Milliókat bukhatnak a gazdák saját hibájukból

Az AKG szántóföldi célprogramban résztvevő gazdák csak abban az esetben kapták meg a támogatást, ha kötelezettséget vállaltak a különböző agrotechnikai előírások betartására az 5 éves időszak alatt. Akik nem tartották be az előírásokat, most pórul járhatnak! A jogkövetkezményekről a cikkben olvashat!

Előírások

  1. A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál az ügyfelek által bejelentett – amennyiben volt helyszíni ellenőrzés, akkor az annak alapján megállapított – fővetésű növényekből és a táblára megállapított területekből számította ki a mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a növénycsoportok százalékos arányát.
  2. Az agrotechnikai műveleteket – középmély lazítás, zöldtrágyázás – az ügyfeleknek papíralapon vagy elektronikus úton az egységes kérelem adatváltozás-felületén kellett bejelenteniük.

Mindkét előírás ellenőrzése a hatályos és az ügyfelekkel időben ismertetett jogszabályok alapján az 5. éves kifizetési kérelmek lezárásakor történt meg. Az előírások be nem tartása miatt alkalmazott szankciók az 5. éves kifizetési kérelmet lezáró döntésben szerepelnek, a levonások mértékét ekkor ismerteti az MVH az ügyfelekkel. Ezeknél az előírásoknál az 5. gazdálkodási évben benyújtott és elfogadott vis maior kérelmeket vehette figyelembe a hivatal.

Mindkét előírás esetében a 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikke alapján 2 tizedes jegy pontossággal történik az ellenőrzések végrehajtása, mint ahogyan az igénylések és a megállapított területek meghatározása is.

Zöldtrágyázást évente legalább egyszer kellett végezni. Fotó: sgforum
Zöldtrágyázást évente legalább egyszer kellett végezni. Fotó: sgforum

 

Várható szankciók mértéke

Az agrotechnikai műveleteket (zöldtrágyázás, középmély lazítás) az öt gazdálkodási év alatt az érintett célprogramokban szereplő támogatott területeken – azaz a területazonosítási kérelemre hozott határozatban szereplő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (Kötváll. terület (ha)) teljes egészén –, legalább egyszer kellett elvégezni. Az előírásokat a 61/2009. (V. 14.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások részletes feltételeiről szóló FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 16. § (6), (7) és (9) bekezdései tartalmazzák. Az agrotechnikai műveletekre vonatkozó előírások nem teljesítése miatt megállapított szankciókat a jogszabályok alapján a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szintjén kell érvényesíteni. A szankció megállapítása a rendelet 23. számú mellékletében meghatározott százalékos értékek szerint történik, mely 3%-tól 15%-ig terjedhet. A határidőn túli bejelentéseket, a határidőn túl elvégzett műveleteket, illetve a formailag vagy tartalmilag hibás nyomtatványokon bejelentett műveleteket nem vette figyelembe az MVH.

A vetésszerkezeti előírások alapjául egybefüggő területnagyság szolgál (támogatott terület).
A vetésszerkezeti előírások alapjául egybefüggő területnagyság szolgál (támogatott terület).

A vetésszerkezeti előírásoknak való meg nem felelés esetében a szankciókat célprogram szinten kell érvényesíteni. Hasonlóan az agrotechnikai műveletekhez, a vetésszerkezeti előírások alapjául is a területazonosítási kérelemre hozott határozatban szereplő – kötelezettségvállalással érintett – egybefüggő területnagyság szolgál (támogatott terület). Az előírásokat a rendelet 16.§ (3), (8), (10) bekezdései tartalmazzák. A szankció megállapításakor az 5. évben érvényes, az érintett célprogramban szereplő valamennyi támogatott terület méretét összeadjuk, majd ezt a számot az öt évre szóló megfelelés következtében öttel felszorozzuk (Pl.: Integrált szántóföldi célprogramban az 5. évben érvényes támogatási határozat alapján, 10 ha összterület esetén, a számításhoz figyelembe vett területnagyság 5×10=50 ha öt évre vetítve). Az így megkapott területnagyságra vonatkoztatjuk az 5 év alatt megállapított fővetésű növények szükséges területét. Az MVH az így megállapított százalékos értékek alapján vizsgálja az előírásoknak való megfelelést, illetve ezen értékek alapján alkalmazza a rendelet 23. számú mellékletében meghatározott szankcióértékeket, melyek 3%-tól 60%-ig terjedhetnek.

Forrás: mvh.gov.hu

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Támogatások erdészeknek, állattenyésztőknek – MVH ... A néhány hetes „szünet” után újabb közleményeket adott ki a 25. héten a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium. Főként erdőtulajdonosokhoz, ál...
Kifizetések szőlőültetvényekre + kérelembenyújtási... Folytatja a szőlőültetvény szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). A 2014. évbe...
250 milliárd állattartó telepek korszerűsítésére!... Állattartó telepek korszerűsítésének támogatásra mintegy 929 millió forint kifizetését hagyta jóvá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a héten...
Újabb összegek anyajuh tartóknak Az anyajuhtartás és anyajuh de minimis támogatások kifizetése folytatódott a héten a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jóváhagyásával. A most...
A gazdászok számára elérhető térinformatikai alkal... A mezőgazdaságban a termelők számára elérhető térinformatikai alkalmazásokkal mutatkozik be és csatlakozik a Magro.hu szakértőihez Dr. Czimbalmos Róbe...
Megkezdődött a LEADER támogatások kifizetése A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. július 7. – július 11. között az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszír...