Milyen változások várhatók a földforgalomban?

Már az országgyűlés előtt van az a T/1846-os törvényjavaslat, amely az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szól. A főbb pontok a módosítások közül a gazdák szélesebb körét érintheti. Érdemes alaposan odafigyelni majd a módosítások után, amennyiben a törvényjavaslatot az országgyűlés változtatások nélkül jelen formájában elfogadja.

Le kell szögezni ugyanakkor, hogy jelenleg csak a beterjesztett törvényjavaslat ismert, a földforgalmat érintő módosítások végleges formájukat a törvényjavaslat elfogadásával nyerik el.

 A helyben lakó szomszéd tulajdonában vagy használatában álló földnek, amelyre alapozza a szomszédságot, már legalább egy éve a tulajdonában vagy a használatában kell lennie
 A helyben lakó szomszéd tulajdonában vagy használatában álló földnek, amelyre alapozza a szomszédságot, már legalább egy éve a tulajdonában vagy a használatában kell lennie (Fotó: Pixabay)

Változik a „helyben lakó” fogalma

Bizonyára sok gazdálkodót érint a helyben lakó fogalmának változása. A jelenlegi megfogalmazás szerint helyben lakó „az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik”, vagyis eddig az ún. életvitelszerű lakóhely fogalmát használtuk annak meghatározására, hogy mit is jelent a helyben lakás.

Először nézzük, hogy mi is az a lakóhely. Arra a kérdésre, hogy egy természetes személynek mi a lakóhelye a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdésében találjuk a választ. Eszerint „a polgár lakóhelye annak a lakásnak vagy szállásnak […] a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.”

Lakóhely és életvitelszerűség

Ez tehát a lakóhely 2022. január 1-jétől hatályos fogalma, ami lényegében a különböző személyekkel – ideértve az államot is – való kapcsolattartásra szolgáló címet jelenti. Ehhez a (lakó)helyhez társult az „életvitelszerűség” követelménye, ami elvárt volt a helyben lakás tényén alapuló előjogok érvényesíthetőségéhez.

A módosítással az életvitelszerű lakóhely fogalmát váltja fel az életvitelszerű lakáshasználat fogalma, amellyel a Földforgalmi tv. helyben lakó fogalmát lényegében összehangolják az Nytv. 2022. év elején megváltozott rendelkezéseivel, ugyanis ennek módosítását követően a lakóhely fogalma már nem követeli meg a tényleges, életvitelszerű ottlakást, hanem pusztán adminisztratív célt szolgál, míg a Földforgalmi tv. az elővásárlási, előhaszonbérleti joggyakorlás bizonyos eseteihez kifejezetten és az életvitelszerű, tényleges ottlakás feltételét írja.

Szintén a helyben lakó fogalmát érinti az a módosítás, amelynek köszönhetően az ugyanazon hegyközséghez tartozó településeken lakó jogosultakat ezentúl megilletik.

Legalább egy éve a tulajdonában vagy a használatában kell lennie

Ez a módosítás – értelemszerűen a helyben lakó szomszéd – fogalmánál is átvezetésre kerül, azonban ott egy további pontosítást eszközöl a jogalkotó. Ezentúl a helyben lakó szomszéd tulajdonában vagy használatában álló földnek, amelyre alapozza a szomszédságot, már legalább egy éve a tulajdonában vagy a használatában kell lennie.

A szerződések, illetve az elfogadó nyilatkozatok szerkesztésekor fontos odafigyelni arra a jövőben, hogy a Földforgalmi tv. 13-15. §-ban foglalt, a szerző fél tekintetében jogosultsági feltételként előírt kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtétele mellett a szerző fél által megjelölt elővásárlási jogosultsághoz kapcsolódóan törvény által előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat is meg kell tenni a szerződésben. Értelem szerint ugyancsak meg kell tenni az ilyen tartalmú nyilatkozatokat az elfogadó nyilatkozatban is.

A szerződéses tartalom kialakítása

Szintén a szerződéses tartalom kialakításakor kell szem előtt tartani a jövőben, hogy a szerződésnek majd tartalmaznia kell a földhasználat időtartamára és ellenértékére vonatkozó tájékoztatást is, ha a földet hatályos vagy a szerződéskötés időpontjában még hatályba nem lépett földhasználati szerződés érinti. Tehát a földhasználatra vonatkozó tájékoztatás nem maradhat ki a szerződésből, akkor sem, ha a már megkötött földhasználati szerződés majd csak egy jövőbeni időpontban lép hatályba.

Elrendelhetik a szerződés ismételt közzétételét

Közel egy éve már, hogy a földhivatalok a hozzájuk jóváhagyásra benyújtott szerződéseket először 15 napon belül, az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából megvizsgálják és ellenőrzik. Újdonság most, hogy miután a hatóság megállapítja a közzétételre való alkalmasságot, és elrendeli a szerződés közzétételét, ezzel egyidejűleg megkeresi a föld fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése érdekében.

A szerződéses felek számára kedvező az az újítás is, hogy abban az esetben, ha a jegyző által megküldött okiratokból a hatóság az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését állapítja meg, akkor a jövőben már nem a jóváhagyás megtagadásáról dönt, hanem 15 napon belül elrendeli a szerződés ismételt közzétételét.

(Forrás: Nemzeti Agrárkamara)

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A MOSZ szerint rontaná a mezőgazdaság teljesítmény... A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) helyteleníti a földadó kivetés lehetőségét, egyben kezdeményezi, hogy a termőföld k...
Az FM megtiltaná a termőföld tulajdonlásának megad... A földművelésügyi tárca kezdeményezi az adótörvény módosítását, amelyben megtiltanák a termőföld tulajdonlásának megadóztatását, ugyanis a mintegy 2 m...
Egyszerűbb szabályok a részarány tulajdon megszünt... Egyszerűbb, gyorsabb, és gazdaságosabb lesz a részarány földkiadás során a tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása. Megszületett a részarány fö...
Újabb szabályrendszer módosul! Ahogyan arról már írtunk, nemrégiben változtak az osztatlan közös tulajdon megszűntetésének szabályai. Az új törvény nem sokáig volt életben, máris mó...
Újraéled hazánkban az iparikender-termesztés Egy rendeletmódosításnak köszönhetően újjáéledhet az iparikender-termesztés Magyarországon. Komoly hasznot hozhat a növény termesztése, ugyanis egyre ...
Termőföld értékesítése földspekuláció nélkül és a ... Iránymutatást adott ki a termőföld értékesítése kapcsán az Európai Bizottság. Ezzel az a céljuk, hogy a tagállamok megelőzzék a földspekuláció és a tú...