A 2023 és 2027 közötti Közös Agrárpolitika minden magyar gazdálkodó számára biztosítja a fejlesztés lehetőségét, és megteremti a feltételeket a fenntartható termelési gyakorlatok kialakításához. Annak érdekében, hogy minden termelő eredményesen tudjon részt venni az elérhető támogatási programokban, elengedhetetlen a folyamatos és pontos tájékoztatás a megfeleléshez szükséges tudnivalókról. Ebben a cikkben az Agro-ökológiai Programmal (AÖP) kapcsolatban a 2023-as és 2024-es kérelmezési évre leggyakrabban felmerülő kérdések között tallóztunk.

Hogyan teljesíthető a "karbamid műtrágya környezetbarát használata" gyakorlat, lábon álló kultúra esetében?

2024. évtől a 17/2024. (IV.9.) AM rendelet 15. § (9). pontja értelmében kell teljesíteni a gyakorlatot lábon álló kultúra esetében. Fontos megjegyezni, hogy lábon álló kultúrának tekintünk mindent, ami el van vetve.

Ökológiai célú másodéves és AÖP talajtakaró növény termesztése esetében - ha ezeket az előírásokat választja, illetve alkalmazza a termelő - akkor a másodvetés 02.28-a előtt nem forgatható be?

Az AÖP talajtakaró növényt nem lehet beforgatni/bedolgozni 02.28. előtt. Ugyanitt emlékeztetünk, hogy az AÖP másik gyakorlatában (nevezetesen a 10%-os nem termelő terület kijelölésére irányuló gyakorlat keretében) elszámolt ökológiai célú másodvetés nem vehető figyelembe a talajtakarásos gyakorlatban.

Meg van-e határozva a programban, hogy a területek hány százalékán kell a talajtakarást biztosítani?

"Talajtakarás szántóterületeken” elnevezésű gyakorlatot a mezőgazdasági üzem teljes szántóterületén teljesítenie kell a termelőnek, őszi vetésű növénykultúra vagy annak hiányában takarónövény vetésével vagy tarló fennhagyásával.
-„12% alatti lejtésű területeken az ültetvények talajtakarása mulcsozással, egyéves sorköztakaró növények termesztésével” gyakorlat esetében az üzem teljes ültetvény területén, minden egyes sorban, a sorköztakarás legalább mulcsozással vagy egyéves sorköztakaró növény termesztésével valósul meg.
-„Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel” gyakorlat esetében a mezőgazdasági üzem teljes ültetvény területén, minden egyes sorban, a sorközök felületén egybefüggően kell, hogy megvalósuljon. A telepített gyep mellett a spontán begyepesedés is megfelelő.

almaültetvény
Fotó: Pixabay

Ültetvényeknél jár-e a 2 pont, ha az évelő növénytakarót nem vetéssel, hanem többszöri mulcsozással alakítom ki a sorközökben?

Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel” gyakorlatért jár 2 pont akkor is, ha nem telepített növény van, hanem megfelelően karbantartott spontán zöld növedék. Ebben az esetben tehát évelő növényeket vagy gyepet fogad el a rendelet. Amennyiben „mulcsozás” alatt itt azt érti a kérdező, hogy a zöld növényzet kaszálása vagy szárzúzása után helyben hagyja a növényi maradványokat, az rendben van. Ha viszont olyan mulcsot szeretne használni, amivel helyettesíteni kívánja a zöld növényzetet (pl. faforgács), az csak a „12% alatti lejtésű területeken az ültetvények talajtakarása mulcsozással, egyéves sorköztakaró növények termesztésével” gyakorlatnál alkalmazható, ez viszont 1 pontos vállalás.

Minimális talajborítottság feltétele esetén (gabonaterület) az aratás után a szalmát fel lehet-e bálázni vagy rajta kell hagyni a területen?

A korábbi programozási időszakokból ismert „kölcsönös megfeleltetés”, valamint a 2014-2022 időszakban működtetett „zöldítési támogatás” követelményeinek egyesített előírásrendszere, a feltételesség szabályrendszerében szereplő „Minimális talajborításra vonatkozó előírások - HMKÁ 6.” előírásnak megfelelően amennyiben a tarló fennmarad, azzal a minimális talajborítás biztosított, így a szalmát fel lehet bálázni.

