Változik a mezőgazdasági összeírás menete

Változik az „Agrárcenzus, 2020” elnevezésű teljes körű mezőgazdasági összeírás menete. A Központi Statisztikai Hivatal szervezésében megvalósuló adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse az agrárium szerkezeti változásait, és hiteles adatokkal szolgáljon a szaktárca, az Európai Unió és a gazdálkodók részére. A járványügyi veszélyhelyzetben a KSH összeírásait találkozásmentes csatornákra vezeti át. Így az online kitöltést június 1-30. között, az adatfelvétel összeírási feladatait az október 1. és december 15. közötti időszakokra módosította a hivatal.

A gazdasági szervezeteknek a többi adatszolgáltatásukhoz hasonlóan a KSH Elektra rendszerében kell a kérdőívet kitölteni, ezt a kiemelt egyéni gazdaságok is kizárólag webes felületen tehetik meg. A hagyományos egyéni gazdálkodóknak is lehetőségük van az adatok elektronikus felvitelére, ehhez kérhetik a falugazdászok telefonos segítségét. Akik élnek a lehetőséggel, azokat októbertől az összeírók már nem keresik fel, hogy személyesen kikérdezzék őket – írta a Délmagyar.

A koronavírus miatt változik a mezőgazdasági összeírás menete - képünk illusztráció
A koronavírus miatt változik a mezőgazdasági összeírás menete – képünk illusztráció

Miért van szükség az összeírásra?

Az adatgyűjtés az EU tagállamaiban jogszabály alapján kötelező. További információk az Eurostat honlapján olvashatók erről. Az összeírás célja, hogy jó minőségű statisztikai adatokkal valósághű, tárgyilagos képet adjon

 • a magyar mezőgazdaságról,
 • az ágazatban bekövetkezett változásokról

a gazdálkodók, a versenyszféra, az állami, civil szervezetek és az unió intézményei számára.

A pontos adatszolgáltatás azért nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végzők és érdekképviseleteik, továbbá a kormányzati döntéshozók – a gazdálkodók érdekeit szem előtt tartva, jó minőségű adatok alapján – megfelelően tudják meghozni a döntéseiket. Illetve segítséget nyújt a különböző hazai és EU-szintű támogatáspolitikákat megtervezni és ezek hatását felmérni.

Milyen adatokat írnak össze?

Az EU-jogszabály alapján a következő adatkörök összeírása alapvető mutatók esetében teljes körű, egyes, úgynevezett modulmutatók esetében pedig egy kisebb mintán történik.

Alapvető adatkörök:
 • a gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), gazdaság típusa, a gazdaság helye, irányítójának jellemzői, egyéb gazdálkodással kapcsolatban lévő adatbázisban nyilvántartott azonosító adatok;
 • a földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, a használat jogcímei;
 • a gazdaság növénytermesztésének jellemzői;
 • a gazdaság állatállománya kor és ivar szerint;
Modul adatkörök:
 • a gazdaságban munkát végzők jellemzői;
 • a gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei;
 • az állattartás épületei, trágyakezelés;
 • az alkalmazott mezőgazdasági termelési módszerek.

Az adatszolgáltatói terhek csökkentése érdekében a KSH a biogazdálkodásra és a vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó információkat adminisztratív adatbázisból veszi át, így azok már nem jelennek meg a kérdőíven.

Kiket érint az összeírás?

Az összeírás érint minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi adatfelvételek és/vagy adminisztratív adatok alapján értékesítési céllal végeznek vagy végeztek termelést. Emellett érint valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet, amelyek adminisztratív adatok alapján a KSH mezőgazdasági regiszterébe kerültek.

Kötelező-e a válaszadás?

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező az adatfelvételre kijelöltek számára.

Miért szerepelnek azonosító adatok előnyomva a kérdőíven, miért szükséges ezek megadása?

A Központi Statisztikai Hivatal célja, hogy csökkentse az adatszolgáltatók terheit és folyamatosan javítsa az adatok minőségét. Mindezek érdekében fokozottan kíván támaszkodni az állami nyilvántartások adataira, amelyek segítségével a kérdőív és a válaszadás hossza a jövőben jelentősen csökkenthető. Az adminisztratív adatok átvételét a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) teszi lehetővé a KSH számára, ez alapján vesz át adatot többek között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, a Magyar Államkincstártól és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától is.

A KSH a kezelésében lévő adatállományokat (a Stt. 41. §-a alapján) kizárólag statisztikai célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kapcsolja össze, garantálja az adatok biztonságát. Az összeírt egyedi adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

Milyen információkat szükséges előkészíteni a kérdőív gyors kitöltésének érdekében?
 • a gazdálkodásra (pl. földterület nagyságára, trágyázásra stb.) vonatkozó nyilvántartásokat;
 • a gazdasághoz kapcsolódó ügyfélazonosító(ka)t, amely(ek)re a Magyar Államkincstártól agrár- és vidékfejlesztési támogatást igényelt(ek);
 • az őstermelői igazolvány(oka)t;
 • a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai azonosító(ka)t.
Hogyan és mikor történik az adatfelvétel?

Az összeírás teljes mértékben elektronikus: online felületen, illetve összeírói táblagépeken történik. A gazdasági szervezeteknek, a KSH részére nyújtott többi adatszolgáltatásukhoz hasonlóan a KSH-Elektra rendszerében kell a kérdőívet kitölteni 2020. június 5. és június 30. között. A kiemelt egyéni gazdaságok a részükre megküldött tájékoztatólevél alapján kizárólag webes felületen történő önálló kitöltéssel szolgáltatnak adatot, szintén június 5-30. közötti időszakban. A nem kiemelt egyéni gazdálkodóknak is van lehetőségük 2020. június 5. és 30. között az adatok elektronikus felvitelére. Akik élnek ezzel a lehetőséggel, azokat az összeírók már nem keresik fel 2020. október 1. és december 15. között. Az őszi időszakban az összeírók a gazdálkodók felkeresésével, kikérdezéses módszerrel, tableten végzik majd a kérdőív kitöltését.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Meghívó országos felmérésre, értékes ajándékokkal... Kedves Olvasónk! Engedje meg, hogy meghívjuk az AgroStratéga által szervezett országos felmérésre! A kérdőív a mezőgazdasági termelést jövedelem...
Felmérés a fizetési fegyelemről a mezőgazdaságban... A Magro.hu online mezőgazdasági piactér megbízásából felmérést végzünk a mezőgazdasági szereplők körében a mezőgazdaságban tapasztalható fizetési fegy...
Felmérés a termelői együttműködésekről A termelői szövetkezés-együttműködés gazdasági és társadalmi feltételeiről, valamint annak akadályairól a magyar agrárgazdaságban címmel felmérést ind...
Négyszer annyi területet öntöznének, mint most... Az öntözés fejlesztését célzó stratégia megalkotását tervezi a Belügyminisztérium (BM) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) bevonásával, együttműködv...
A precíziós gazdálkodás lelke a folyamatos adatgyű... A 36. AGROmashEXPO január 24-i nyitónapján a precíziós gazdálkodás volt az egyik kiemelt téma. Adatalapú döntések a szántóföldön címmel tartottak fóru...
Nagyszabású öntözési tervek: októberben végez felm... A magántulajdonú vízgazdálkodási művekről végez felmérést október hónapban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Az öntözési tervek megvalósulását se...