A földhasználati nyilvántartás az ingatlan-nyilvántartás adatain alapuló, de attól elkülönülő, önálló adatbázis, melyet az ingatlanügyi hatóság vezet a földek használatáról, valamint a földhasználókról. A földhasználati nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás. Ez azt jelenti, hogy hitelesen tanúsítja a nyilvántartásba bejegyzett jogok és tények fennállását. A bejegyzett adatok, jogok és tények helyességét és a valósággal való egyezőségét az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell. Tudnivalók a földhasználat részleteiről és szabályairól.

A NAK szakértője, Dr. Farkas Diana írt cikket a témában, ezt az anyagot szemléztük. Azzal folytatták, hogy az ingatlanügyi hatóság pedig nem más, mint a kormányhivataloknak a járási hivatalokban működő földhivatali osztályai, korábbi nevükön, de a köznyelvben még mindig gyakran használt kifejezéssel élve a járási földhivatalok.

Érdemes átnézni, mik a tudnivalók a földhasználat részleteiről és szabályairól

A földhasználati nyilvántartásnak két része van: a földhasználati lap és az okirattár

Maga a földhasználati lap is két részből áll: I. része a földhasználó adatait, míg II. része a használt földterületre vonatkozó adatokat tartalmazza földrészletekre bontva.

Egy földhasználati lapon szerepel egy adott földhasználó használatában álló összes mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld – kivéve az erdők – amelyek egy ingatlanügyi hatóság illetékességi területén találhatók. Tehát egy földhasználónak egy földhasználati lapon csak az adott járásban lévő földjei szerepelnek, ezért a földhasználat nyilvántartásba vétele során minden földhasználónak, ingatlanügyi hatóságonként külön földhasználati lapot kell nyitni - írták.

Fontos megjegyezni, hogy míg az ingatlan-nyilvántartás ingatlan alapú, vagyis az egyes ingatlanokhoz rendeljük hozzá, azok tulajdonosait, addig a földhasználati nyilvántartás személyhez kötődik. A földhasználónál vannak feltüntetve az adott ingatlanügyi hatóság illetékességi területére eső és a földhasználó által használt földek - fogalmaztak.

Be kell jelenteni a földhasználatot?

Az ingatlan tulajdonosát földhasznosítási kötelezettség terheli, a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben ezt vállalta. A földhasznosítási kötelezettség azt jelenti, hogy a földhasználó – aki lehet, hogy éppen maga a tulajdonos – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. A földhasznosítási kötelezettség nem csak 5 évig él, hanem mindaddig, amíg a földtulajdonos tulajdonjoga fennáll.

A földhasználat bejegyzése kérelemre történik, azaz a földhasználó bejelentésére indul a földhasználat bejegyzési eljárás – de bizonyos kivételes esetekben hivatalból is bejegyzik a földhasználatot. A földhasználó a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, de azoknál a haszonbérleti szerződéseknél, amelyeket jóváhagyott a hatóság, ott külön nem kell intézkednie a bérlőnek a földhasználata bejegyzése iránt, azt automatikusan bejegyzik a földhasználati nyilvántartásba.

A gyakorlat további része:

Mivel a tulajdonos a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben vállalta, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és tulajdonszerzését jóvá is hagyta a hatóság, akkor neki a földhasználati nyilvántartásba vételt el kell intéznie, a tulajdonszerzéstől számított 30 napon belül. Kérelmeznie kell a földhasználat nyilvántartásba vételét, melynek jogcímeként a nyilvántartásban a saját tulajdon lesz feltüntetve - írták.

Feltették a kérdést, hogy mi van akkor, ha ez elmarad és a tulajdonos mégsem keresi meg a földhasználati nyilvántartást, vagy csak 30 nap után teszi ezt meg? Jelenleg ez a késedelem nincs szankcionálva. A 30 nap után kért földhasználatot is nyilvántartásba veszik, ilyenkor a használat kezdete a tulajdonszerzés napja lesz, feltéve, hogy nem volt közben egy másik bejegyzett földhasználó (pl. egy szívességi földhasználó) - írták. 

Ki lehet földhasználó?

Egyrészt földhasználó a tulajdonos, ha nincs haszonélvezeti jog a földön, mert ha van, akkor a haszonélvező jogosult használni a földet. Osztatlan közös tulajdonban lévő földeknél, amikor egy ingatlannak több tulajdonosa (vagy haszonélvezője) van, egy tulajdonostárs használhat a saját tulajdoni hányadánál nagyobb területet is az ingatlanból, ehhez többlethasználati megállapodást kell kötniük - fogalmaztak.

Másrészt a tulajdonos/haszonélvezőn kívül, egy harmadik személy is lehet földhasználó. Ez esetben viszont valamilyen használati jogcímmel (szívesség, haszonbérlet) kell rendelkeznie.

A használati jogcímek fogalmai

A föld tulajdonosa (vagy haszonélvezője) a föld használatát, hasznosítását haszonbérlet, szívességi földhasználat, rekreációs célú földhasználat jogcímeken engedheti át. Közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostársak egymással használati megosztásról szóló megállapodást kötnek, melyből látszik, hogy melyik tulajdonostárs az ingatlan mely részét jogosult használni.

Szívességi földhasználatra csak földműves, közeli hozzátartozók között kerülhet sor és ingyenes. Tipikus és leggyakoribb használati jogcím a haszonbérlet.

A használatba adó és a földhasználó haszonbérleti szerződést kötnek. Általában a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyáshoz kötött ügylet, de bizonyos esetekben nem szükséges a hatóság jóváhagyása, ilyenkor a megkötött szerződést egyből be lehet nyújtani az ingatlanügyi hatósághoz a földhasználat bejegyzésére - írták. 

