A fenntarthatóság témája az elmúlt években az élelmiszerpiac állandó forró témájává vált. Egyre inkább követelmény, hogy az élelmiszergyártók fenntartható módon állítsák elő termékeiket, és minimalizálják a negatív környezeti hatásokat. Ez a követelmény magán az élelmiszeren kívül a felhasznált élelmiszerek csomagolására is vonatkozik.

Azon lehetőségekkel kapcsolatban, amelyeket a különösen környezetbarát élelmiszer-csomagolások használata kínálhat az élelmiszeripari cégeknek, gyakran szóba kerül többek között, hogy a vállalatok a fenntartható megközelítéssel képesek lehetnek jobban bevonzani és megtartani egyes vásárlói csoportokat a piacon. Ezen túl még nagyobb költésre is ösztönözhetik őket, mint a kevésbé környezetbarát csomagolás alkalmazása esetén.

A csomagolás változásai gyakran befolyásolják a fogyasztók termékelfogadását és vásárlási hajlandóságát is, különösen, ha ez a termékárak, a szállíthatóság, a tárolhatóság és az élelmiszerek kezelésének egyidejű változásához vezet. (Forrás: dlg.org)

Sok élelmiszergyártó számára azonban komoly kihívást jelent a környezetbarát csomagolások használatának növelése is.

Kihívások

A megfelelő és megfizethető környezetbarát megoldások keresése gyakran nehéz, és nagy szakértelmet igényel.

Sok élelmiszeripari vállalatnál a váltás a csomagolásban jelentős rendszermódosításokat von maga után, ami viszont megnövelheti a költségeket, és hatással van a gazdaságosságra.

A csomagolás változásai gyakran befolyásolják a fogyasztók termékelfogadását és vásárlási hajlandóságát is, különösen, ha ez a termékárak, a szállíthatóság, a tárolhatóság és az élelmiszerek kezelésének változásával jár együtt.

Emellett gyakran nem világos, hogy a fogyasztó szempontjából milyen jelentősége van a környezetbarátabb csomagolási formatervezésnek a fogyasztói magatartásban és az élelmiszerek kezelésében, és hogyan tájékozódnak a fogyasztók az élelmiszer-csomagolás környezeti tulajdonságairól, és hogyan reagálnak a környezetvédelemmel kapcsolatos állításokra.

Piaci lehetőségek és kockázatok 

Erre az információra azonban szükség van ahhoz, hogy jobban felmérhessük a felhasznált csomagolások környezetbarátabbá tételével járó piaci lehetőségeket és kockázatokat, és olyan megoldásokat dolgozhassunk ki a piac számára, amelyek megfelelnek a fogyasztók által elfogadottnak.

Ilyen körülmények között sok élelmiszeripari vállalat szembesül jelenleg azzal a kérdéssel, hogy hogyan szervezze meg tevékenységét az általa használt csomagolás környezetbarátabbá tétele érdekében. Különösen a következő három kérdés áll a figyelem középpontjában:

 1. Milyen jelentősége van jelenleg a fogyasztói szempontból a környezetbarát élelmiszer-csomagolásnak?
 2. Hogyan tájékozódhatnak a fogyasztók az élelmiszer-csomagolóanyagok környezeti tulajdonságairól, hogyan ítélik meg környezetvédelmi szempontból az egyes csomagolóanyagokat, és hogyan befolyásolják az állítások és a pecsétek az élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói magatartást?
 3. Milyen szerepe van jelenleg az élelmiszeripari cégeknél a használt csomagolás környezetbarátabbá tételének, és hogyan közelítik meg ezt a szervezésben?

„Fenntartható csomagolás 2024”

Ennek az információs igénynek a kielégítésére készült a „Fenntartható csomagolás 2024” című tanulmány. 

A fogyasztói és vállalati felmérést azzal a céllal végezték, hogy betekintést nyerjenek az élelmiszerek környezetbarát csomagolási koncepcióinak jelentőségének és megvalósításának jelenlegi állapotába. A főbb eredményeket három kiadványban foglalták össze.

1. rész: Fogyasztók

 • A környezetbarát élelmiszer-csomagolás jelentősége a fogyasztó szemszögéből
 • Mennyire fontos a környezetbarátság kérdése a fogyasztók számára használt csomagolásban?
 • Mi a vásárlási magatartás a környezetbarát csomagolással kapcsolatban?
 • Hogyan értékelik a fogyasztók az egyes csomagolási típusok és anyagok környezetbarát jellegét?
 • Hogyan látják a fogyasztók saját hozzájárulásukat a csomagolási ágazat környezetbarátságának növeléséhez?
 • Mennyire elfogadottak az újrafelhasználható csomagolások és a csomagolásmentes vásárlási megoldások?

