, illetve munkahelyzetben lesüllyeszthető. A boronatagok előtt simítólemezek lehetnek, míg a tömörítésről hátul függesztett henger gondoskodik.

Rövidtárcsák

A tavaszi magágykészítésben a mezőgéppiacon ma már nagy választékban jelenlévő rövidtárcsák is hatékonyan használhatók. A rövidtárcsákat – a különböző igényeknek megfelelően – kisebb munkaszélességgel függesztett kivitelben, míg a nagyobb munkaszélességű változatokat vontatott gépként gyártják. A függesztett gépek hárompont-függesztő berendezéssel, a vontatott változatok pedig vonórúddal csatlakoznak az üzemeltető traktor hidraulikus emelő-, illetve vonóberendezéséhez. A vontatott konstrukciók fő teherviselő szerkezete a rendszerint zártszelvényből kialakított központi gerincváz.

A gép szimmetriatengelyében elhelyezkedő gerincvázon vannak kialakítva a – kétoldalt szállítási helyzetbe kiemelhető és munkahelyzetbe süllyeszthető – szárnyak hidraulikus munkahengereinek támaszkodó bakjai, valamint billenőcsapjainak fülei. A kétoldali szárny vázkeretéhez külön-külön, csuklósan csatlakoznak a különböző konstrukciójú hengertagok vázkeretei. Ez a konstrukciós építési mód biztosítja a hengertagoknak a szárny keretével együttes vagy szükség szerint attól eltérő, független kiemelését.

Kompaktorok

A tavaszi magágykészítési, talajművelési munkák végzésének agrotechnikailag optimális időszaka erősen korlátozott. Ez alatt a rövid idő alatt gyommentes, megfelelő nedvességtartalmú, egyenletesen bekevert tápanyaggal ellátott, kellő aprómorzsás magágyat kialakítani – a több munkamenet időigényét figyelembe véve – nem mindig van lehetőség. Ezért fejlesztették ki a több gépkombinációból összeépített magágykészítő gépeket, kombinátorokat, vagy kompaktorokat. Ezeknek további előnyük, hogy – az egyébként nagyobb munkamenetszám és az ebből adódó káros talajtömörödés miatti – vízháztartási problémák minimalizálhatók, csökkenthetők.

Egyéb felszerelések

A magágykészítő gépek többsége az úgynevezett precíziós szintezési rendszerrel rendelkezik. Ez a szintezési rendszer egyrészt a traktor hátsó függesztőberendezésének és a magágykészítő gép lezáróelemeinek összehangolásával valósítható meg, másrészt függetlenül a traktorkoordinációtól, minden esetben a mellső-hátsó tömörítőhengerekre, illetve a szintezőelemekre építve valósítja meg a precíziós munkamélységtartást.

A magágykészítők egyéb szerkezeti elemei közül kiemelendők még a traktornyomlazítók, amelyek merev vagy rugós szárú kapákból (kapacsoportokból) állnak, és merev (fix) rögzítésűek, rugóval vagy hidraulikusan állíthatók be.

A magágykészítő gépek/gépcsaládok mindegyike különböző munkaszélességű változatokkal, de szinte egységesen, úgynevezett precíziós szintezési rendszerrel rendelkeznek. Ma már olyan kultivátor/kombinátor kapák is bővítik a szerszámválasztékot, amelyek rugókarakterisztikája – a mélységváltozást jellemző függőleges irányú elmozdulások terén is – kiválónak minősíthető.

A tavaszi vetésű növények forgatás nélküli alapművelésénél a talaj vízháztartásának optimalizálása a téli csapadékkal és a meglévő vízkészlettel való takarékosság szempontjából – egyéb más, a növénytermesztésben tapasztalható előnyök mellett – a mulcsozásos, forgatás nélküli talajművelési technológia alkalmazása feltétlenül előnyös lehet. A tavaszi forgatás nélküli művelésben a talaj-előkészítés, magágykészítés legfontosabb munkaműveleteit és ennek megfelelően a munkaeszközeit is alternatívan, a technológiai igényeknek megfelelően lehet alkalmazni – írta a cikk szerzője.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Minden eddiginél hamarabb fejeződhetnek be a tavas... Korán érkezett a tavasz, így sok helyen már a tavaszi vetés végéhez közelednek a gazdák. Cikkünkben elolvashatják, hogy állnak a gazdák, mekkora terül...
3 ok, hogy miért most ásson! A gyümölcsösök talajának alapmunkája az őszi ásás. Lehetőleg a kert teljes területét ássuk fel, ne csak a fák környékét. Bálint gazda cikkéből megtudh...
Mi történik jelenleg a szántóföldeken? Örülhet a gazdák nagy része, március második felére jelentősen csökkent a belvízzel borított földterületek nagysága, így akadálytalanul folyhatnak a m...
Később kezdődik a vetés a belvíz miatt Zala megyében az időjárás miatt késésben vannak a tavaszi vetéssel. A víztelítettség miatt a gazdák nem tudnak a gépekkel rámenni a talajra.  Amennyi...
Emelkedtek a termelői árak, több pályázat is módos... Most már biztosra vehető, hogy egy héttel tovább lehet benyújtani az idei egységes kérelmeket az MVH felé. Az állattartó telepek korszerűsítésére irán...
Csőre töltve a vetőgépek, indul a kukorica vetése!... Zala megyében nem vacakolnak a gazdák. A tavaszi talajmunkákkal már sokan végeztek és a kalászosok vetése zajlik. Optimista becslések szerint, ha az i...