Több pontjában módosult a VP-ÖKO pályázati felhívás

Módosult az “Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű felhívás. A módosított felhívás 2018. május 30-án jelent meg és több ponton változtatja meg a pályázaton támogatást nyert gazdálkodók kötelezettségeit. Cikkünkben elolvashatja a változásokat és alkalmazásukat.

Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása nevű felhívás több helyen módosul, pontosításra került. De van benne könnyítés is.

1. A felhívás 3.2. bekezdés VII. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok rész 21- es pontja alapján a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem egyoldalú visszavonására a korábbiaknak megfelelően 60 nap áll rendelkezésre. Azonban a 60 napos határidő a visszavonásra nyitva álló időszak végével indul. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2019. évre vonatkozó kötelezettségátadási kérelmek benyújtási határideje 2018. december 31. napja, de a kérelem 2019. március 1 napján (a 60. napon) még egyoldalúan (azaz az átadó, vagy az átvevő bármelyike) visszavonhatja. Akkor is, ha a kérelem a nyitva álló időszakban korábban került benyújtásra. Ezután csak együttesen kérhetik a kérelem visszavonását. A hírt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közölte.

Az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása pályázat jelentősen megváltozott
Az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása pályázat jelentősen megváltozott

2. A felhívás 3.2. bekezdés V. Ültetvény kivágása és újratelepítése fejezet 14-es pontjában módosításra került az ültetvény adott évi kivágásának és telepítésének bejelentésének határideje. Azt a felhívás az egységes kérelem szankciómentes beadásának határidejében határozza meg. Ezzel pedig a határidő egyértelműen meghatározásra került.

3. Módosultak a felhívás 3.2. bekezdés IX. Ellenőrzés részében a legeltetéses gyepgazdálkodásra vonatkozó szabályok a 8-as és 10-es számú pontokban. Ennek értelmében csak annak a gazdálkodónak kell a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepelnie, aki saját állatok legeltetésével biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét. Így annak a kedvezményezettnek, aki bérlegeltetéssel biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét, nem kell a TIR-ben szerepelnie. A bérlegeltetett állatok birtokosának viszont igen. Pontosításra került a legeltetési sűrűség számítására vonatkozó előírás is azzal, hogy az állatsűrűség az összes legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység és a tematikus előíráscsoporton belül legeltetettnek jelölt összterület hányadosaként kerül meghatározásra.

4. A felhíváshoz tartozó 7. számú melléklet Szankciós táblázat, Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. és a 17. pontja szintén átírásra került. Az 1. pont szerint a korábbiakhoz viszonyítva enyhült a szankciós következmény annál, aki nem tartja be a helyes mezőgazdasági környezeti állapot (HMKÁ), vagy a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) előírásainak valamelyikét. Ebben az esetben a kedvezményezettnek a már igénybe vett – az érintett táblára jutó adott évi – támogatási összeget, a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet alapján meghatározott jogkövetkezmény mértékével azonos mértékben, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetnie. Mindemellett elutasításra kerül az érintett táblára jutó adott évi kifizetési kérelme annak a kedvezményezettnek, aki nem tartja be a felhívásban meghatározott egyéb referenciaelemek (minimumkövetelményeket – 10/2015 FM rendeletben- és a növényvédőszer kiürült csomagoló burkolatainak, göngyölegek szakszerű összegyűjtésének, kezelésének, megsemmisítésének követelményei) valamelyikét. A 17. pont alapján pedig büntetésre számíthat az a támogatást igénylő, aki az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be.

5. Kedvezően módosult a felhíváshoz tartozó 7. számú melléklet Szankciós táblázat, Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei részének 8. pontja. Eszerint az a kedvezményezett, aki saját állatok legeltetésével biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét, de az adott évben nem szerepel a TIR-ben a legeltethető állatállomány tartójaként, valamint az adott évben nem tesz eleget a vonatkozó rendelkezéseknek, akkor részére az adott évben a kaszálásra vonatkozó támogatási összeg kerül kifizetésre.

6. Annak érdekében, hogy a zöldugar ellenőrzésekor a harmadik évben is biztosan azonosítható legyen a legalább három fajból álló zöld növényi borítottság, módosításra került a felhíváshoz tartozó 8-as melléklet Fogalomjegyzék 64. pontja. A feltétel, hogy a három fajból legalább egynek évelő pillangósnak kell lennie a korábbi szálas pillangós helyett.

Az “Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű (VP4-11.1-11.2-15. azonosító jelű) pályázati felhívás ide kattintva elérhető!
Share Button

Kapcsolódó cikkek

Akcióterv segítheti a hazai biotermesztés elterjed... Tény, hogy ha nem változtat az emberiség az életvitelén, komoly problémák adódhatnak a fajfenntartás terén. Sokan hangot is adnak ennek, miniszterek, ...
Nem újkeletű dolog a biogazdálkodás Organikus gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás… sokan sokféleképpen nevezik a mai szemlélet szerint modern felfogású gazdálkodást, pedig...
Újabb támogatás az ökológiai gazdálkodás segítésér... Minden eddiginél többet fordíthat Magyarország az ökológiai gazdálkodás támogatására. A támogatás a korábbi keret csaknem háromszorosát, mintegy 60 mi...
Induló kifizetések, meghosszabbított határidők... Csupa jó hírt kaptak a gazdák a héten: a mai napon (pénteken) megkezdődnek a területalapú támogatások előlegrészének kifizetései, valamint egyéb, kise...
A biogazdálkodásé lehet a jövő A korábbinál is több támogatást kaphatnak jövő évtől kezdve azok, akik a biogazdálkodás mellett döntenek. A vegyszermentes és ökológiai gazdálkodást f...
Minden ember jóllakhatna… Csak üres szavak azok, melyek azt állítják, hogy csak a nagyüzemi mezőgazdaság tarthatja el a világ népességét. Az ökológiai gazdálkodás is tökéletese...