Veszélyek, lehetőségek és növényvédelmi felhasználási módok jönnek a magyar drónreptetés számára 2023-ban

Komoly áttörés jöhet 2023-tól a drónok mezőgazdasági alkalmazásában, mivel elhárulhatnak az akadályok szántóföldi növényvédelmi felhasználásuk elől. Így aztán a drónos permetezés legális tevékenységgé válhat. A várakozások szerint a jövő korszerű agrárvállalkozásai Magyarországon sem működhetnek a dróntechnológia megismerése és rendszeres használata nélkül. Az elmúlt egy évben jelentősen felgyorsultak és gőzerővel folynak azok az előkészületek, amelyek lehetővé teszik a pilóta nélküli légi járművek (drónok) rendszeres mezőgazdasági felhasználását.

Drónok a szántóföldi növényállományok feltérképezésére – így a különböző földi termeléstechnológiai beavatkozások pontosabb tervezésére – is jól alkalmazhatók. Sokan viszont az igazi mezőgazdasági áttörést abban látnák, ha a dróntechnológiát a növényvédelemben (a növénykultúrák permetezésénél) is használni lehetne – írta a Növekedés portál.

Komoly áttörés jöhet 2023-tól a drónok mezőgazdasági alkalmazásában, mivel elhárulhatnak az akadályok szántóföldi növényvédelmi felhasználásuk elől - Fotó: KITE Zrt. Extrém Talajtani Tábor 2022, Nádudvar
Komoly áttörés jöhet 2023-tól a drónok mezőgazdasági alkalmazásában, mivel elhárulhatnak az akadályok szántóföldi növényvédelmi felhasználásuk elől – Fotó: KITE Zrt. Extrém Talajtani Tábor 2022, Nádudvar

Előnyök és lehetőségek a drónok használatában

A drónos növényvédelem egyértelmű előnye, hogy a kezeléseket olyan helyzetekben is el lehet végezni, amikor a földi gépek nem tudnak közlekedni. Így például a drónos permetezés jó megoldás lehet nedves, felázott szántőföldeken, vagy nehezen megközelíthető – túlságosan nagy lejtésszögű – terepviszonyok között is, amelyek főként a szőlőültetvényeknél fordulhatnak elő. A növényvédelmi kezelések akkor igazán hatékonyak, ha a beavatkozások a megfelelő időben végezhetők el, ezért az esetek zömében a gyorsaság döntőnek bizonyulhat.

Továbbá drónokkal a földi mezőgazdasági gépek taposási kárait is ki lehet küszöbölni, amelyek esetenként számottevőek – akár 5-10 százalékosak is – lehetnek, vagyis a gazdálkodóknak komoly veszteségeket okoznak. A dróntechnológia számára további előnyt jelenthet, hogy alkalmazásával a növényvédő szerek célzottabban és pontosabban juttathatók ki, így kevesebb vegyszerre lehet szükség, és ez a növényvédelmi költségeket is csökkentheti – írták.

Itt is fennáll ugyanakkor a felhasznált szerek elsodródásának – vagyis környezetszennyező kijuttatásának – veszélye, illetve fokozott kockázatot okozhat az is, hogy a drónok szakszerűtlen használata az üzemeltetők vagy a műveletekben nem résztvevők testi épségét is veszélyeztetheti.

Az új technika Magyarországon is vonzó volt az innovációra nyitott gazdálkodók körében, ezért a drónok alkalmazása már az elmúlt években megkezdődött a hazai mezőgazdaságban. Mivel azonban nem volt megfelelő jogszabályi környezet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2019-ben megtiltotta a permetező drónok használatát, és később is csak úgynevezett kísérleti engedélyeket adott ki.

Így a szántóföldi növénytermelésben drónos permetezés ma sem hajtható végre, így aki a drónokat mégis felhasználja, illegális tevékenységet végez. Időközben az Európai Bizottság egyértelműsítette az unión belül a drónok használatát, és ezek az előírások beépültek a magyar jogrendbe is. A leglényegesebb szempont, hogy a drónokra a hagyományos légi járműveket érintő összes jogszabály vonatkozik, emellett pedig permetezési beavatkozásoknál a növényvédelmi előírásokat is be kell tartani.

