Változott a támogatási rendszer a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló rendelet alapján

Több ponton is változott a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogathatósága a március 19-én megjelent 11/2021. Agrárminisztérium rendelet szerint. A rendelet tisztázza, hogy meddig lehet termelő tagnak tekinteni azt, aki átmenetileg szünetelteti a zöldség-, gyümölcstermesztést. Sok részletet pontosítottak a szervezet támogatásával kapcsolatban. A működési alap támogatásának részleges kifizetését október 31-ig kell kérelmezni.

Az uniós támogatáson felül nemzeti támogatás nyújtható a szervezet működéséhez, ennek összege nem haladhatja meg a termelői szervezet által a referenciaévben forgalmazott termék értékének 10 százalékát, illetve a befizetett pénzügyi hozzájárulás 80 százalékát. A termelői szervezet mentesül a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól, ha a minisztérium honlapján meghatározott szabványos átalányösszegeket, egységköltség-alapú térítést vagy egyösszegű átalányokat alkalmazza ennek meghatározására. A nemzeti támogatás nem fordítható bérköltségekre, használt eszközök beszerzésére, valamint beruházási típusú tevékenységek bérlet útján történő megvalósítására. A rendelet módosításáról szóló szöveget itt lehet elolvasni. Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről pedig ide kattintva olvasható el.

Változások: az agrárminiszter 11/2021. (III. 19.) AM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szól - Fotó: Magro.hu, CSZS, Szentes
Változások: az agrárminiszter 11/2021. (III. 19.) AM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról szól – Fotó: Magro.hu, CSZS, Szentes

A fontosabb változásokat pontokba szedtük:

  • Ha a termelő tag általi zöldség-, illetve gyümölcstermelés átmeneti szüneteltetése eseteinek megállapítására és annak bejelentésére vonatkozó szabályokat a termelői szervezet a létesítő okiratában megállapítja, akkor az e feltételeknek megfelelő tagot a termelést átmenetileg szüneteltető nem termelő tagnak kell tekinteni.
  • A szántóművelési ágban nyilvántartott mezőgazdasági területen vetésforgó miatt adott évben zöldséget, illetve gyümölcsöt nem termelő, a termelését átmenetileg szüneteltető tagot termelő tagnak kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti arányok megállapításánál a termelését legfeljebb egybefüggően három évig szüneteltető tagot nem kell beszámítani a nem termelő tagok számába.

  • A termelői szervezet által létrehozott működési alap a termelői szervezet által vezetett könyvvitel részét képezi, amelyet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően – a termelői szervezet közvetlen gazdasági érdekeire figyelemmel, a gazdasági tevékenységét szolgáló alaptevékenység részeként – lehet felhasználni. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás éven túl is felhasználható.
  • A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat – ha azok az operatív program részeként nem kerültek benyújtásra – legkésőbb a végrehajtás évében és a támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtását megelőzően, a végrehajtás évére vonatkozó módosítási kérelem részeként kell megküldeni a miniszter részére. A szokásos piaci árnak való megfelelés akkor is teljesül, ha a termelői szervezet az adott tevékenységtípus vonatkozásában a minisztérium honlapján meghatározott szabványos átalányösszegeket, egységköltség-alapú térítést vagy egyösszegű átalányokat alkalmazza, és ebben az esetben a termelői szervezet mentesül a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól.
Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...