2. rész: Címkézés

 • A környezetvédelmi szempontokra vonatkozó információs viselkedés a csomagoláson és az állítások használatában
 • Milyen a fogyasztók információs magatartása a csomagolás környezetvédelmi tulajdonságaival kapcsolatban?
 • Hogyan befolyásolják a csomagolás környezetbarátságára vonatkozó állítások a termékfelfogást és a termékvásárlási hajlandóságot?
 • Mennyire ismertek a fogyasztók körében a környezetbarát csomagolásra és ártalmatlanításra vonatkozó címkék/pecsétek?

3. rész: Stratégiák

 • Környezetbarát élelmiszer-csomagolás az élelmiszeripari vállalatoknál
 • Mennyire fontos a felhasznált csomagolás környezetbarátabbá tétele?
 • Milyen célokat és intézkedéseket követnek a felhasznált csomagolások környezetbarátabbá tétele érdekében?
 • Hogyan menedzseli szervezetileg a csomagolóanyag-felhasználás környezetbarátabbá tételét a vállalat?
 • Milyen szűk keresztmetszetek vannak a használt csomagolás környezetbarátságának további javításában?

Következtetés

A tanulmány azt a kérdést vizsgálta, hogy a környezetbarát élelmiszer-csomagolás mennyire fontos fogyasztói szempontból, és milyen szerepet játszik a környezetbarát csomagolás témája a mindennapi fogyasztói magatartásban és az élelmiszerek kezelésében. A vizsgálat eredményeit a következő hét fő megállapításban lehet összefoglalni:

A csomagolás környezetbarátsága lényeges jellemző az élelmiszerek értékelésénél, de ez is csak egy a sok közül.

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az élelmiszeripari termékek csomagolásának környezetbarát jellege sok fogyasztó számára aktuális téma. Például öt megkérdezettből négy (79%) egyetért azzal az állítással, hogy az élelmiszerek csomagolásának környezetbarát jellegén sürgősen javítani kell.

A csomagolás környezetbarát jellege azonban gyakran csak egy jellemző a sok közül, amikor egy élelmiszer mellett vagy ellen döntünk. Az egyéb termékjellemzők ugyanolyan fontosak, vagy esetenként még lényegesen nagyobb szerepet játszanak mind a termék kiválasztásában, mind magának a csomagolásnak az értékelésében. 

Amit tudatosan figyelnek

Például a megkérdezettek 40%-a nyilatkozott úgy: tudatosan törekszik arra, hogy a maguknak vásárolt élelmiszereket környezetbarát módon csomagolják. Lényegesen magasabb azoknak az aránya, akik tudatosan figyelnek az ízekre (83%), a minőségre (61%) és az árra (58%).

A csomagolás környezetvédelmi szempontjai gyakran csak korlátozott szerepet játszanak a termékválasztásban.

Sok fogyasztó számára a csomagolás környezeti tulajdonságai szerepet játszanak a vásárlási döntéseikben. A környezetvédelmi jellemzők jelentősége azonban a megvásárolni kívánt termék kiválasztásakor korlátozott. A megkérdezettek mindössze 37%-a nyilatkozott úgy, hogy tudatosan figyel a csomagolás környezetbarátságára, mielőtt kipróbálna egy új élelmiszert az élelmiszerboltban. És csak a megkérdezettek 6%-a nyilatkozott úgy, hogy nagyon gyakran hoz tudatos döntést: nem vásárol egyébként vonzó élelmiszert, mert a csomagolásuk nem elég környezetbarát.

A környezetbarát csomagolásért csak korlátozottan hajlandók többet fizetni

Arra a kérdésre, hogy a megkérdezettek mennyivel lennének hajlandók többet fizetni a környezetbarátabb csomagolások használatáért, mindössze 15 százalék válaszolta azt, hogy 10 százaléknál többet hajlandó fizetni a környezetbarátabb csomagolások használatáért. Minden harmadik megkérdezett (33%) egyáltalán nem hajlandó további díjat fizetni. 

Ezek az eredmények egybevágnak egy próbateszt eredményeivel is, amely azt vizsgálta, hogy a csomagolás pozitív környezeti jellemzőire való hivatkozások növelik-e az élelmiszerek vásárlási és fizetési hajlandóságát. A vásárlási és fizetési hajlandóságra gyakorolt ​​hatás csekély.

Erősen korlátozott annak felismerése, hogy az élelmiszereket mikor csomagolják környezetbarát módon, és mikor nem.

