Termőföld értékesítése földspekuláció nélkül és a nagybirtokok korlátozásával

Iránymutatást adott ki a termőföld értékesítése kapcsán az Európai Bizottság. Ezzel az a céljuk, hogy a tagállamok megelőzzék a földspekuláció és a túlzott tulajdonosi koncentráció elterjedését.

Magyarországon a helyzet

Kérdéses, hogy az iránymutatások mennyire valósulnak meg a magyar gyakorlatban, és mennyire lesznek nehezen, vagy könnyen kijátszhatók. Egyes vélemények szerint, Magyarországon is fontos lenne, hogy a mezőgazdasági területek ne egybefüggőek legyenek, hanem mozaikosan osszák fel az ország agrártérképét.

A termőföld értékesítése a fókuszban - eltűnik vajon a földspekuláció?
A termőföld értékesítése a fókuszban – eltűnik vajon a földspekuláció?
A termőföld értékesítése országonként egyedileg szabályozható

Az Európai Bizottság iránymutatása a termőföld értékesítéséről szól. Ebben többek között azt is kifejtik, hogy a tagállamok saját hatáskörükben korlátozhatják a termőföldek értékesítését, azért, hogy megőrizzék a mezőgazdasági közösségeket és előmozdítsák a fenntartható mezőgazdasági művelést. Eközben azonban számos uniós jogszabályt kell betartaniuk, így a tőke szabad mozgására vonatkozót is. A bizottság 2015-ben kötelezettségszegési eljárást indított azon tagállamok – köztük Magyarország – ellen, amelyek hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak más uniós országokból származó befektetőkkel szemben, és aránytalan mértékben korlátozzák a határokon átívelő befektetéseket – írja közleményében az Európai Bizottság.

Feltételek, kizárólagosság, szabályok

A bizottság elfogadhatónak tartja, hogy a tagállamok a földvásárlást a nemzeti hatóságok előzetes engedélyéhez kössék. Továbbá korlátozzák a megszerezhető földterület nagyságát, valamint elővásárlási jogokat kössenek ki. Elővásárlási joga lehet a földterület bérlőinek, a szomszédoknak, a társtulajdonosoknak és az államnak is – írja az Agrárszektor cikke.

Emiatt aztán többször módosult is a földtörvény Magyarországon. A törvénymódosítással a földspekulációkat akarják kiszorítani, valamint a további cél az, hogy valóban a helyben lakó, mezőgazdasággal életvitelszerűen foglalkozók, ebből élők helyzetét erősítsék.

A termőföld megszerzésénél itthon az új leendő tulajdonosnak nyilatkozatában vállalnia kell azt, hogy a földet maga fogja megművelni, azaz a föld hasznosítását másnak nem engedi át, vagyis eleget tesz a földhasznosítás kötelezettségnek. Ez a rendelkezés megtiltja a föld haszonbérbe adását, vagyis, a cél az, hogy az kapjon termőföldet, aki maga is akarja megművelni. Továbbá azt is vállalnia kell, hogy a tulajdonjog megszerzésétől számított öt évig másra nem használja a földet.

Megszüntetnék a földspekuláció lehetőségét

Azonban az uniós jog nem engedélyezi diszkriminatív korlátozások bevezetését. Így például tiltja, hogy a tagországok általános követelményeket határozzanak meg a lakóhelyre a föld megszerzésének előfeltételeként. Szintén jogellenes a határokon átívelő befektetések aránytalan korlátozása. Tilos továbbá a földterület megvásárlásának előfeltételeként a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges képesítések megkövetelése is.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A MOSZ szerint rontaná a mezőgazdaság teljesítmény... A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) helyteleníti a földadó kivetés lehetőségét, egyben kezdeményezi, hogy a termőföld k...
Az FM megtiltaná a termőföld tulajdonlásának megad... A földművelésügyi tárca kezdeményezi az adótörvény módosítását, amelyben megtiltanák a termőföld tulajdonlásának megadóztatását, ugyanis a mintegy 2 m...
Egyszerűbb szabályok a részarány tulajdon megszünt... Egyszerűbb, gyorsabb, és gazdaságosabb lesz a részarány földkiadás során a tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása. Megszületett a részarány fö...
Újabb szabályrendszer módosul! Ahogyan arról már írtunk, nemrégiben változtak az osztatlan közös tulajdon megszűntetésének szabályai. Az új törvény nem sokáig volt életben, máris mó...
„Termőföldtől az asztalig” – csak a negatívumai lá... A gazdálkodók, egyes kormányok, egyetemek, kutatóintézetek, szakmai szervezetek figyelmeztetése, tiltakozása ellenére az Európai Parlament döntő több...
Milyen változások várhatók a földforgalomban? Már az országgyűlés előtt van az a T/1846-os törvényjavaslat, amely az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szól. A főbb pontok a módosításo...