A Közös Agrárpolitika új intézkedései: a fiatal mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása

A gazdák generációváltása és a magyar agrárium jövője miatt is kulcskérdés, miként alakul a “Fiatal mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása” pályázati kiírás. A Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedései közül a II. pilléres támogatások egyik legfontosabbika következik. A beavatkozás célja a fiatal mezőgazdasági termelők által vezetett üzemek versenyképességének hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása révén.

Az EMVA foglalkozott részletesen a kiemelten fontos KAP intézkedés bemutatásával. Terítéken a “Fiatal mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása”. Forrás: KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 996-1001 oldal.

A beavatkozás célja a fiatal mezőgazdasági termelők által vezetett üzemek versenyképességének hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása révén - Fotó: KITE Zrt. Extrém Talajtani Tábor 2022
A beavatkozás célja a fiatal mezőgazdasági termelők által vezetett üzemek versenyképességének hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása révén – Fotó: KITE Zrt. Extrém Talajtani Tábor 2022

Az intézkedés már előző programban is benne volt, viszont most nagyobb hangsúlyt kap.

Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 1 millió euró.

Az új intézkedés célja:

A beavatkozás célja a fiatal mezőgazdasági termelők által vezetett üzemek versenyképességének hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása révén. A beavatkozás a mezőgazdasági ágazat fejlesztésén, versenyképességének javításán keresztül hozzájárul szükségletek kielégítéséhez.

 A várható értékelési kritériumok

 • Üzleti terv minősége
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel
 • Vállalkozásméret
 • Minőségrendszerekben való részvétel
 • Térségi szempont
 • Társadalmi vállalkozások
 • A fejlesztés roma felzárkóztatási program keretében valósul meg
 • Digitalizációt előtérbe helyező fejlesztés
 • Integrációhoz kapcsolódó fejlesztés
 • Foglalkoztatás
 • A támogatást igénylő neme nő

Jogosultsági feltételek

Mezőgazdasági termelő:

 • aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a standard termelési érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik.
 • akinek/amelynek az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Konzorcium esetén a csoportban részt vevő minden mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Jogosultsági kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termelők:

 • Természetes személyek
 • Jogi személyiségű vállalkozások

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

 • a) Mezőgazdasági termelő tevékenységet szolgáló ültetvény kialakítása, épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése. (egynyári növényekből létrehozott ültetvények kialakítása nem támogatott)
 • b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.
 • c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.
 • d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.
 • e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.
 • f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás.

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

A támogatás formája, aránya és összegei

 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 • Költség alapú elszámolás, kivéve az ültetvénytelepítés, ahol egységköltség alapú elszámolás lesz.
 • Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 80%-a.
 • Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható.
 • Kamattámogatás esetén maximum 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 100%-áig, ha a beruházás a mezőgazdasági potenciál helyreállítására természeti katasztrófákat, kedvezőtlen éghajlati jelenségeket vagy katasztrófaeseményeket követően, illetve megfelelő megelőző intézkedésekre irányul.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...