Miért tilos az istállótrágya használata mulcsozáshoz?

Istállótrágyát nem lehet mulcsozás helyett használni, az nem mulcsozó anyag. A mulcsozás lényege az, hogy a talajfelszínt takarja, ezáltal védje a besugárzástól és az egyéb nemkívánatos fizikai behatásoktól (pl. vízerózió, defláció, párolgás). Ezzel szemben az istállótrágya kijuttatása az egyik legjobb tápanyag-utánpótlási mód. A trágya viszont kizárólag úgy képes hasznosulni, ha azt a talajba dolgozzák. Sőt, ha a talajfelszínen hagyjuk, akkor nem csak értékes beltartalmi tulajdonságait veszíti el, hanem egyenesen káros hatást fejt ki azáltal, hogy nagy mennyiségű ammóniát bocsát a légkörbe.

Ha nincs 30 hektárnál nagyobb parcellaméret a gazdaságban, kapható-e pont e korlátozás választásáért?

A „Táblaméret korlátozása” gyakorlat választása esetén feltétel, hogy a mezőgazdasági üzemen belül a szántóterületek együttes nagysága meghaladja az 50 hektárt. Amennyiben ez a feltétel teljesül, abban az esetben a gyakorlat választható, és teljesíthető akár a már meglévő 30 hektárnál kisebb táblákkal is.

Az egybeművelés miatti elválasztó sáv beleszámít a tábla területébe az AÖP-nél a helyszíni ellenőrzésnél is?

Igen.

Ügyfél két táblája vonatkozásában a tábla mérete meghaladja a 30 hektárt. Tudja, hogy minimum 2 méter széles elválasztást kell csinálnia, hogy ne haladja meg a 30 hektárt. Ezt külön táblaként kell berajzolni? Vagy ez a terület a tábla része? És, ha a szomszéd ugyanazt a növényt veti, akkor hogy jelölöm a térképen a 2 méter széles elválasztást?

A két táblát külön-külön kell bejelenteni, de az őket elválasztó sáv nem önálló tábla, hanem valamelyik tábla része. Illetve olyan eset is előfordulhat, hogy mindkét tábla tartalmaz elválasztó sávot.

A szerves trágya használata nem szerepel a választható gyakorlatok között. Miért?

Az istállótrágya használat az AKG-ban szerepel. A két program közötti egyértelmű lehatárolás jegyében ezért nem szerepel e lehetőség az AÖP-ben. Az AÖP-ben a mikrobiológiai készítmények és a talajkondicionálók szerepelnek.

Szükséghelyzeti engedély alapján kijuttatott növényvédő szer vagy készítmény elfogadható-e olyan AÖP-gyakorlatban, ahol valamilyen készítmény felhasználására irányuló feltétele van a teljesítésnek?

Igen. Hiszen mi úgy tekintjük az szükséghelyzeti engedélyeket, mint a rendes forgalomba hozatali engedélyeket: feltétel nélkül igazodunk az engedélyező hatóság döntéséhez. Az ugyanakkor a termelő felelőssége, hogy minden tekintetben betartsa a szükséghelyzeti engedélyben foglaltakat. Emlékeztetünk továbbá, hogy kizárólag olyan készítmények felhasználása fogadható el ilyen esetekben is, amelyek eleve rajta vannak az adott AÖP gyakorlathoz tartozó készítménylistán a Nemzeti Irányító Hatósági közleményben.

Az AÖP-ből ki van-e tiltva a glifozát hatóanyag?

A forgatás nélküli művelésre irányuló gyakorlatból igen, ki van tiltva.

A facsíkot lehet-e gyomirtani?

Igen, lehet. Az ültetvényekben felhasználható növényvédőszerek az AÖP keretében kizárólag a méhbarát növényvédelemre irányuló gyakorlatban vannak korlátozva. Az ültetvényeken a méhbarát gyakorlat keretében használható szerek listáját minden év február 1-ig teszi közzé a Nemzeti Irányító Hatóság a NÉBIH javaslata alapján, melynek tartalmát év közben változtatni nem lehet. 

