Különböző módokon lopják az Európai Unió agrártámogatásait

Az uniós költségvetés kiadásainak zömét kitevő Közös Agrárpolitika több része is olyan kiadási rendszer, amely különösen ki van téve a csalás kockázatának. Az Európai Számvevőszék által azonosított fő kockázatok azzal függnek össze, hogy olyanok kérnek támogatást, akik nem jogosultak rá és ugyancsak gondot jelentenek a nagyarányú földszerzés jogellenes formái. Arra is rávilágított a vizsgálat, hogy az ellenőrzés nagyon hiányos – úgy uniós, mint tagállami szinten.

A HVG anyagát szemléztük. “A csalás sérti az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és akadályozza, hogy az uniós források révén megvalósuljanak a szakpolitikai célkitűzések” – jelentette ki Nikolaos Milionis, az ellenőrzést vezető számvevőszéki tag. A visszaélések közül megemlítették az olyan mezőgazdasági „kkv-knak” nyújtott támogatásokat, amelyek nem tették közzé a más vállalatokkal fennálló kapcsolataikat, vagy a támogatásra nem jogosult olyan kedvezményezetteket, akik „fiatal mezőgazdasági termelőként” igényeltek kifizetést.

A csalás sérti az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és akadályozza, hogy az uniós források révén megvalósuljanak a szakpolitikai célkitűzések” – jelentette ki Nikolaos Milionis, az ellenőrzést vezető számvevőszéki tag - Fotó: Magro.hu, CSZS, Mezőhegyes, illusztráció
A csalás sérti az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és akadályozza, hogy az uniós források révén megvalósuljanak a szakpolitikai célkitűzések” – jelentette ki Nikolaos Milionis, az ellenőrzést vezető számvevőszéki tag – Fotó: Magro.hu, CSZS, Mezőhegyes, illusztráció

Az Európai Számvevőszék jelentése úgy látja: 

“A nagyarányú földszerzés olyan csalárd gyakorlatokhoz kapcsolódhat, mint dokumentumok hamisítása, kényszerítés, politikai befolyás vagy bennfentes információk felhasználása, az eljárások manipulálása vagy kenőpénz fizetése”. 

Így hajtják végre a csalásokat

A csalók azzal is próbálkozhatnak, hogy kizárólag azért szereznek – akár jogszerűen, akár nem – földterületet, hogy közvetlen kifizetésekben részesüljenek, pedig nem is végeznek mezőgazdasági tevékenységet. Ennek kockázata nagyobb egyes legelők és hegyvidéki területek esetében, ahol a kifizető ügynökségek nehezebben tudják ellenőrizni, hogy folyik-e ott az előírt mezőgazdasági tevékenység, például legeltetés.

Az Európai Számvevőszék 698 KAP-kifizetést vizsgált meg 2018 és 2020 között, és 101 esetben találtak számszerűsíthető hibát. Ezek közül 17 esetben volt arra a gyanú, hogy a hiba csalással hozható összefüggésbe. A Számvevőszéknek nincs felhatalmazása arra, hogy a csalásokat kivizsgálja, de csalás gyanúja esetén további vizsgálat céljából jelenti az esetet az Európai Csalásellenes Hivatalnak, OLAF-nak és az Európai Ügyészségnek – írták.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...