A felmérés eredményei arra utalnak, hogy a legtöbb fogyasztó szakértelme és képessége a kedvező és a kedvezőtlen környezeti tulajdonságokkal rendelkező csomagolások megkülönböztetésére egyértelműen korlátozott. A megkérdezettek mindössze 38%-a ért egyet azzal az állítással, hogy tudja, melyik élelmiszer-csomagolás környezetbarátabb és melyik nem. Az állítással teljes mértékben egyetértők aránya mindössze 10%.

A környezeti jellemzők ismeretének hiánya, például az a tény, hogy az emberek gyakran nem tudják pontosan, mikor van egy termék környezetbarát módon becsomagolva, vagy nem, vagy melyik hulladékgyűjtő-csomagolást kell helyesen kidobni, szintén jelentős akadályt jelent saját vásárlási és ártalmatlanítási magatartásukban a felhasznált csomagolás környezetbarátságának növelése.

Az anyagok jellemzik a csomagolás környezetbarát jellegének értékelését; a műanyag csomagolást különösen környezetbarátnak tekintik.

Sok fogyasztó számára azt, hogy egy élelmiszer csomagolása környezetbarát-e vagy sem, erősen befolyásolja a felhasznált csomagolóanyag és a kapcsolódó asszociációk.

A műanyag csomagolást a környezetre különösen károsnak minősítik. A megkérdezettek mindössze 7%-a tartja környezetbarátabbnak a műanyag csomagolást. Egyrészt ez a csomagolás erősen összefügg a „rosszul újrahasznosítható” és a „sok hulladék” jellemzőkkel. Ezen túlmenően ez a csomagolás más (negatív) jellemzőkkel is összefüggésbe hozható, mint például a „szennyezett óceánok és az állatok szenvedése” és a „mikroműanyagok”, illetve bizonyos esetekben az „egészségtelen” jellemzőkkel is.

Az üvegből vagy papírból készült csomagolás lényegesen környezetbarátabb

A fogyasztók saját magatartásukban látják a fejlődés lehetőségét, de csak másodlagos felelősnek tekintik magukat az élelmiszerekhez használt csomagolás környezetbarátabbá tételéért.

Sok fogyasztó személyesen úgy gondolja, hogy nagy lehetőség rejlik az általa használt csomagolás környezetbarátságának javítására. Például a megkérdezettek 67%-a nagyon nagynak vagy inkább nagyszerűnek tartja az általa vásárolt élelmiszerek választéka javításának lehetőségét. A vásárolt termékek csomagolásának megsemmisítését tekintve 60%-uk nagyon nagynak vagy inkább nagynak tartja a fejlesztési lehetőséget.

Ettől függetlenül sok fogyasztó úgy gondolja, hogy más csoportok, például a csomagolóanyagok és az élelmiszergyártók sokkal felelősségteljesebbek, és jobban hozzá tudnak járulni az élelmiszerekhez használt csomagolások környezetbarátabbá tételéhez, mint ők maguk.

Az újrafelhasználható csomagolás megfelel a fogyasztói elfogadásnak

Összességében egyértelmű, hogy a fogyasztók alapvető hajlandóságot és nyitottságot mutatnak az újrafelhasználható megoldások használatára. Ennek valószínűleg az az oka, hogy sok fogyasztó úgy gondolja: különösen az újrafelhasználható csomagolások kulcsszerepet játszanak a csomagolás környezetbarátságának javításában.

Kitekintés

Összességében a vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy az élelmiszeripari termékek csomagolásának környezetbarátabbá tétele sok fogyasztó számára aktuális kérdés. Jelenleg azonban valószínűleg csak korlátozott szerepet játszik a vásárlási magatartásban és a termék mellett vagy ellen való választásban.

Sok fogyasztó csak korlátozott szakértelemmel rendelkezik a kedvezőbb környezetvédelmi tulajdonságokkal rendelkező csomagolások felismerésében. A csomagolás környezetbarát jellegének megítélését erősen befolyásolja a felhasznált csomagolóanyag és a kapcsolódó környezeti tulajdonságok. Ez azt is mutatja, hogy sok fogyasztó úgy látja, hogy más csoportok felelősségteljesebbek, és hozzá tudnak járulni az élelmiszerekhez használt csomagolások környezetbarátabbá tételéhez, mint ők.

A fogyasztói érdekek és a különösen környezetbarát élelmiszer-csomagolások használatából eredő piaci lehetőségek, másrészről a gazdasági megvalósíthatóság közötti konfliktus terén az élelmiszeripari vállalatok számára ezért valószínűleg a környezetbarátabb csomagolás kialakítása jelenti a fő kihívást. Olyan csomagolási koncepciók, amelyek a fogyasztók fizetési hajlandóságára és saját vásárlási és ártalmatlanítási magatartásuk megváltoztatására irányuló hajlandóságukra irányulnak.

