Megduplázták a pályázati pénzt az állattartó telepek járványvédelmének korszerűsítésére

A sertés- és baromfitartók számára 2021. április 26-tól újra megnyílik az állattartó telepek járványvédelmi korszerűsítésére kiírt pályázat. Az Agrárminisztérium közleménye szerint az elmúlt időszakban a sertés- és a baromfitartók súlyos kihívásokkal találták magukat szemben. Az afrikai sertéspestis (ASP) és a madárinfluenza megjelenése és terjedése felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai állattartó telepek állategészségügyi színvonalát emelni szükséges.

A különböző járványos állatbetegségek kockázata bizonyos technológiák alkalmazásával jelentősen csökkenthető. Az ilyen jellegű fejlesztések azonban jelentős költségráfordítást igényelnek a baromfi- és sertéstartóktól – írta az Agrárminisztérium. Az agrártárca a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében hirdette meg 2020 tavaszán a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott, és fejlesztésekkel a leghatékonyabban védhető sertés– és baromfitelepek számára a „Baromfi és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című pályázati felhívást. A VP2-4.1.1.7-20 keretében járványvédelemhez kapcsolódó állattartó telepi épületek kialakítására, felújítására, illetve az állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzésére volt lehetőség.

Megduplázták a pályázati pénzt az állattartó telepek járványvédelmének korszerűsítésére, a lehetőség 2021. április 26-tól 2022. április 26-ig lesz nyitva
Megduplázták a pályázati pénzt az állattartó telepek járványvédelmének korszerűsítésére, a lehetőség 2021. április 26-tól 2022. április 26-ig lesz nyitva

A támogatás kapcsán nagy volt az érdeklődés, amit az is mutat, hogy az eredetileg 2 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett kiírás kapcsán immár mintegy 4 milliárd forint támogatást hagyott jóvá az irányító hatóság.

A felhívás részletei:

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

A felhívás indokoltsága és célja:

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja.

Támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
 • Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagonként a fent leírt szempontok alapján pályázhatnak.

A támogatás mértéke, összege, intenzitása:

 • Közép-Magyarországi régióban: 40%
 • Nem Közép-Magyarországi régióban: 50%
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 • Maximum 30 millió forint (egyéni és kollektív projekt esetén is).
Önállóan támogatható tevékenységek:
 • A járványvédelemhez kapcsolódó építés a lenti melléklet szerint (- Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása.)
 • Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése a lenti melléklet szerint (Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.)
 • Melléklet az önnálóan támogatható tevékenységekről.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása;
 • Projekt előkészítés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • A telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (pl.: szociális épület építése);
 • Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése (pl.: fix takarmánybehordó vonal kiépítése);
 • Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés beszerzése;
 • Karanténistálló kialakítása;
 • Higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása;
 • Telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással;
 • Bálatakaró ponyva beszerzése (minimum 12 m * 25 m méretű);
 • Madárháló beszerzése.
Nem támogatható tevékenységek:
 • Trágyatároló építése és a trágyakezelésre vonatkozó építés vagy eszközbeszerzés;
 • Erőgépek beszerzése.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. április 26. – 2022. április 26. között lehetséges.

VP2-4.1.1.7-20

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...