Több helyen is változott az állati szaporítóanyaggal foglalkozó EU-s rendelkezés

Megjelent az Európai Bizottság az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok szaporítóanyagainak unión belüli mozgatására vonatkozó nyomonkövethetőségi és állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2020/686 felhatalmazáson alapuló rendelete.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 63. évfolyam, 2020. június 3-i, L/174. számában megjelent a Bizottság az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok szaporítóanyagainak Unión belüli mozgatására vonatkozó nyomonkövethetőségi és állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2020/686 felhatalmazáson alapuló 2020/686 EU rendelet – írta a NAK.

Több helyen is változott az állati szaporítóanyag témájával foglalkozó EU-s rendelkezés - Fotó: Magro.hu - CSZS
Több helyen is változott az állati szaporítóanyag témájával foglalkozó EU-s rendelkezés – Fotó: Magro.hu – CSZS

Az (EU) 2016/429 rendelet állapítja meg az állatra vagy emberre átvihető állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozó szabályokat. A 2020/686 EU rendeletben megállapított szabályok a 2016/429 EU rendelet IV. része I. címének 1., 2. és 5. fejezetében megállapított szabályoknak a fertőző állatbetegségek szaporítóanyagok révén történő Unión belüli terjedésének megakadályozása céljából történő kiegészítéseket tartalmazza az alábbi területekre vonatkozóan:

  • a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezés,
  • a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítményekről az illetékes hatóságok által vezetett nyilvántartások,
  • a felelős személyek nyilvántartás-vezetési kötelezettségei,
  • a nyomon-követhetőség és az állategészségügyi követelmények,
  • egyes szárazföldi állatok szaporítóanyagait tartalmazó szállítmányok Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi bizonyítványozási és bejelentési követelmények.

Egyszerűbb és rugalmasabb szabályozás

A 2016/429 EU rendelet célja, hogy a korábbinál egyszerűbb és rugalmasabb szabályozási keretet biztosítson, miközben az állategészségügyi követelmények tekintetében egy fokozottan kockázatalapú megközelítést alkalmaz. Továbbá a betegségeket illetően magasabb szintű felkészültséget és az állatbetegségek terén fokozottabb járványvédelmi és -megelőzési intézkedéseket ír elő. A rendeletnek célja volt továbbá, hogy az állatbetegségekre és a szaporítóanyagokra vonatkozó szabályokat többségében egyetlen jogi aktus tartalmazza. Ahelyett, hogy azok különböző jogi aktusokban szerepeljenek.

A 2016/429 EU rendelet 2021. április 21-től hatályon kívül helyezi és felváltja a szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés- és lófélék, valamint elvben egyes más állatfajok spermája, petesejtje és embriói szállítmányainak Unión belüli kereskedelmére és Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi feltételeket tartalmazó 88/407/EGK, 89/556/EGK, 90/429/EGK és 92/65/EGK tanácsi irányelveket. A fenti irányelvekben megállapított szabályok hatékonynak bizonyultak a fertőző állatbetegségek Unióban való terjedésének megelőzésében. Ezért meg kell őrizni e szabályok lényegi tartalmát, ugyanakkor naprakésszé kell tenni őket, hogy tükrözzék a jelenlegi tudományos ismereteket, továbbá, hogy a szabályozások összhangba kerüljenek az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatokkal.

Génbankok, génállomány, génmegőrzés

A 2016/429 EU rendelet kiemelt figyelmet fordít az egyes tagállamok által a nemzeti génbankban letárolt genetikai anyagok megőrzésére. Az ilyen nemzeti génbankok célja ugyanis az állatok genetikai erőforrásainak ex-situ megőrzése és fenntartható felhasználása. A nemzeti génbankokban tárolt szaporítóanyagok állategészségügyi állapota gyakran ismeretlen. Sok esetben e szaporítóanyagok begyűjtése, előállítása, feldolgozása és tárolása az uniós és nemzeti jogszabályok alapján jelenleg alkalmazandótól eltérő állategészségügyi rendszer szerint történt.

Mivel ezek a szaporítóanyagok különleges értékkel bírnak, gyakran magas genetikai értékkel bíró veszélyeztetett fajták, vagy olyan fajták genetikai anyagai, melyek a genetikai anyag begyűjtése óta már kihaltak − és mivel a tagállamok kifejezték az ilyen szaporítóanyagok egymás közötti cseréjéhez fűződő érdeküket − e rendeletben meg kellett határozni azon egyedi feltételeket is, amelyek teljesülése esetén az illetékes hatóságok eltérést biztosíthatnak a nemzeti génbankokban tárolt szaporítóanyagok más tagállamokba történő szállítására vonatkozóan. A szaporítóanyagoknak a tagállami génbankokból történő nemzeti elosztására irányuló szabályok megállapítására vonatkozó jogosultságnak azonban továbbra is a tagállamok illetékes hatóságainak feladatkörében kell maradnia.

A 2020/686 EU rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lépett hatályba. A rendelet szabályozásait 2021. április 21-től kell alkalmazni.

Az állati szaporítóanyag témához kapcsolódó engedélyekről

Az új jogi keretre való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében a 2016/429 EU rendelet által 2021. április 21-én hatályon kívül helyezendő 88/407/EGK, 89/556/EGK, 90/429/EGK és 92/65/EGK irányelvek szerinti jogi aktusok alapján kiadott engedélyeket a szaporítóanyagok gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával, tárolásával és szállításával kapcsolatos tevékenységeket végző spermagyűjtő központokra vagy spermatároló központokra vagy embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoportokra vonatkozóan úgy kell tekinteni, mint amelyeket a 2020/686 EU rendeletnek megfelelően engedélyeztek.

Fentieken túl a 2020/686 EU rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt gyűjtött és előállított szaporítóanyagok esetében azokat a műszalmákat és egyéb csomagokat, amelyekben – egyedi adagok szerint elkülönítve vagy sem – olyan spermát, petesejtet vagy embriókat helyeztek el, tárolnak vagy szállítanak, és amelyeket a 88/407/EGK, a 89/556/EGK, a 90/429/EGK és a 92/65/EGK irányelv alapján elfogadott jogszabályoknak megfelelően 2021. április 21-e előtt láttak el jelöléssel, úgy kell tekinteni, mint amelyek a 2020/686 EU rendelet szerint kerültek jelölésre, és mint amelyek jogosultak a tagállamok közötti mozgásra.

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Az állattenyésztés nyertese lehet a 2014-2020-as c... A Földművelésügyi Minisztérium álláspontja szerint az állattenyésztő kis- és közepes gazdaságok a 2020-ig szóló európai uniós költségvetési ciklus egy...
Milyen évet zár idén a mezőgazdaság? Szakértők vál... Vegyes eredményeket, de összességében jó évet jelenthet a mezőgazdaságnak a 2014-es esztendő. A szántóföldi növénytermesztésben ugyan nem biztosított ...
Szorosabbá fűzik a román-magyar agrár kapcsolatoka... A magyar-román agrár kapcsolatépítés jegyében Kecskemétre látogatott egy delegáció Alba megyéből. A Megyeházán rendezett tanácskozás középpontjában a ...
Visszanyerheti jelentőségét az állattenyésztés... Növekvő sertésállomány Magyarországon; tejtermék-támogatás; támogatást kapnak a zöldség-gyümölcs termelők az orosz embargó miatt; átgondoltabb AKG pro...
Ajándékozzon könyvet karácsonyra! Vészesen közeledik a karácsony. Ilyenkor hagyomány, hogy meglepjük szeretteinket kisebb-nagyobb ajándékokkal. Mi is lehetne szebb és hasznosabb ajándé...