Közel a beadási határidő a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához

Kitöltési útmutató segíti a gazdákat a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához kapcsolódó egyéni terv elektronikus benyújtó felületének használatában. Az egyéni terv kitöltéséhez rendelkezésre álló felület támogatja a sikeres és hibátlan egyéni terv benyújtását, elkerülve ezzel egyes hiányosságok miatti hiánypótlásokat. A végső beadási határidő 2020. december 13. éjfél. A kiválasztandó jogcím: Szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatása.

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet (Rendelet) módosítása alapján egyéni tervet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Magyar Államkincstár (Kincstár) által erre a célra rendszeresített – a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon megtalálható – ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus egyéni terv kitöltő felületen 2020. november 16. 00.00.00 óra és 2020. december 13. 23.59.59 óra között. Az egyéni terv benyújtásához nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok. A Kincstár az egyéni tervet visszautasítja, amennyiben nem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtották be.

December 13-a éjfél a beadási határidő a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához - Fotó: Magro.hu, CSZS, Szegilong
December 13-a éjfél a beadási határidő a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához – Fotó: Magro.hu, CSZS, Szegilong

Az egyéni terv kitöltése során az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • Amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokirat(ok), amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni. A nyilatkozat mintája a Közlemény 1. melléklete.
 • Amennyiben a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű eredeti magánokirat(ok), amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni. A nyilatkozat mintája a Közlemény 1. melléklete.
 • Újratelepítési engedély, vagy az átváltott telepítési engedély másolata – kivéve a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenység végrehajtása esetén.
 • Hegybíró igazolása a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, amennyiben az újratelepítési engedély, vagy az átváltott telepítési engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és pontértékét.
 • Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező rendelkezik a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket.
 • Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket.
 • Az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló irat(ok) másolata(i), amennyiben a kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket.
Bor előállítására vonatkozó érvényes működési engedély másolata, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket, továbbá
 • ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedéllyel közeli hozzátartozója rendelkezik, akkor a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata,
 • ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedélyes a kérelmező tulajdonában álló vállalkozásnak tagja, akkor a vállalkozás igazolása az érvényes borászati üzem működési engedélyes vállalkozásban betöltött tagságról,
 • ha a kérelmező vállalkozás valamely tagjának közeli hozzátartozója rendelkezik érvényes borászati üzemengedéllyel, akkor a vállalkozás igazolása a tag vállalkozásban betöltött tagságáról, valamint a tag és a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes személy között fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata vagy
 • kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolata, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása.
 • Elismert termelői integrációs szervezet igazolása a kérelmező fennálló tagságáról, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó pontértéket.
 • Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolása az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről.
 • Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolása az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, valamint az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről.
 • Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajz.
 • Családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a családi gazdaság meglétét igazoló határozat másolata.

A további részleteket ezen a hivatkozáson lehet elolvasni.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...