Magyar kutatók jöttek rá, hogyan javítható a kukoricahibridek hideg-ellenállósága

Az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézete (ATK MGI) Kukoricanemesítési Osztályán újszerű és ígéretes kutatásokat folytatnak a kukorica beltenyésztett vonalainak hidegtűrése szempontjából jelentős tulajdonságok meghatározására. Ennek érdekében a kukorica hidegtűrésének genetikai hátterét az egyik legújabb markerszelekciós módszer (GWAS) segítségével, DArTseq technológia alkalmazásával vizsgálták. Az eredmények alapján a kutatók meghatározták a hidegtűrés javítására alkalmas genotípusok körét, ezáltal a köztermesztésben használt hibridek hideg-ellenállósága tovább javítható. 

Az ELKH írta meg, hogy a kutatás eredményeként a kukorica termesztési körzete tovább tolható északi irányba, a hibridek korábban vethetők hazánkban. Így a vízhiányra legérzékenyebb időszak, a virágzás nagyobb valószínűséggel zajlik le zavartalanul. Ez nagyban segíti a termékenyülést, és növeli a csövenkénti szemszámot. Az aszály miatt kialakuló terméskiesés ezáltal stabilizálható, jelentősen javítva a kukoricahibridek termésbiztonságát – közölték.

Magyar kutatók határozták meg a hidegtűrés javítására alkalmas genotípusok körét, ezáltal a köztermesztésben használt hibridek hideg-ellenállósága tovább javítható
Magyar kutatók határozták meg a hidegtűrés javítására alkalmas genotípusok körét, ezáltal a köztermesztésben használt hibridek hideg-ellenállósága tovább javítható

Aszály és hideg

Az ATK MGI Kukoricanemesítési Osztályán az elmúlt 70 évben folyamatosan kifejlesztett martonvásári kukoricahibridek az utóbbi két évtizedben mind gyakrabban előforduló aszályos években is kiválóan teljesítettek. A kukoricanemesítés úttörőjeként ismert Dr. Pap Endre nevéhez fűződik az Európában is az első beltenyésztésnek számító Mv 5 hibrid létrehozása Martonvásáron, amely kiváló termőképességéért 1953-ban állami elismerést kapott. Abban az időben az egész kontinensen elterjedt az élenjáró magyarországi kukoricanemesítés és vetőmagtermesztés híre. A Martonvásáron több évtizede intenzívvé vált nemesítési munkáknak és a rövid tenyészidejű hibridek megjelenésének köszönhetően az eredetileg melegkedvelő trópusi növény termesztőterülete egyre északabbra tolódott – számoltak be róla.

.Korai vetésű hidegtűrő kukorica a váratlan április közepi havazást követően - Fotó: Dr. Árendás Tamás, 2017. 04. 20.
Korai vetésű hidegtűrő kukorica a váratlan április közepi havazást követően – Fotó: Dr. Árendás Tamás, 2017. 04. 20.

Hidegtűrés változások

Több évszázadon át a hidegtűrés volt a limitáló tényező a kukorica elterjedésében, ugyanis a hosszú tenyészidejű növény csírázásához és növekedéséhez is magas hőmérsékletre van szükség. Az alacsony hőmérséklet a fiatal növényben fiziológiai kárt okoz, a levelek elszíneződnek, erős lehűlés esetén a teljes növény vagy egyes növényi részek elhalnak.

A kutatók eredeti feltevése szerint a kukoricanövény szárazság- és aszálytűrése szorosan összefügg a hidegtűréssel. A hidegtűrő hibridek előnye, hogy korábban lehet vetni őket, így a vízigény szempontjából legérzékenyebb időszak, a virágzás korábban zajlik le. Ezáltal hosszabb vegetációs idejű és nagyobb hozamú egyedek fejlődhetnek, aminek köszönhetően a hozam magasabb és a betakarításkori szemnedvesség alacsonyabb lesz. A kukorica kelése és kezdeti fejlődése szempontjából a legfőbb befolyásoló tényező a vetés utáni alacsony hőmérséklet és nedvesség. A hideg talajban csírázó magvakat gyakran támadják meg gombás fertőzések (Fusarium), ezért a csávázás a korai vetés alkalmazásakor is ajánlott. Az alacsony hőmérséklethez adaptálódó kukorica tehát hidegellenálló, talajgombák ellen rezisztens, továbbá képes alacsony hőmérsékleten növekedni és fejlődni.

.185 hidegkezelt kukoricavonal kelési értékei a kontrollkezelések százalékában
185 hidegkezelt kukoricavonal kelési értékei a kontrollkezelések százalékában

A vizsgálat módszerei

A hidegtűrés vizsgálata céljából a kutatók az elmúlt években fitotroni klímakamrákban cold-test típusú kísérleteket végeztek, amelyek során 185 különböző genetikai háttérrel rendelkező beltenyésztett törzs hideg hatására bekövetkező fenotípusos tulajdonságváltozásait figyelték meg. A kutatók csávázott, Fusariummal fertőzött és kontrollkezeléseket állítottak be. A kezelések függvényében vizsgálták a növények csírázási képességét, klorofilltartalmát és kezdeti fejlődését a 3-4 leveles állapotig. A 8 Celsius-fokon (°C) történő 10 napos hideginkubálást 20 napos, 13,5 °C-ra beállított csíráztatás követte. A kísérlet eredményeként közel 80 beltenyésztett vonal bizonyult hidegtűrőnek – írták.

