Csak 20 napig pályázható 1-3 millió forint „A kistelepülési üzletek működési támogatása” kiírásban

A Magyar Falu Program keretében pályázatot hirdet a kistelepülési élelmiszerüzletek működésének támogatására a magyar kormány. A program kiemelt célja a kistelepülések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Továbbá olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A kisbolt pályázat esetében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. január 12. és 2023. január 31. között van lehetőség.

A Gordius számolt be róla, hogy 2021-ben már megjelent az ehhez hasonló, nagysikerű Falusi kisbolt pályázat, ahol több mint 50 milliárdos keretösszeggel lehetett kisbolt létrehozására vagy üzemeltetésére pályázni az ország 1450 településén. A felhívásban azok a 2000 fő alatti kistelepülésen üzletet üzemeltető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy szövetkezetek részesültek akár 70 millió forintos támogatásban, amelynek fő tevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem. A pályázat kapcsán rengeteg kérdés vetődött fel, melyet egy blogsorozat keretében részletesen kifejtettek (1. rész; 2. rész; 3. rész). A témáról egy webkonferencia is készült, amelyet ezen a linken lehet visszanézni.

Csak 20 napig pályázható 1-3 millió forint „A kistelepülési üzletek működési támogatása” kiírásban, 2023. január 12. és január 31. között van erre lehetőség - Fotó: Magro.hu, CSZS, Gömörszőlős
Csak 20 napig pályázható 1-3 millió forint „A kistelepülési üzletek működési támogatása” kiírásban, 2023. január 12. és január 31. között van erre lehetőség – Fotó: Magro.hu, CSZS, Gömörszőlős

A pályázatok benyújtásának határideje

A KTÜ-KP-1-2023 kódszámú kisbolt pályázat esetében a támogatási kérelmek benyújtására összesen 20 nap áll rendelkezésre, egész pontosan 2023. január 12. és 2023. január 31. között van erre lehetőség.

Kik pályázhatnak?

Olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, vagy települési önkormányzat, amely

 • 2000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és
 • a támogatási igény benyújtását megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétel, de legalább bevételnek több, mint fele az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelemből* származott,

vagy

 • az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, amely a Gazdaságújraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján fejlesztési támogatásban részesült, a támogatással érintett üzletre vonatkozóan.

*Az alapvető élelmiszerek mellett, olyan termékek forgalmazása, amely biztosítja egy háztartás mindennapi működését, például tisztítószerek, háztartási papíráru, tisztálkodó szerek.

A támogatás jellege, mértéke

A Falusi kisbolt pályázat keretösszege 3 milliárd forint. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a támogatást a Magyar Falu Program keretein belül lehet igénybe venni. A támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított. A program keretein belül 1 millió – 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Elszámolható költségek a pályázatban

A támogatással érintett üzlet üzemeltetésével összefüggő működési költségek, például:

 • az üzletben foglalkoztatott munkabére, munkáltatói közterhek, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának időpontját megelőzően már fennállt
 • az üzlet helyét biztosító ingatlan bérleti díja
 • könyvelői díj, könyvvizsgálói díj (nyilatkozathoz)
 • könyvelés díja
 • ügyvédi díj (aláírás minta készítéséhez)
 • rezsiköltségek (áram, víz, fűtés költségei)
 • karbantartási költség
 • áruszállítás költségei
 • posta, telefon, Internet előfizetés, irodaszer, tisztítószer költségek

Kötelező vállalások

Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatással érintett kistelepülési üzletet a támogatás folyósításától számított 12 hónapon keresztül üzemelteti, és biztosítja a napi fogyasztási cikkekhez való hozzáférést.

Nem elszámolható költségek

A támogatható tevékenységhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik a korábban meghatározott tevékenységhez, különösképp a következők:

 • saját tulajdonban lévő ingatlan bérleti díja;
 • kamattartozás kiegyenlítése;
 • hitelkamat;
 • hiteltúllépés költsége;
 • egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek;
 • sikerdíj;
 • tanácsadás költségei;
 • projektmenedzsment költségei;
 • prémium, pénzbeli jutalom;
 • végkielégítés;
 • élőállat vásárlása;
 • szeszesital, dohánytermék költségei;
 • árukészlet költsége;
 • a társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységekkel összefüggő költségek;
 • szeszesital, dohánytermék költségei;
 • beruházási, felújítási költségek;
 • tárgyi eszköz beszerzése.

Kizáró tényezők

 • A pályázónak adó- vagy köztartozása van.
 • Nem támogatható olyan üzlet, amelynek napi fogyasztási cikkeket forgalmazó árusítóterében dohányárut értékesítenek, vagy szeszesital kimérést végeznek.
 • Nem támogatható olyan üzlet, amely napi fogyasztási cikkeket nem forgalmaz.
 • Nem támogatható olyan üzlet, amely a pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül nyitott meg, kivéve, ha a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján új üzlet nyitásához támogatásban részesült, vagy ha a Válságközlemény alapján kizáró ok áll fenn vele szemben.
Share Button

Kapcsolódó cikkek

A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyate... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal88/2013 (V.30.) számúKÖZLEMÉNYEA 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényl...
Június 17-től lehet LEADER támogatási kérelmeket b... Megjelent az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről sz...
Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Elindult a 2013 LEADER program, akár 50 millió Ft ... A LEADER 2013 pályázat a vidéki vállalkozásokat hivatott támogatni. Egyaránt érdekeltek lehetnek kezdő és már működő vállalkozások, akik nyereségeseb...
Gép támogatási pályázat hamarosan! Hamarosan induló pályázatra hívjuk fel a figyelmet. Környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések, traktorok beszerz...
Július 1-ig!!! Mezőgazdasági területek erdősítéséh... Nagyon közel már a határidő! Amennyiben szeretne EMVA-ból finanszírozott erdősítésre fordítandó támogatást igényelni, itt tájékozódhat ennek részletes...