Változik-e és hogyan az engedélyezett/használható szerek listája?

Az AÖP keretében használható szerek listáját minden év február 1-jéig teszi közzé a Nemzeti Irányító Hatóság, melynek tartalmát év közben változtatni nem lehet. 

Miért szerepel a negatív listán a csávázó szer, amikor az nem jelölés köteles termék, ráadásul a méhekre nem tud hatást gyakorolni?

Fontos tisztázni, hogy a csávázott vetőmag alkalmazása növényvédőszer használatnak minősül. Amennyiben a vetőmag olyan rovarölő szerrel csávázott, amelynek hatóanyaga szerepel "a méhekre kifejezetten, vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédő szerek" listán, abban az esetben nem fogadható el a "Méhekre veszélyes szerek használati tilalma" gyakorlat teljesítése AÖP-ben. Amennyiben a csávázott vetőmag csávázószerének hatóanyaga nem szerepel a hivatkozott listán, valamint tárgyévben nem kerül kijuttatásra semmi egyéb, a listán szereplő hatóanyagot tartalmazó készítmény, akkor a gyakorlat teljesíthető. 

A megvásárolt szerek esetében hogy kell bizonyítani, hogy azokat megvásároltuk, illetve felhasználtuk?

A mezőgazdasági termelőnek
a) saját beszerzés esetén saját névre szóló érvényes, mennyiségre vonatkozó adatot tartalmazó számlával vagy
b) termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által történő beszerzés esetén
ba) a termeltetővel, őstermelők családi gazdaságával, termelői integrációs szervezettel, termelői csoporttal vagy termelői szervezettel kötött szerződéssel,
bb) a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által a mezőgazdasági termelő részére átadott karbamid műtrágya mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által kiállított dokumentummal, és
bc) a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet nevére szóló érvényes, mennyiségre vonatkozó adatot tartalmazó számla másolatával (amelyen a feltüntetett vételár kitakarható) és
c) a felhasznált mennyiséget és a felhasználhatósági időt igazoló kísérő dokumentumok másolatával vagy göngyöleggel kell igazolnia, és az igazoló dokumentumokat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támtv.)  36. §-a szerint kell megőriznie, amelyeket a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

A szőlőültetvényünkben minden második sorköz természetes növénytakaróval borított (nem magkeverék). Ez így kompatibilis az AÖP-pel?

AÖP-ben az „Ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel” gyakorlat választása esetén a sorközök takarására nincs meghatározva kifejezett magkeverék, illetve az is elegendő, ha természetes növénytakaróval van borítva (természetesen veszélyes gyomtól, illetve inváziós növénytől mentesítve). Azonban nem elegendő csupán minden második sorköz takarása. A gyakorlat keretében minden egyes sorköz takarásáról gondoskodnia kell a termelőnek.

Hagyományos és vegyes gyümölcsösben, ahol nem sorban, hanem összevissza helyezkednek el a gyümölcsfák, vállalható-e az ültetvény talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel gyakorlat az AÖP-ben?

A példában rendelkezésre bocsátott adatok alapján igen.

Rovarölő szerrel is csávázott vetőmag talajba juttatását be kell-e jelenteni 24 órán belül az elektronikus permetezési naplóban?

Igen. Megjegyezzük azonban, hogy ez nem kizárólag az AÖP miatt fontos, hanem a támogatási rendszertől függetlenül fennálló kötelezettség. A csávázott vetőmag elvetése ugyanis növényvédőszer-kijuttatásnak minősül.

A növénykondicionáló szereknél szerepel, hogy felhasználható: xy liter/hektár mennyiségben, 3-4 alkalommal kijuttatva. Ez kötelezi-e az ügyfelet a 3-4 alkalommal való kijuttatásra vagy eldöntheti, hogy csak kevesebbszer használja fel?

Úgy kell kijuttatni, ahogy az engedélyokiratban szerepel. Ha 3-4 alkalmas kijuttatás szerepel benne, akkor ez azért van, mert így bizonyult hatásosnak. (Az engedélyokirat az egyetlen hivatalos dokumentum, amihez igazodni lehet. Ne kezeljük tehát egy szinten egy weboldal ajánlásaival!) Aki nem kívánja úgy használni a készítményt, ahogy azt az engedélyokirat optimálisnak tartja, ne ezzel próbáljon az AÖP-ben gyakorlatot teljesíteni.