.Hidegtűrési kísérlet a fitotroni klímakamrában. A különböző genotípusok eltérően reagálnak a hidegkezelésre. A hidegtűrést a növények föld fölötti szárazanyagtömege és a levelek klorofilltartalma alapján értékelik a kutatók - Fotó: Pók István
Hidegtűrési kísérlet a fitotroni klímakamrában. A különböző genotípusok eltérően reagálnak a hidegkezelésre. A hidegtűrést a növények föld fölötti szárazanyagtömege és a levelek klorofilltartalma alapján értékelik a kutatók – Fotó: Pók István

A kutatók további célja az volt, hogy genomszintű vizsgálatok útján azonosítsák azokat a tulajdonságokat és marker-tulajdonság összefüggéseket, amelyek a legmeghatározóbbak a hidegtűrő genotípusok létrehozásában, így azok későbbi szelekcióját felgyorsíthatják.

Hasonlósági mátrixok

A vizsgált genotípusok rokonsági viszonyainak és a populáció struktúrájának tanulmányozása érdekében a genotípusok genetikai hasonlóságát a szűrt SilicoDArT markeradatok alapján három hasonlósági koefficienssel ‒ Dice, Eucledian, Jaccard ‒ határozták meg, majd az eredményeket hasonlósági mátrixokban ábrázolták. Ezek a hasonlósági mátrixok a szomszédösszevonó (Neighbour-joining) agglomeratív klaszterező analízis alapjául szolgáltak, amellyel a kutatók a filogenetikai rekonstrukciót végezték, és dendrogramokat állítottak elő PAST v.4.02 szoftver segítségével. A fa gyökerét a könnyebb átláthatóság érdekében „final branch” módszerrel határozták meg. A dendrogram csomópontjainak megbízhatóságát „bootstrap” eljárás alkalmazásával ellenőrizték (1000 ismétlés). Színkóddal jelölték azokat a genotípusokat, amelyek a filogenetikai kapcsolatokat vizsgáló szomszédösszevonó klaszteranalízis eredményei alapján legalább 70 százalékos valószínűséggel az egyes alpopulációkhoz tartoznak. A hasonlósági mátrixban lévő információkat főkoordináta-analízissel (principal coordinates analysis; PCoA) ponttérkép formájában jelenítették meg. Az így létrehozott grafikonokon a genotípusok közötti mértani távolság a közöttük lévő genetikai hasonlóságot tükrözi. A genotípusok csoportosulása feltárja a genetikailag hasonló vonalakat, és tükrözi a populációstruktúrát. A Dice hasonlósági koefficiensen alapuló főkoordináta-analízis első két koordinátája a genetikai variancia 11,7, illetve 8,5 százalékát magyarázta.

A genotípusok csoportosulása főkoordináta-analízissel (principal coordinates analysis; PCoA) feltárja a genetikailag hasonló vonalakat, és tükrözi a populációstruktúrát.

Az eredmények összesítése

A csoportokra bontás során a kutatók a fenotipizált adatok, a klaszter- és a főkoordináta-analízisek eredményei alapján meghatározták a hidegtűrés javítására alkalmas genotípusok körét. Ezáltal a köztermesztésben használt hibridek hideg-ellenállósága tovább javítható. A kutatás eredményeként a kukorica termesztési körzete tovább tolható északi irányba, valamint a hibridek korábban vethetők hazánkban, így a virágzási idő is előbbre hozható július elejére vagy akár június végére. A vízhiányra legérzékenyebb fenofázis nagyobb valószínűséggel zajlik le zavartalanul, nagyban segítve a termékenyülést és növelve a csövenkénti szemszámot. Az aszály miatt kialakuló terméskiesés egyik tényezője, a csövenkénti szemszám hektikus változása ezáltal stabilizálható, jelentősen javítva a hibridek termésbiztonságát – írták.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Kukorica Termésverseny – 2013-ban már az ötödik!... Ha visszatekintek arra, hogyan is indult, nem mondhatom azt, hogy az ötlet kipattanásától a megvalósulásig minden magától értetődő volt. Még akkor sem...
Gabonapiaci információk a Magro.hu online mezőgazd... A kukorica átlagárának az idei év januárja óta tartó esése, bár lassuló ütemben, de tovább folytatódott: az elmúlt 4 hét alatt további 3%-ot csökkent....
Gabonapiaci információk a Magro.hu online mezőgazd... A kukorica átlagárának esése, egy kis megtorpanás után, a 23. héten tovább folytatódott: február közepe óta 9%-ot csökkent. Úgy tűnik, a gazdák eltöké...
Gabonapiaci információk a Magro.hu online mezőgazd... A piacon már nagyon érződik, hogy közeleg az aratás. Egymás után lépnek piacra azok a termelők, akik még rendelkeznek tavalyi kukoricával, hogy „kisöp...
Gabonapiaci információk a Magro.hu online mezőgazd... A piacot továbbra is a sok eladó és kevesebb vevő jellemzi. Az árak a 23. hét óta egy szűk sávban mozognak a 60 500 Ft környékén. Mintha az elmúlt het...
GMO: Áldás vagy csapás? Kb. 2 hete adtunk hírt azokról a szerencsétlen indiai eseményekről, tragédiákról melyek hátterében a GMO ( genetikailag módosított növények) ipari alk...