Biztosítás és műveleti kategóriák

Mára tisztázódott az is, hogy a használóknak minden drónjukra külön felelősségbiztosítást kell kötniük, és ma már az ilyen típusú biztosítási termékek el is érhetők a piacon. A Nébih pedig meghatározta azokat a műveleti kategóriákat, amelyek a drónhasználat különböző típusait jelölik ki a hazai mezőgazdasági területeken.

Ennek értelmében a drónos mezőgazdasági területfelmérések az úgynevezett nyílt műveletek közé tartoznak, amelyek maximum 25 kilogrammos drónokkal végezhetők legfeljebb 120 méter magasan és vizuális látótávolságon belül.

Szigorú és összetett szabályok egyértelműsítették a magyar drónos helyzetet

Az összetettebb speciális műveleteknél – ahová a drónos permetezés is sorolható – viszont nincs súly és magassági korlát, illetve a drónokat látástávolságon kívül is lehet működtetni, de maximális hosszúságuk bármely ponton mérve maximum 3 méter lehet. Szigorú megkötés az is, hogy a drónok vezetéséhez kompetencia tanúsítványra – tulajdonképpen jogosítványra – van szükség, illetve az üzembentartókat és a drónokat a légügyi hatóságnál egyaránt regisztráltatni kell.

Ezenkívül permetezésnél saját földekre helyrajzi szám szerint műveleti engedélyt is kell szerezni, amelyet magánszemélyek is igényelhetnek legfeljebb kétéves – de megújítható -időtartamra. Aki viszont drónos szolgáltatásokat akar végezni (vagyis nem saját célra használná az eszközöket), határozatlan időre szóló üzembentartói tanúsítványt (úgynevezett LUC-engedélyt) kell váltania, amelyet csak jogi személyek kaphatnak meg.

Szakmai berkekben áttörésként értékelik, hogy a korábbi szabályozási lépések után a 2022-ben megjelent az Agrárminisztérium rendeletmódosítása arról, ki, mikor és hogyan használhat permetező drónokat.

Az előírások szerint a vezetésre az válik jogosulttá, aki bekerül a Nébih-nél vezetett drónpilóta-névsorba. Ennek pedig alapfeltétele, hogy pilóta nélküli légijármű irányításáról szóló igazolványt szerezzen, illetve – a permetezéshez – növényvédelmi drónpilóta alapképzésen is részt vegyen.

A növényvédelmi drónpilótaképzésre 2022. végén már több mint tíz nyilvántartásba vett intézménynél nyílt lehetőség, és az ismeretekről a közelmúltig nyolc akkreditált vizsgaközpontban lehetett beszámolni, így a sikeres vizsgát tettek száma ma már nem hivatalos adatok szerint „százas nagyságrendet” tehet ki.

A pilóta nélküli légijárműigazolvány megszerzésére irányuló speciális képzéshez ugyanakkor a hatóságok most várják a képzőszervezetek jelentkezését, ezért az oktatás várhatóan 2023 elején kezdődhet meg, vagyis az első igazolványok kiadására, illetve az első hivatalos drónpilóták nébihes bejegyzésére is már csak idén, a 2023-as évben kerülhet sor.

Korábban sok gazdálkodónál okozott csalódást, hogy olyan eszközöket próbálhattak ki, amelyek előzetesen nem estek át minősítésen. Ezért az ilyen drónok nem válthatták be azokat a – nagyrészt el is túlzott – reményeket, hogy „feleannyi inputköltséggel dupla hasznot” lehet elérni.  A mai szabályozás viszont már előírja, hogy csak olyan drónokat lehet használni, amelyek megfelelő típusminősítést kaptak, és a tapasztalatok szerint a Magyarországon forgalomban lévő drónok nagy része ezt a minősítést már meg is szerezte.

A minősítés hiánya

A drónhasználattal kapcsolatban továbbra is nagy gond azonban, hogy hiányoznak azok a növényvédő szerek, amelyeket ezekkel az eszközökkel ki lehet permetezni.