A földhasználati bejegyzés iránti kérelem és a hatósági eljárás

A földhasználó köteles a használatot – annak megkezdésétől számított 30 napon belül – a használt földterület fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. Amennyiben 30 nap után keresi fel a földhasználó a hivatalt és kéri a földhasználat bejegyzését, akkor a használat kezdő napjától bejegyzik a földhasználatát és a jelenlegi szabályok szerint e kötelezettség elmulasztását szankció nem terheli. Arra azonban nincs mód, hogy egy lejárt haszonbérleti szerződést a lejárat után jegyeztessenek be a földhasználati nyilvántartásba.

A bejegyzés iránti kérelem – hivatalos nevén: földhasználati bejelentési adatlap itt érhető el. 

A feltételek és az esetek

A földhasználati nyilvántartási eljárásban az ügyintézési határidő 60 nap. Az eljárás ingyenes, azaz mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. Miután a földhasználó benyújtotta a kérelmet és annak mellékleteit, az ingatlanügyi hatóság megvizsgálja, hogy nincs-e a bejegyzésnek akadálya és ha azt állapítja meg, hogy a földhasználat bejegyezhető, akkor arról határozatot hoz, bejegyzi a földhasználatot a nyilvántartásba. 

Tipikus és gyakran előforduló hiba, amikor egy időközben megszűnt helyrajzi számra kérik a földhasználat bejegyzését, mert megosztásra került az ingatlan és létrejöttek az új helyrajzi számok. Ilyenkor a hatóság nem jegyzi be a földhasználatot, azt ismételten kérelmezni kell immár a megosztás után keletkezett, új és létező helyrajzi szám megjelölésével - áll a NAK szakértője, Dr. Farkas Diana cikkében.

Megosztás

Kapcsolódó cikkek

További híreink

Megnéztük, hogyan működik az új visszaváltási rendszer

2024.07.13.

A 2024-es év első napjától szinte minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék, melynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg alapanyagú és 0,1 - 3 literig terjedő űrtartalommal bír, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül

Jól éreztük - 102 éves melegrekord dőlt meg

2024.07.13.

Július 11-én Kelebia állomáson a hőmérséklet elérte a 40,0 fokot, ezzel megdőlt a napi legmagasabb maximumhőmérséklet rekordja.

Magasabb bírságok jönnek - a légi járművek vezetését is érintik

2024.07.13.

2024. augusztus 1-jétől módosul az ittas vezetés szabálysértési pénzbírságokról és helyszíni bírságokról szóló rendelet. Az új szabályozás értelmében a légi járművekre, beleértve a drónokat is, vonatkozó ittas vezetés miatti bírságok összege emelkedik.

Marad a perzselő hőség, trópusi éjszakákkal és 41-42 fokkal

2024.07.13.

Sorra dőlnek meg a melegrekordok, akár az éjszakai minimumhőmérséklet legmagasabb értékéről van szó, akár a nappali maximum hőmérsékleti rekordokról. Ezzel együtt, továbbra sincs jelentős változás: a következő napokban, és még a jövő hét első felében sem látszódik markáns változás időjárásunkban. Folytatódik a perzselő hőség, a csúcsérték már a 41-42 fokot is elérheti. Hazánk továbbra is a tőlünk keletebbre lévő anticiklon déli, délkeleti peremén helyezkedik el, és ugyan tőlünk északnyugatabbra egymást érik a hidegfrontok, és arrafelé változékonyabb időt is okoznak, de ezek a hidegfrontok hazánk területét csak érintik, és jelentősen nem avatkoznak bele időjárásunkba.

Új alapokra helyezi a termelők és a termeltetők közötti kapcsolatot a módosított törvény 

2024.07.13.

Több ponton módosult a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló törvény.

Partnerhírek
Partner

Új korszak kezdődik a Lidea életében az újgenerációs repcehibridek érkezésével

2024.07.12.

2009-ben a Lidea teljesen megújította a repce nemesítési programját. 13 év fejlesztési munkája érett be, mely eredményeképp olyan korszerű hibrideket sikerült előállítani, amelyek Európa szerte, eltérő termesztési körülmények között bizonyítottan felveszik a versenyt a legnevesebb konkurens repcékkel.

Partner

Nem Nagy Testvér a távsegítség - sokat várnak a szervizesek a precíziós mezőgazdasági szolgáltatástól az AGROTEC Magyarország Kft.-nél

2024.06.25.

A MyPLM Connect szolgáltatással ellátott New Holland traktorokhoz, kombájnokhoz már több mint egy éve elérhető Magyarországon az új gépállapot-felügyeleti rendszerként a Control Room szolgáltatás, ami újraírja az üzemben tartás szabályait. A hivatalos magyar márkakereskedő AGROTEC Magyarország Kft. komáromi központjából munkaidőben felügyelt rendszerrel ugyanis számtalan bosszantó probléma, ami eddig külön kiszállást, EST diagnosztikai laptoppal traktorban töltött hosszú órákat igényelt a szervizesektől, mára távolról, online is orvosolhatóvá vált. Az olyan tapasztalt szakemberek, mint Szűr Gábor, a Komáromi Területi Központ területi műszaki vezetője szerint az előnyök már most is komolyak, pedig még csak belekóstoltunk a rendszer lehetőségeibe.

Hirdessen a Magro.hu oldalon!

Válasszon prémium megjelenési megoldásaink közül!

Médiaajánlat
Kiemelt hirdetések a Piactéren
Jász-Nagykun-Szolnok, Tiszaföldvár

Valentini Sioux erdészeti szárzúzó

Hitelesített telefonszám
Keressenek az ár miatt!

Magro.hu Piactér

Több mint 3.200 hirdetés 78 kategóriában!

Megnézem a hirdetéseket
Hirdetésfeladás