10+1 tanács, hogyan kerülje el a tűzeseteket

Leégett gépek, lángok martalékává vált gabona: aratáskor tetemes veszteséget okozhat pillanatok alatt a figyelmetlenség. Évente több száz mezőgazdasági tüzet oltanak a tűzoltók. Bár a somogyi katasztrófavédelem és a megyei tűzmegelőzési bizottság közölt lehangoló számokat az elmúlt években történt tűzesetekről, az ország összes megyéjében érdemes betartani a szabályokat. Főleg most, kánikula idején.

Mire kell odafigyelni?

 1. A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak, jogszabályoknak megfelelő tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.
 2. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni.
 3. Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása.
 4. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.
 5. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni.
 6. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
 7. Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.
 8. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
 9. A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát.
 10. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, s a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
 11. Döntő szerepe van a megelőzésnek: a tűzvédelmi előírások a gazdálkodók biztonságát szolgálják.

Tarlómaradvány égetése biztonságosan

Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót tilos egyszerre minden oldalról meggyújtani, biztosítani kell ugyanis a vadállatok elmenekülési lehetőségét – közölte a katasztrófavédelem. Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos! Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hat méteres védőszántást kell alkalmazni.

Forrás: sonline.hu

Share Button

Kapcsolódó cikkek

15 (hasznos!) szabály, hogyan kerülje el a tűzvesz... A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozók számára, igen tűzveszélyesek is. Tévedés, hogy hos...
Hiába volt nála 3 tűzoltó készülék is Közel 1,5 hektárnyi területen égett a tarló és a lábon álló gabona Hetesnél, ahol vélhetően a búzát arató kombájn meghibásodása okozott tüzet. Magyare...
Drágább és veszélyesebb a termények szárítása a so... Országszerte megkezdődött az aratás. Azonban sok helyen előbb, és magasabb nedvességtartalommal kell megkezdeni a betakarítást ami nem csak a költsége...
Néhány szabály aratásra, hogy ne legyen dolguk a t... Bármennyire is óvatosak a gazdák aratás idején, minden évben hallani kisebb nagyobb tűzesetekről, melyek a határban pusztítanak. Van néhány alapvető s...
Szigorítottak a tarlóégetésre kiszabható bírságoko... Egy április elején elfogadott sürgősségi kormányrendelet értelmében tilos minden fajta hulladék, anyag vagy tárgyak felgyújtása, valamint a szemét el...
Mi legyen a tarlóval? És a kivágási tilalom? Lassan elindul az árpa aratása, de a munkálatokat követően is be kell tartani egyes területalapon nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó előírásokat. Eze...