Részletek a “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” pályázatról

A “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás. Továbbá a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

A Gordius írt összefoglalót a pályázati kiírásról, ezt az anyagot szemléztük.

Nagyon sok részletet gyűjtöttünk össze a “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” pályázatról - Fotó: Magro.hu, CSZS, Dusnok
Nagyon sok részletet gyűjtöttünk össze a “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” pályázatról – Fotó: Magro.hu, CSZS, Dusnok

Kik pályázhatnak?

Olyan mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ (az STÉ kalkulátor ide kattintva elérhető) üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. Ebben az esetben fontos, hogy a tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, valamint a tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel.

A támogatás jellege és mértéke

A “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” támogatás egész Magyarországról igényelhető, egyéni beruházás esetén legfeljebb 1 milliárd forint, kollektív beruházás esetén pedig legfeljebb 2 milliárd forint igényelhető. A támogatási intenzitás 50%, kivéve Budapest és Pest megyében 40%. Kollektív beruházás esetén +20%, valamint Fiatal gazda pályázó esetében +10% a támogatási intenzitás. Amennyiben egy konzorciumi formában benyújtott támogatási kérelem összes résztvevője Fiatal gazda, úgy a támogatási intenzitás: 80%.

Az igényelhető támogatás maximum 3 milliárd forint, a támogatási intenzitás: 40 – 80%

A támogatható tevékenységek

Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen 

 • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 • geotextíliák elhelyezése,
 • tározó terek vízzáró szigetelése,
 • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
 • partvédő művek, földművek kialakítása

Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
 • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
 • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
 • öntözőgépek,
 • szivattyúk,
 • szűrők,
 • csővezetékek,
 • szerelvények,
 • távvezérlő rendszerek,
 • meteorológiai állomás,
 • talajszondák,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása

Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: 

 • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
 • szűrőmező kialakítása,
 • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése

Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

 • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
 • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
 • szükséges átemelők,
 • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése

Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése, a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
 • új öntözőgépek telepítése,
 • új csővezetékek,
 • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
 • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
 • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
 • talajszondák telepítése,
 • szivattyútelepek felújítása,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
 • földmedrű csatornák burkolása.

Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
 • megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

Kötelező vállalások a “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” pályázatban

A pályázónak létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek kell vállalnia. Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a  foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.

Nem támogatható tevékenységek

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

Működési költségek, bérköltségek, forgóeszközök vásárlása

Meliorált utak kialakítása esetén: drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása.

A pályázatok benyújtásának határideje

A “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” pályázat jelen felhívásának keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. június 30. napjáig, vagy forráskimerülésig van lehetőség.

A Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése VP2-4.1.4-16 pályázat részleteit itt lehet elolvasni.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyate... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal88/2013 (V.30.) számúKÖZLEMÉNYEA 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényl...
Június 17-től lehet LEADER támogatási kérelmeket b... Megjelent az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről sz...
Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Elindult a 2013 LEADER program, akár 50 millió Ft ... A LEADER 2013 pályázat a vidéki vállalkozásokat hivatott támogatni. Egyaránt érdekeltek lehetnek kezdő és már működő vállalkozások, akik nyereségeseb...
Gép támogatási pályázat hamarosan! Hamarosan induló pályázatra hívjuk fel a figyelmet. Környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések, traktorok beszerz...
Július 1-ig!!! Mezőgazdasági területek erdősítéséh... Nagyon közel már a határidő! Amennyiben szeretne EMVA-ból finanszírozott erdősítésre fordítandó támogatást igényelni, itt tájékozódhat ennek részletes...