Számoljunk együtt, mert a túligénylés után büntetés jár!

A túligénylés után járó szankció számítása a területalapú alaptámogatásban (SAPS), a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó közvetlen támogatásban, továbbá a Natura 2000 területek utáni támogatásban a 2016. január 1. után benyújtott kifizetési igénylésekre is alkalmazandó. A jogosulatlan igénylés megállapításából eredő szankciókat – az uniós jogszabályoknak megfelelően – az egyes területalapon nyújtandó támogatásoknál elkülönülten veszik figyelembe.

A NAK anyagában a Kincstár általi példákon keresztül ismertették az egyes támogatásokhoz kapcsolódó túligénylési szankció számításának szabályait. Az adott támogatás esetében a viszonyítási alapot a gazdálkodó által igényelt terület és a Kincstár által az ellenőrzések után megállapított terület nagyságának eltérése adja.

Érdemes számolni, mert a túligénylés után büntetés jár - Fotó: Magro.hu - CSZS
Érdemes számolni, mert a túligénylés után büntetés jár – Fotó: Magro.hu – CSZS

A túligénylések során alkalmazandó szankció mértéke a fenti támogatások esetében:

a) eset: Az igényelt és a megállapított terület nagysága közötti eltérés nagyobb mint 2 hektár, vagy a megállapított területnek több mint 3 százaléka, de nem több mint 10 százaléka, akkor a támogatási összeg a megállapított eltérés másfélszeresének felével kerül csökkentésre. (Az eltérés 3 százalékáig és 2 hektárig nem kell szankciót alkalmazni, amit „kedvező szankcióhatásnak” neveznek.)

Példa:
 • gazdálkodó által igényelt terület: 11,5 hektár
 • ellenőrzés során megállapított terület: 11 ha
 • jogosulatlan igénylés mértéke: 11,5 ha – 11 ha = 0,5 ha:11 ha = 4.54 százalék a jogosulatlan igénylés mértéke ugyan kisebb, mint 2 hektár, de nagyobb mint 3 százalék és kisebb, mint 10 százalék, így ebben az esetben a szankció a jogosulatlanul igényelt területre jutó támogatási összeg másfélszeresének a fele:
 • jogosulatlanul igényelt terület: 0,5 ha
 • támogatási összeg: pl. 70 000 Ft/ha
 • 0,5 ha x 70 000 Ft = 35 000 Ft x 1,5 = 52 500 Ft : 2 = 26 250 Ft .
Gyűlnek a szorzók

A „kedvező szankcióhatás” alkalmazása esetén, amennyiben az ügyfél a tárgyévet (2020) követő évben (2021) is jogosulatlan területet igényel, abban az esetben 2021-ban számítandó szankció mellett hozzáadódik a 2020-ban „elengedett” szankciórész mértéke is (azaz a másfélszeres értékkel számított 2020. évi szankció másik fele).

b) eset: Az eltérés több mint a megállapított terület 10 százaléka, de nem több mint 66,67 százaléka, akkor a támogatási összeg a megállapított eltérés másfélszeresével kerül csökkentésre.

Példa:
 • gazdálkodó által igényelt terület: 14 ha
 • ellenőrzés során megállapított terület: 11 ha
 • jogosulatlan igénylés mértéke: 14 ha – 11 ha = 3 ha : 11 ha = 27,27 százalék
 • A szankció ebben az esetben a jogosulatlanul igényelt területre jutó összeg másfélszerese.
 • jogosulatlanul igényelt terület: 3 ha
 • támogatási összeg: pl. 70 000 Ft/ha
 • 3 ha x 70.000 Ft = 210 000 Ft x 1,5 = 315 000 Ft

c) eset: Az eltérés olyan mértékű a tárgyévben, amely alapján a másfélszeres értékkel számított szankció meghaladja a megállapított területre adható támogatási összeget, így támogatás adott évben nem nyújtható, továbbá a fennmaradó szankció mértékét az igénylő további közvetlen támogatásainak összegéből kell levonni. Amennyiben a fennmaradt szankciórész a naptári évét követő három évben nem vonható le, a fennmaradó összeg törlésre kerül.

Termeléshez kötött növényi támogatások vonatkozásában – AKG-ban is – marad az eddig alkalmazott szankció számítási mód:

 • amennyiben a gazdálkodó által igényelt terület és a megállapított terület nagysága közötti eltérés nagyobb mint 2 hektár, vagy a megállapított területnek több mint 3 százaléka, de nem több mint 20 százaléka, akkor a támogatási összeg a megállapított eltérés kétszeresével kerül csökkentésre. (Az eltérés 3 százalékáig nem kell jogkövetkezményt alkalmazni.)
 • amennyiben az eltérés több mint a megállapított terület 20 százaléka, de nem több mint 50 százaléka, akkor a tárgyévre nem adható támogatás.
 • amennyiben az eltérés több mint 50 százalék, akkor az előző pontban leírt jogkövetkezményen felül a jogosulatlan igénylés miatti szankció összegét még egyszer le kell vonni. Ezt az összeget az igénylő felé megítélt támogatások összegéből kell levonni. Amennyiben a szankció összege a ténymegállapítás évét követő három naptári évben nem vonható le, a fennmaradó összeg törlésre kerül.
Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...