Elkészült az új vadgazdálkodási törvény koncepciója

Elkészült az új vadgazdálkodási törvény koncepciója, amelyet csütörtöktől széleskörű társadalmi vitára bocsátanak – mondta a Földművelésügyi Minisztérium (FM) állami földekért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón, a szakmai szervezetek és az agrár-köztestület képviselőinek jelenlétében.

Bitay Márton az új vadgazdálkodási törvény szükségességét azzal indokolta, hogy a régi jogszabály már elavult. Hozzátette, társadalmi igény volt egy új vadgazdálkodási törvény megalkotására, s ezt az igényt az Országos Magyar Vadászati Védegylet, az Országos Magyar Vadászkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közvetítette a földművelésügyi tárcának. A koncepció kiemelt alapelve, hogy a kor kihívásaira választ adva biztosítsa a vadgazdálkodás összhangját a természetvédelemmel, az erdő- és mezőgazdálkodással, a vad védelmének középpontba állításával. Emellett a készülő törvény kiemelten támaszkodik a magyar vadgazdálkodás szakmai és kulturális hagyományaira – mondta.

Az államtitkár hangsúlyozta: egy jó vadgazdálkodási törvény megalkotása a célkitűzés, egy olyan jogszabály megalkotása, amely a vidéken élő emberek számára előnyökkel jár, nemcsak a vadászoknak, hanem a földműveseknek, a gazdálkodóknak is. Emellett figyelembe kell venni a jogalkotási folyamatban a természet- és környezetvédelmi, illetve az erdészeti szakmai szempontokat is. Ezért a készülő törvény koncepciója széles alapokon nyugszik. Elmondta, ezt a megközelítést szolgálja a tájegységi vadgazdálkodás rendszerének kialakítása, amelynek alapján egységes szakmai elvek mentén lehet kezelni a hasonló adottságú vadgazdálkodási területeket.

Bitay Márton fontosnak nevezte a nagyvadállomány környezettel összhangban lévő létszámcsökkentését is. Kiemelte, lényeges az is, hogy javuljon a Magyarország számára nemzetközi hírnevet adó trófeagazdálkodás minősége. Emellett a készülő törvény az évtizedek óta hanyatló apróvadállomány számára is segítséget nyújt a gazdálkodási szemléletváltáson keresztül azért, hogy megálljon a csökkenése.

Az új vadgazdálkodási törvényről összefoglalóan az alábbi videóban hallhat:

Az államtitkár utalt rá: a koncepció alapvetése, hogy erősítse a földhasználók, a gazdák és a vadászatra jogosultak együttműködését, és feloldja a meglévő ellenérdekeltséget. Ezért a vadászati jog továbbra is a földtulajdonhoz kötődik, így a tulajdonosok továbbra is szabadon dönthetnek a vadászati jog hasznosításáról.

A koncepció kialakításakor szempont volt az is, hogy a tulajdonosok földjük minden négyzetmétere után minden évben előre megkaphassák a vadászati jog gyakorlásáért járó, a helyi adottságokhoz alkalmazkodó haszonbérleti díjat. A jogszabály-előkészítő folyamatban a résztvevők elkötelezett voltak abban, hogy a földtulajdonosi közösségek működését átláthatóbbá tegyék, s a közös képviselő kötelességei és jogai világosak és ellenőrizhetők legyenek.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a vadgazdálkodás szakmaiságának előtérbe helyezése érdekében a hivatásos vadászok alkalmazási feltételeinek és szakmai követelményeinek újragondolása is napirendre került. Ezért újból meg kívánják határozni a hivatásos vadászok szakmai feladatait a kialakítandó tájegységek és a vadászatra jogosultak szintjén. Így várhatóan lesz majd tájegységi fővadász is.

Vadles
Vadles

 

Bitay Márton jelezte: a hagyományos szabadterületi vadgazdálkodás védelme érdekében ennek szigorúan el kell válnia a zárt téri vadgazdálkodástól. Emellett a koncepció figyelembe vette azt is, hogy a vadászatra jogosultak terhei ne növekedjenek.

Az ismertetéskor beszélt arról is, hogy a vadkárok esetében a károsult és a vadászatra jogosult között egyértelmű felelősségi szabályokat kell teremteni. A köztük lévő hatékony együttműködés, a szakmai alapokon nyugvó, egységes kárfelmérési protokoll és a korrekt kárrendezés jogszabályi alapjait le kell fektetni, figyelemmel arra, hogy a vad a természet elválaszthatatlan része.

A minisztérium a törvényjavaslatot, széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést követően, ősszel tervezi benyújtani az Országgyűlésnek. Az új vadgazdálkodási törvény várhatóan 2016. január elsejével lép hatályba.

(MTI)

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Egész évben lehet vis maior bejelentést tenni az M... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis ma...
A Dunántúlon kell céget alapítani Idén korábban kell irtani a parlagfüvet; sok cég dől be az állattartás területén, de a Dunántúlon kevesebben mennek tönkre; előrelépés a GMO-ügyben; K...
VIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok A Kaposvári Egyetem idén már 8. alkalommal rendezi meg a Kaposvári Állattenyésztési Napokat szeptember 26-28. között. A rendezvény az elmúlt években o...
Csökkenteni kell a nagyvadállományt Az ország nagyvadállományát csökkenteni kell, mivel a nagyvad szám az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt, az általuk okozott vadkár pedig meghaladja ...
Vadkár megelőzése a mezőgazdaságban A mezőgazdaságban a vadkár folyamatosan jelentkezik. Tudjuk azt is, hogy tulajdonképpen egész évben jelen van. A búza betakarítása után a szarvas már ...
Hol van a vadászati etika? Nagy indulatokat váltott ki közösségi oldalakon a nagyvadállomány csökkentéséről szóló hír. Napokon át izzottak a kommentek, a vélemények pedig sokszo...