Egy másik kulcsfontosságú kihívás valószínűleg a felhasznált csomagolás környezeti tulajdonságainak és előnyeinek célzott kommunikálása és azok „kézzelfoghatóvá tétele” a fogyasztók számára, mivel sok fogyasztó nem tudja felismerni az ökológiailag előnyös csomagolást anélkül, hogy a csomagoláson vagy más információhordozón konkrét információ található. Ehhez végső soron megfelelő kommunikációs koncepciók kidolgozására van szükség.

Annak érdekében, hogy az ilyen kommunikációs koncepciók kialakításához tájékozódjon, a tanulmány második része (Címkézés) megvizsgálja a fogyasztók jelenlegi információs magatartását az élelmiszer-csomagolás környezeti tulajdonságaival kapcsolatban, valamint azt, hogy a különböző csomagolással kapcsolatos környezetvédelmi állításokat hogyan érzékelik. a fogyasztók által.

(Forrás: dlg.org)

Megosztás

További híreink

Új génmódosított román fokhagyma kerülhet piacra augusztusban

2024.07.23.

Génmódosított fokhagymával veszi fel a versenyt a kínai importtal egy román gazda: új, Danubius nevű fokhagymája 2024. augusztusában kerülhet piacra.

A klímaváltozás letaglózó hatása: 9 nap alatt 22 melegrekord dőlt meg Magyarországon

2024.07.23.

Az elmúlt kilenc napban összesen 22 melegrekord dőlt meg Magyarországon, ami azt mutatja, hogy a nyári hőség egyre intenzívebben érezteti hatását. A hőmérséklet emelkedésének köszönhetően több helyszínen is új csúcsértékeket regisztráltak, ami különösen az ország déli és középső részén volt szembetűnő.

Óriási bajokat okoz a magyar vizekben a busa - videóval

2024.07.23.

A fehér és a pettyes busa a vizek planktontartalmát olyan szegényesre csökkent, hogy az őshonos halak ivadékai kiéheznek miattuk.

Növényvédelmi teendők az őszibarack-ültetvényekben a nyári hónapokban

2024.07.23.

A nyári hónapok, különösen a július és az augusztus, kritikus időszakot jelentenek a magyarországi őszibarack-ültetvények számára. Az időjárási viszonyok, a kártevők és a betegségek egyaránt komoly kihívást tartogathatnak, ezért a gazdáknak számos feladatot kell elvégezniük a növényvédelem és termésbiztonság elősegítése érdekében. Ebben a cikkben áttekintjük a legfontosabb teendőket.

Érkezik a vihar: hatalmas zivatarok és felhőszakadások várhatók

2024.07.23.

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére, amely július 23-a kedd éjfélig érvényes.

Kukoricakrízis: súlyos aszály és kánikula fenyegeti a termést - beszámoló a földekről

2024.07.23.

Az egyesület a múlt héten összesen 10 gazdát látogatott meg, amely találkozók során azt tapasztalták, hogy a kukorica rendkívül változatos képet mutat az országban, a talajadottságoknak és a területen tapasztalt időjárási viszonyoknak megfelelően. Ezzel együtt a többhetes kánikula sehol sem tett jót a kultúrának, amelynek hatását az idei termésre vetítve Csepregi Attilával, a Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport ügyvezetője boncolgatta.

Partnerhírek
Partner

Új iroda és rugalmas munkakörnyezet: így teszi vonzóvá magát a TIMAC AGRO a munkavállalók számára

2024.07.18.

Varjú Szabolccsal, a TIMAC AGRO Hungária Kft. HR vezetőjével annak apropóján beszélgettünk, hogy a cég központja a közelmúltban új, minden igényt kielégítő, nyugat-európai színvonalú irodaépületbe költözött, amely immár teljességgel megfelel a TIMAC AGRO brandjének. Mindemellett, mint azt beszélgetőtársamtól megtudom, a cég a tárgyi feltételek maximális biztosítása mellett számos, más területen is tesz azért, hogy vonzó, majd később megtartó munkahely legyen a munkavállalók számára.

Hirdessen a Magro.hu oldalon!

Válasszon prémium megjelenési megoldásaink közül!

Médiaajánlat
Kiemelt hirdetések a Piactéren
Kiemelt
30 db Solis eladó
Bács-Kiskun, Kecskemét

30 db Solis eladó

Hitelesített telefonszám

3 650 000 HUF

+ áfa

Magro.hu Piactér

Több mint 3.300 hirdetés 91 kategóriában!

Megnézem a hirdetéseket
Hirdetésfeladás