Már csak néhány hétig pályázható 5 és 150 millió forint közötti értékben a 0 százalékos hitel

Számos vállalkozás számára a változásokhoz való alkalmazkodás, a megnövekvő működési költségek finanszírozása kizárólag külső forrásból valósítható meg. Ezek egyrészt történhetnek egyedi hitelből, vissza nem térítendő támogatásokból (európai uniós forrásból) és pályázat útján 0 %-os beruházási kölcsönből. A GINOP 8.3.5-18 Hitelprogram egyértelmű célja, hogy a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozásokat fejlessze a külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén.

A Gordius írta meg, hogy fontos tényező, hogy az új kiírásban csak a “B” hitelcél érhető el. Ebben a működési költségek és a készletbeszerzés költségei számolhatók el. A Hitelprogram azokat a vállalkozásokat kívánja támogatni, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők. A 0%-os hitelre vonatkozó pályázati kérelmeket 2022. december 8-tól 2023. február 15-ig lehet benyújtani.

A “Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú program - GINOP-8.3.5-18 – B hitelcél” támogatás továbbra is nyitva, de már csak néhány hétig - Fotó: Magro.hu, CSZS, Veszkény, húsüzem
A “Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú program – GINOP-8.3.5-18 – B hitelcél” támogatás továbbra is nyitva, de már csak néhány hétig – Fotó: Magro.hu, CSZS, Veszkény, húsüzem

Kik igényelhetik a GINOP-8.3.5-18 támogatást?

Magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások. A projekt az egész ország területén megvalósítható, kivétel ez alól Budapest és Pest megye.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A Hitelprogramban konzorciumok, illetve kezdő vállalkozások nem igényelhetnek támogatást. A jelen – az újranyitásról szóló közlemény közzétételétől hatályos – Hitelprogram keretében a kölcsönigénylő csak egyszer részesülhet támogatásban.

A támogatás jellege és mértéke

A hitel keretösszege 323,339 milliárd forint. Visszatérítendő (0%-os hitel) és előfinanszírozott, az igényelhető támogatás összege 5 millió – 150 millió forint. Az igényelt kölcsön összege a Hitelprogramban korábban megítélt kölcsönök összegével együttesen nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át.

Támogatható tevékenységek

Technológiai korszerűsítés céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes projektek megvalósítása lehetséges:

 • Készletbeszerzés költségei: csak a szavatossági időn belüli és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, késztermékek, áruk, valamint a növendék-, hízó- és egyéb állatok. Nem számolhatók el használt készletek, idegen készletek, beérkezett, de nem számlázott készletek.
 • Működési költségek: termeléshez szükséges költségek, nyersanyagok beszerzési költségei, igénybe vett szolgáltatások értéke, munkaerő költségek, közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek (Sztv. 78.  § (1), (2) és (3) bekezdései, SZtv. 79 §. szerinti munkaerő költségek, kivéve távmunka).

A támogatás főbb paraméterei

 • 5.000.000-25.000.000 forint esetén 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos készfizető kezessége vagy ingatlan jelzálog, fizetési számlakövetelésen alapított óvadék, hitelintézeti garancia
 • 25.000.000-150.000.000 forint esetén esetén 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos készfizető kezessége és ingatlan jelzálog, fizetési számlakövetelésen alapított óvadék, hitelintézeti garancia
 • Hitelprogram, ezért hitelképesség vizsgálat alapján kerül megítélésre a támogatás, amely egy kiemelten gyors elbírálási folyamat – írták.
 • Az igényelt kölcsön összege a Hitelprogramban korábban megítélt kölcsönök összegével együttesen nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át.
 • A hitelnek a tőketörlesztés visszafizetésén kívül nincs más díja, a kamat fix 0%, nincs szerződéskötési vagy egyéb más költség.
 • a támogatás pályázati rendszerben igényelhető, megfelelően alátámasztott és kidolgozott üzleti-, és cash-flow tervvel
 • A hitelprogram keretében a folyósításra egyszeri alkalommal a kölcsönösszeg 100%-át elérő előleg igénybevételével van lehetőség.

A támogatási kérelem elutasításra kerül az alábbi okok miatt:

 • Az alkalmazottak létszáma meghaladja a 249 főt.
 • A fejlesztési igény Budapesten vagy Pest megyében jelentkezik.
 • Rendezetlen munkaügyi kapcsolatok.
 • Tevékenységi kör megváltozása
 • Saját maga, a cég, vagy a kapcsolt vállalkozása csőd-, felszámolás vagy végrehajtás alatt áll.
 • Szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik
 • Nem rendelkezik legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel;
 • Utolsó teljes lezárt üzleti évének üzemi eredménye negatív;
 • A GINOP-9.1.1-21 illetve a GINOP-8.3.5-18 Hitelprogram „B” hitelcél keretében felvett kölcsön előlegével nem számolt el teljeskörűen;
 • A kérelem benyújtását megelőző 6 (hat) hónapon belül 50%-os vagy azt meghaladó mértékű tulajdonosváltás történt;
 • Potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
Share Button

Kapcsolódó cikkek

A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyate... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal88/2013 (V.30.) számúKÖZLEMÉNYEA 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényl...
Június 17-től lehet LEADER támogatási kérelmeket b... Megjelent az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről sz...
Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Elindult a 2013 LEADER program, akár 50 millió Ft ... A LEADER 2013 pályázat a vidéki vállalkozásokat hivatott támogatni. Egyaránt érdekeltek lehetnek kezdő és már működő vállalkozások, akik nyereségeseb...
Gép támogatási pályázat hamarosan! Hamarosan induló pályázatra hívjuk fel a figyelmet. Környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések, traktorok beszerz...
Július 1-ig!!! Mezőgazdasági területek erdősítéséh... Nagyon közel már a határidő! Amennyiben szeretne EMVA-ból finanszírozott erdősítésre fordítandó támogatást igényelni, itt tájékozódhat ennek részletes...