Már csak néhány napig lehet benyújtani a 10 százalékos kifizetési kérelmet

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről kiadott Magyar Államkincstár közlemény foglalja össze a tudnivalókat. Eszerint a kifizetési kérelem a nyertes pályázókat érinti. A beadási időszak 2020. június 1-től 30-ig tart, anyagunkban összefoglaltuk a feltételeket és sorba vettük a szükséges dokumentumokat.

A támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására az az ügyfél jogosult, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2019. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte. A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának 300/2013. (XII.5.) számú Közleménye) szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni.

Június 30. a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határideje - képünk illusztráció - Fotó: Magro.hu - CSZS
Június 30. a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határideje – képünk illusztráció – Fotó: Magro.hu – CSZS

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmének nyomtatványai:

  • Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1060-04)
  • Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
  • Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
  • Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)

A 44/2020. (V. 21.) számú kincstári közlemény foglalja össze a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 2014-ben igényelt támogatásoknál a végső kifizetési kérelem beadásának összes feltételét.

Az üzemméret számítás alapjául szolgáló földterületek tekintetében az ügyfélnek földhasználat bejelentési kötelezettsége van. A földhasználati lapokat a Kincstár minden kérelem esetében ellenőrizni fogja. Amennyiben az ügyfél olyan területen végez mezőgazdasági tevékenységet, amely esetében a földhasználat a földhasználati nyilvántartás részletes feltételeiről szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében nem tartozik bejelentési kötelezettség alá, úgy a kérelemhez kötelezően csatolni kell azokat a dokumentumokat (pl.: üvegházban történő gazdálkodás esetén a bérleti szerződés másolatát, vagy tulajdonjogot igazoló dokumentum), amelyek az érintett területre vonatkozó földhasználati jogosultságot alátámasztják.

A kifizetési kérelem mellett beadandó mellékletek:

  • Amennyiben az ügyfél vadfajok, lófélék, sertés, nyúl, és/vagy baromfi állatállomány tartója, akkor az Állatállomány betétlaphoz mellékelnie kell a 2019. évre vonatkozó (január 1. és december 31. közötti), ügyfél által naprakészen vezetett állatállomány-nyilvántartásának a másolati példányát.
  • Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalta, hogy fenntartja életvitelszerű tartózkodási helyét tanyán vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településen, vagy vállalta, hogy tanyára vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik a működtetési időszak első évének végére, és ezen szempontra pontot kapott, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagy az adott város Polgármesteri Hivatala által a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján kiállított eredeti lakcímigazolást.
  • Amennyiben az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, azonban a külterületi ingatlan nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor az ügyfélnek a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolással kell igazolnia, hogy életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas.
  • Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalta, hogy a Rendelet 2. melléklet szerinti végzettségek egyike tekintetében a 10%-os kifizetetési kérelem benyújtásáig legalább BSc szintű szakirányú végzettséget szerez, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatát; vagy a felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentum eredeti példányát vagy hiteles másolatát, amennyiben az ügyfél igazolni tudja, hogy sikeres záróvizsgát tett a rendelet 2. mellékletében foglalt szakok legalább egyike tekintetében.
  • Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalta, hogy a főállásban foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől (az ügyfelet nem beleszámítva) egy, kettő, vagy kettőnél több fő lesz, akkor a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a foglalkoztatott(akk)al kötött munkaszerződés(eke)t – áll a MÁK közleményében.
Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...