Forrás: Agrárminisztérium

Megosztás

Kapcsolódó cikkek

További híreink

Bőséges vérkonzerv kínálat, 53 csípős faj és sok tudás van a nemzeti szúnyoglaborban

2024.07.25.

A PTE Természettudományi Kar adjunktusa, a Szentágothai János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának a tagja, a Virológiai Nemzeti Laboratórium Betegségvektor és Betegségökológia Kutatócsoport vezetője, Dr. Kurucz Kornélia beszélt a szúnyogokról.

Partner

Kertészeti növényvédő gépek, szárzúzók és traktoros villásemelők a Nobilitől

2024.07.25.

A Nobili név említésekor ma már mindenkinek a tradicionálisan jó minőségű, megbízható gépeik jutnak az eszébe. A gyár története 1945-ig nyúlik vissza, amikor a gépesítés még gyerekcipőben járt. Ekkor kezdődött a gépgyártás az olaszországi Molinellában - Efrem Nobili elképzelései szerint. A gyár ma is családi tulajdonban van, önállóan fejleszt és gyárt, a világ szinte minden országában jelen van. A Nobili szárzúzókat, vontatott és függesztett permetezőket és különböző szállító-anyagmozgató eszközöket készít. Hazánkban több mint 60 éve érhetők el a termékei.

Itt vannak az idei hivatalos terméseredmények - vége az aratásnak

2024.07.25.

Július 24-ig a nyári aratás gyakorlatilag véget ért, néhány kisebb terület kivételével, és idén nem voltak jelentős akadályok, amelyek befolyásolták volna a munkálatokat. A raktárkapacitás elegendő, és az idei termés nagy része már a tárolókban van.

Megjelent a Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztések támogatása kiírás

2024.07.25.

Megjelent a Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztések támogatása kiírás

Visszatér a kánikula, meg is mutatjuk, mikor

2024.07.25.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő várható. Nagyjából Eger-Békéscsaba tengelyű összeáramlási zóna környezetében alakulhatnak ki záporok, zivatarok, másutt csapadéknak kicsi az esélye. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz élénk, helyenként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Örömmel fogadja az orosz búzát Kína és Törökország is

2024.07.25.

Májusban Kína több mint 141 ezer tonna gabonát és lisztet importált Oroszországból (33 millió dollár értékben), ami 2,9-szerese az előző év azonos hónapjának.

Partnerhírek
Partner

Kukoricakrízis: súlyos aszály és kánikula fenyegeti a termést - beszámoló a földekről

2024.07.23.

Az egyesület a múlt héten összesen 10 gazdát látogatott meg, amely találkozók során azt tapasztalták, hogy a kukorica rendkívül változatos képet mutat az országban, a talajadottságoknak és a területen tapasztalt időjárási viszonyoknak megfelelően. Ezzel együtt a többhetes kánikula sehol sem tett jót a kultúrának, amelynek hatását az idei termésre vetítve Csepregi Attilával, a Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport ügyvezetője boncolgatta.

Partner

Új iroda és rugalmas munkakörnyezet: így teszi vonzóvá magát a TIMAC AGRO a munkavállalók számára

2024.07.18.

Varjú Szabolccsal, a TIMAC AGRO Hungária Kft. HR vezetőjével annak apropóján beszélgettünk, hogy a cég központja a közelmúltban új, minden igényt kielégítő, nyugat-európai színvonalú irodaépületbe költözött, amely immár teljességgel megfelel a TIMAC AGRO brandjének. Mindemellett, mint azt beszélgetőtársamtól megtudom, a cég a tárgyi feltételek maximális biztosítása mellett számos, más területen is tesz azért, hogy vonzó, majd később megtartó munkahely legyen a munkavállalók számára.

Hirdessen a Magro.hu oldalon!

Válasszon prémium megjelenési megoldásaink közül!

Médiaajánlat

Magro.hu Piactér

Több mint 3.300 hirdetés 91 kategóriában!

Megnézem a hirdetéseket
Hirdetésfeladás