Csak olyan szerek alkalmazhatók ugyanis, amelyek engedélyezési okiratában a drónos kijuttatás szerepel. Ilyen engedélyek pedig akkor állíthatók ki, ha előbb lefolytatják az előírt, egy-két évig tartó kísérleti vizsgálatokat. A Nébih felügyelet mellett viszont ma már több minősített kísérlet is zajlik, így a jövő évi mezőgazdasági termelési szezon kezdetére várhatóan már lesznek olyan engedélyezett növényvédő szerek, amelyek megfelelnek a drónos permetezés kritériumainak is. A dróntechnológiát általában hatékonyabbnak, költségcsökkentőbbnek és gyorsabbnak tartják a hagyományos növényvédelmi eljárásoknál, de a tényleges előnyökkel kapcsolatban megoszlanak a szakmai vélemények.

Olcsóbb lehet a szántóföldinél

Egyes számítások azt mutatják, hogy a drónos permetezés egy hektárra vetített önköltsége kezelésenként 1,5-2 ezer forintot tehet ki, míg a földi gépek használatakor ez 4-5 ezer forintos kiadást jelenthet, és ilyenkor a gazdálkodóknak a már említett taposási károkkal is számolniuk kell, ezért a költségek – a tényleges károktól és a növénykultúra értékétől függően – kezelésenként akár 15-20 ezer forintra is nőhetnek.

A drónok használata tehát a termelőknek növényvédelmi megtakarítást hozhat, de mindjárt más lehet a helyzet, ha valaki a drónos permetezést szolgáltatásként akarná igénybe venni.

Itt az egyelőre nem legális ajánlatokban 6-12 ezer forintos kezelésenkénti árak szerepelnek, amelyek nagyjából megegyeznek a hagyományosan alkalmazott, úgynevezett hidas traktorok árszabásával. Az ár- és költségviszonyok döntőek lehetnek abból a szempontból is, hogy egy-egy drónberuházás miként térülhet meg.

Árak, terjedés és hatékonyság

Az ár- és költségviszonyok döntőek lehetnek abból a szempontból is, hogy egy-egy drónberuházás miként térülhet meg. A beszerzési árak funkciótól és típustól függően eltérőek lehetnek, de a permetező drónoknál egy-egy eszköz ára elérheti az 5-10 millió forintot is. Ez azonban még így is nagyságrendekkel marad el a mezőgazdasági munkagépek horribilis piaci áraitól akkor is, ha a nagyobb gazdaságokban több drón működtetésére lenne szükség.

A kezdeti nehézségek és bizonytalanságok ellenére a mezőgazdasági szereplők biztosra veszik, hogy a drónok az egyre inkább terjedő precíziós gazdálkodás kihagyhatatlan eszközei lesznek.

Egyelőre nem várható, hogy teljes mértékben kiszorítják a megszokott földi technológiákat, de egyes növényvédelmi beavatkozásoknál már a közeljövőben tényleges létjogosultságot kaphatnak. Így nálunk is arra lehet számítani, hogy egyre több modern agrárvállalkozás használ majd rendszeresen drónokat – fogalmaztak.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Védekezésre nem alkalmazható növényvédőszerek... Időszerűek a növény védőszeres kezelések, azonban nem minden szer engedélyezett. Sok  szer kárt okozhat a méh állományban és más populációkban i...
MÁRTON JÓZSEF DÍJ a Fenntartható Magyar Mezőgazda... Mindig örülünk, ha a mezőgazdaságban olyan önálló kezdeményezések jönnek létre, amelyek a jobb életet, a kiszámítható fejlődést támogatják. Különösen ...
Július 1-től bírságot ér a parlagfű! A parlagfű nagyon sok ember életét keseríti meg, emellett nem kis terhet ró az egészségügyre sem. Évek óta szervezett keretek között igyekeznek vissza...
GMO: Áldás vagy csapás? Kb. 2 hete adtunk hírt azokról a szerencsétlen indiai eseményekről, tragédiákról melyek hátterében a GMO ( genetikailag módosított növények) ipari alk...
Növény-egészségügyi vizsgálatok támogatása Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok vissza nem térítendő támogatása június 24-től csak az új formanyomtatványon igényelhető. A „Kifizetési kérel...
Védje meg kukoricáját, paprikáját! Támad a tőzeglégy, a tőzegszúnyog és a gyökértetű. A kukoricában megjelent a gyökértetű. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) azt javasolja, hogy az ...